Paremiologia catalana comparada digital

A soles

15 recurrències en 9 variants. Primera citació: 1767.

A soles

6 fonts, 1767.
Privadament / no públicament, sense testimonis.
Són coses que els interessats han de discutir a soles; als altres no ens importa / Ens vam trobar a soles per discutir un problema delicat que ens afecta molt directament.
Sinònim: En privat, en particular, a porta tancada, a quatre ulls, en cambra.
Font: R-M.
En algunes contrades, sol, en solitud, sense companyia.
Diu que no es casarà perquè li agrada massa estar a soles.
Els pareix á vostés si la carteta pòt pasar? Catciméta que está molt de repinfilis. A fé de Déu que pot anar pel Mon á soles.
Gaudir d'un paisatge a soles.
Lloc: Vic (Osona).
Privadament.
Sinònim: Sols, en privat, particularment, en particular, sense testimonis | Veg. tb. A porta tancada.
Allò ens ho teníem de pelar ell i jo, a soles, d'home a home.

Ballar a soles

2 fonts, 2007.
Rondalla.
Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

A sólas

1 font, 1814.

Á solas

1 font, 1857.
Equivalent en castellà: Á solas.

A soles (a soletes / soletes) com un junc

1 font, 2017.

A soles (cast.)

1 font, 1989.
Sinònim: Tot sol.
Equivalent en castellà: A solas.

Com ell [ella] a soles

1 font, 2007.
Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Estar a sòles com un junc

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.

Estar a soles, com el jonc

1 font, 1767.
Sent així, que cadascú volia ser asòles com lo junc.