Tot vici és precipici

18 recurrències en 13 variants.

3. Fortuna junt al vici, de cap al precipici (1928, 2 fonts)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «Refrans originals de Don Manuel Peris Fuentes. F», p. 379. Editorial Arte y Letras.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Diners». Web.

4. No tornes al vici, que será major el precipici (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «Apendis. N», p. 336. Editorial Arte y Letras.

7. No tornes de nòu al vici, qu'es ton major presipici (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «N», p. 195. Editorial Arte y Letras.

8. Peresa, ignorància i vici arrastren al precipici (1992, 1 font)

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada VII «P 1851», p. 134. Columna Edicions.

9. Tot vici es un precipici (2021, 3 fonts)

Tot vici es. 9-5-1910 / 29-6-1911.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_1898.jpg. Manuscrit.

Tot vici es. 25-8-1913.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_1899.jpg. Manuscrit.

Tot vici es. 7-6-1915 / 9-5-1917 / 21-5-1919 / 26-3-1921.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_1900.jpg. Manuscrit.

13. Tot vici, es un precipici (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «T», p. 295. Editorial Arte y Letras.

Un projecte de:

dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Email de contacte