Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Qui més tria més s'enganya

16 recurrències en 12 variants. Primera citació: 1918.

Qui més tria més s'enganya

4 fonts, 1956.
Lloc: Eivissa.
Lloc: Rosselló.
Lloc: Eivissa.
Juan Bonet, Antoni (1956): Ibiza, núm. 3, 2a època, 1956 «Refranero ibicenco (Continuación)», p. 21. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.
Voler ser molt precís a l'hora de triar dona mal resultat.
Lloc: Eivissa.

Qui més tria, més s'enganya

2 fonts, 1989.
De: Alberola.
Lloc: País Valencià.
Romà Font, Francesc (1989): Refranyer popular «Q», p. 286. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.
Lloc: Rosselló.

Com més trien més s'enganen

1 font, 1993.
Significa que sovint el qui cerca les coses millors s'equivoca i pren les menys bones (D.).
Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «2739a Trien», p. 368. Institut Menorquí d'Estudis.

Com més tries més t'enganyes

1 font, 2010.
Lloc: Cocentaina (Comtat).
Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

El que més tria més s'enganya

1 font, 1999.
Lloc: Alzira (Ribera Alta).

Qui més tría, més s'enganya

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.
Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «Q», p. 238. Editorial Arte y Letras.

Qui tria molt, s'enganya

1 font, 1984.
Trobar sa perfecció és mal de fer.
Lloc: Menorca.
Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Conseis. Experiència», p. 182. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

Qui tria s'engana

1 font, 1993.
Significa que sovint el qui cerca les coses millors s'equivoca i pren les menys bones (D.).
Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «2739 Tria», p. 368. Institut Menorquí d'Estudis.

Qui tria s'enganya

1 font, 2008.
Significa que sovint el qui cerca les coses millors s'equivoca i pren les menys bones.

Qui tría, s'engana

1 font, 1918.
Lloc: Menorca.

Qui tria, s'enganya

1 font, 1996.
De vegades val més ser caut, prudent i previsor a l'hora de triar el camí a seguir, abans d'executar temptatives, de realitzar certes maniobres, de portar a terme operacions, de donar cops definitius.
DdB (1996): El Diari de Barcelona.

Qui tria, sovint s'enganya

1 font, 1992.