Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

A les deu ves-te'n al llit; tant si et lleu com si no et lleu, ves-te'n al llit a les deu

22 recurrències en 14 variants. Primera citació: 1900.

A les deu vés-te'n al llit; tant si et lleu com si no et lleu, vés-te'n al llit a les deu

4 fonts, 1951.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre la salut. Consells per a mantenir la salut i viure bé». Web.
Es considera saludable anar a dormir d'hora.

Tant si et lleu com si no et lleu, ves-te'n a dormir a les deu

2 fonts, 2008.
Lloc: Vic (Osona).
Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.
Mestre Huguet, Maria del Carme (2008): Dites i refranys a la vora del foc «Societat i vida». Web.
Lloc: Vilaplana.

A les deu vés-te'n al llit, tant si et lleu com si no et lleu, a les deu al llit sigueu

1 font, 2008.
Tots aquests refranys recomanen no anar al llit molt tard.
Sinònim: A les deu, sigues al llit; no més tard, que ja és de nit | A les nou vés-te'n al llit, tant si plou com si no plou, vés-te'n al llit a les nou.

A les deu vesten al llit si no't lleu, tant si't lleu, com si no't lleu, vesten al llit a les deu

1 font, 1915.
De: Artigues i Sirvent, Ramon (1921-22).
Lloc: Lleida.

A les deu, vés-te'n al llit si et lleu

1 font, 2000.
Lloc: Illes Balears.

A les deu, ves-te'n al llit si et lleu; Tant si et lleu com si no et lleu, ves-te'n al llit a les deu

1 font, 2008.

A les deu, vés-te'n al llit, si et lleu. Tant si et lleu, com si no et lleu, vés-te'n al llit a les deu

1 font, 1992.

Si et lleu, vés-te'n al llit a les deu; tant si et lleu com si no et lleu, vés-te'n al llit a les deu

1 font, 2003.
Sinònim: Tant si et lleu com si no et lleu, vés-te'n al llit a les deu.

Si't llèu, vesten al llit a les dèu

1 font, 1900.

Si-t lleu, ves-te-n al llit a les dèu

1 font, 1900.
Sinònim: Tant si-t lleu, com si no-t lleu, etc.

Tant si et lleu com si no et lleu, / ves-te'n al llit a les deu

1 font, 1969.
Equivalent en francès: Que cela te chante ou non, / va au lit à dix heures.
Lloc: Catalunya del Nord.

Tant si et lleu com si no et lleu, vés-te'n al llit a les deu

1 font, 2003.
Sinònim: Si et lleu, vés-te'n al llit a les deu; tant si et lleu com si no et lleu, vés-te'n al llit a les deu.

Tant si et lleus com sinó et lleus / vés a dormir a les deu

1 font, 2008.
(2008): L'Estel «Refranys», p. 26. Revista L'Estel.

Tant si't llèu, còm si no't llèu, vesten al llit a les dèu

1 font, 1900.
Equivalent en castellà: A las diez, en la cama estés; y, si puede ser, á las nueve (si puede ser antes, no aguardes á después).
Equivalent en castellà: A las nueve, échate y duerme.
Equivalent en castellà: Levántate á las seis y duerme á las diez; come á las seis, acuéstate á las diez; y vivirás diez veces dies.
Equivalent en francès: Lever à cinq, diner à neuf; souper à cinq, coucher à neuf; fait vivre l'homme (font vivre) d'ans nonanteneuf.
Equivalent en francès: Lever à six, diner à dix; souper à six, coucher à dix; font vivre l'homme dix fois dix.