A doll

30 recurrències en 6 variants. Primera citació: 1847.

A doll

20 fonts, 1907.
Si n'hi ha abundància.
Sinònim: A balquena | A betzef | A desdir | A cabassos | A grapats.
Equivalent en castellà: A chorro, a pico de jarro, en abundancia.
En gran abundància.
Sinònim: En orri | A raig | A dojo | A balquena.
Sinònim: A raig | A balquena | A dojo.
Sinònim: A xorro (cast.).
Lloc: Bellvís.
Equivalent en castellà: En abundancia, a chorro, a porrillo.
Sinònim: En abundor, a dojo.
En abundància.
Sinònim: A dolls.
Equivalent en castellà: Á pico de jarro, á chorro.
L'aigua rajava a doll.
Sinònim: A dolls.
Lloc: Vic (Osona).
En gran abundància.
Sinònim: En orri, a raig, a dojo, a balquena.
Equivalent en castellà: A granel.
Sinònim: A cabassos, a desdir, a dojo, a pler, a trompons, pel broc gros.
Equivalent en castellà: En abundancia.
Sinònim: Veg. A balquena.
En abundància.
Sinònim: A dolls | Veg. A bell raig, a balquena.
Hi ha articles que s'escriuen amb la raó i el pensament reflexiu. N'hi ha d'altres que surten a doll, només amb el cor per bandera, a causa de la desesperança i de la tristesa.
Renau, Xavier (1994): Avui «Diàleg. Gualba, sense festa major», p. 12. L'Avui / El Punt Avui.
Sinònim: A dojo, a balquena.
Equivalent en castellà: En abundancia.
Riera, Manel (1985): Correspondència comercial i privada en català, p. 203. Editorial Llar del Llibre.
Molt: en abundància.
Sinònim: A dolls.
Molt: en abundància (un líquid).
Sinònim: A dolls.
Locució adverbial modal i quantitativa.
L'aigua de la font rajava a doll.
Lloc: País Valencià.
Molt.
El ferit sagnava a doll.
Lloc: País Valencià.
Abundosament.
Lloc: País Valencià.

A xorro (cast.)

3 fonts, 1966.
Sinònim: A doll | A raig | A balquena | A dojo.
Sinònim: A doll | A raig | A balquena | A dojo.
Lloc: Bellvís.
Sinònim: A dolls, a raig, a balquena, a dojo.
Equivalent en castellà: A chorro.

A doll fet

2 fonts, 2004.
L'abundor.
D'una manera abundant.
Sa mare plorava a doll fet.
Sinònim: A doll, a balquena, a dojo.
Font: A-M.

Á doll

1 font, 1847.
Equivalent en castellà: A chorro.
Pers y Ramona, Magí (1847): Gramática catalana-castellana «Primera Part. Capítol VII. Del adverbi. Adverbis de modo», p. 136. Imprenta de A. Berdeguer.

Á xorros

1 font, 1857.
Equivalent en castellà: Á chorros.
Estorch i Siqués, Pau (1857): Gramática de la lengua catalana «Analogía. De las partes de la oracion. Capítulo 7. Del adverbio. Adverbios de modo. Compuestos ó frases adverbiales», p. 129. Imprenta de los Herederos de la Viuda Pla.

Beure á doll

1 font, 1857.
Estorch i Siqués, Pau (1857): Gramática de la lengua catalana «Sintaxi. Capítulo 7. De la preposicion. Índice alfabético de las voces que pueden presentar alguna duda sobre la preposicion que piden», p. 213. Imprenta de los Herederos de la Viuda Pla.