Paremiologia catalana comparada digital

Any de peres, mal per a les eres

21 recurrències en 10 variants. Primera citació: 1888.

Any de peres, mal per les eres

6 fonts, 1951.
Significa que quan és bona anyada de fruita, és mala anyada de cereals.
Lloc: Illes Balears.
Sinònim: Any de bacores, poc de forment || Contrari: Any de magranes, any de blat.
Lloc: País Valencià.
Lloc: Ribera.

Any de peras, mal per las eras

3 fonts, 2021.
Any de peras. 20-6-1893.
Font: Calendari dels pagesos.
Any de peras. 20-6-1890.
Font: Calendari dels pagesos.
Any de peras. 20-6-1892 / 20-6-1893 / 20-6-1894 / 20-6-1895.
Font: Calendari dels pagesos.

Any de peres mal per a les eres

3 fonts, 1986.

Any de peres / mal per les eres

2 fonts, 1970.
Lloc: Mallorca.

Any de peres, dolent per les eres

2 fonts, 1951.
El desig i la necessitat d'una bona collita de blat ha fet que es miressin altres plantes i animals com a indicadors de les perspectives de collita.

Any de peras / mal per las eras

1 font, 1888.
Lloc: Catalunya.

Any de peres, / mal per les eres

1 font, 1930.
Relacionats amb els conreus agrícoles hi ha els següents proverbis.

Any de peres, mal «pa» les eres

1 font, 1987.

Any de peres, mal per a les eres

1 font, 1999.

Any de peres, mal per les herbes

1 font, 1992.