Tard o d'hora totes les barques fan aigua

14 recurrències en 7 variants. Primera citació: 1928.

Tard o d'hora, totes les barques fan aigua

7 fonts, 1992. [+]

Totes les coses tornen velles i es fan malbé.

Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

Tot acaba fent-se vell i fallant.

Sinònim: Similar: Tots els cànters nous fan l'aigua fresca.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 390. Web.

Les coses s'acaben espatllant.

Tard o d'hora totes les barques fan aigua

2 fonts, 1999. [+]

Lloc: Alzira (Ribera Alta).

Prompte o tard totes les barques fan aigua

1 font, 2019. [+]

És una apreciació dels navegants que la gent de terra aplica per indicar que tard o d'hora qualsevol cosa es fa malbé o li apareixen inconvenients.

Sinònim: Tard o prompte, totes les barques fan aigua prompte.

Font: Martínez 1947:212.

Llorca Ibi, Francesc Xavier (2019): Gat vell. Dites marineres «5.7. La navegació. La parella», p. 106. Edicions del Bullent.

Tard o d'hora totes les barques... fan aigua

1 font, 2017. [+]

Tard o prompte, totes les barques fan aigua prompte

1 font, 2019. [+]

Sinònim: Prompte o tard totes les barques fan aigua.

Font: Anton 1995:87.

Llorca Ibi, Francesc Xavier (2019): Gat vell. Dites marineres «5.7. La navegació. La parella», p. 106. Edicions del Bullent.

Tart o pronte, totes les barques fan aigua

1 font, 1928. [+]

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «Apendis. T», p. 348. Editorial Arte y Letras.

Tart o pronte, totes les barques fan aigua pronte

1 font, 1995. [+]

Les juntes de les barques s'havien de tapar amb estopa embreada per evitar així l'entrada d'aigua. D'això s'en diu calafatar. Segons aquest refrany valencià, tots, més tard o més aviat, tindrem el cap tocat i la màquina no girarà prou rodona. O sigui, a partir de certa edat hom comença a desvariejar.

Lloc: València (Horta).

Trepat i Albero, Josep Anton (1995): Refranys de vora mar «Consells i sentències... De diners i altres consel», p. 87. Editorial Noray.