Paremiologia catalana comparada digital

Qui barca ha de passar, amb jornada no ha de comptar

23 recurrències en 16 variants. Primera citació: 1847.

Qui barca ha de passar, amb jornada no ha de comptar

4 fonts, 1914.
No se sap mai a quina hora s'arribarà a port.
Equivalent en castellà: Quien barca ha de pasar, no cuente jornada.

Qui passa barca no compta jornada

4 fonts, 1951.
De: Amades, Joan.
Font: Folklore de Catalunya. Cançoner (Ed. Selecta, Barcelona, 1982, p1019-1030).

Qui ha de passar barca, no compte jornada

2 fonts, 2011.
Per a obtenir rendiment del treball s'hi han d'esmerçar moltes hores.

Qui barca ha de pasar ab jornada no ha de contar

1 font, 1919.
Lloc: Selva.

Qui barca ha de passar ab jornada no ha de contar

1 font, 1883.

Qui barca ha de passar amb jornada no ha de comptar

1 font, 2003.

Qui barca ha de passar, ab jórnada n'ha de comptar

1 font, 1917.
Sinònim: Qui barca ha de passar, amb jornada ha de comptar.

Qui barca ha de passar, ab jornada no ha de contar

1 font, 1847.
Equivalent en castellà: Quien ha de pasar la barca, no cuente por nada.

Qui barca ha de passar, ab jornada no pot contar

1 font, 1900.

Qui barca ha de passar, amb jornada no pot contar

1 font, 2006.

Qui barca té de passar, jornada no ha de comptar

1 font, 1926.
Significa com és difícil de precisat temps quan s'ha d'intervenir en la mar, puix que les freqüents variacions d'aquesta, no permeten d'establir períodes fixes ni espais de temps exactes.

Qui ha de passá en barca no conte jornada

1 font, 1910.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Qui ha de passar en barca no compte jornada

1 font, 2003.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Qui passa barca, no compta (o no compti) jornada

1 font, 1999.
No se sap mai a quina hora s'arribarà a port.

Qui passa barca, no compta jornada

1 font, 2006.

Qui passa barca, no compti jornada

1 font, 1992.