Cagar-se a les calces

21 recurrències en 3 variants.

1. Cagar-se a les calces (1968, 19 fonts)

Sinònim: v. Arronsar-se-li a algú el llombrígol.

Equivalent en castellà: Cagarse de miedo.

Abril Español, Joan (1996): Diccionari de frases fetes català-castellà castellà-català, p. 22. Edicions 62.

'Cagar-se a les calces' és una manera de dir que hom té por.

Àlvaro, Francesc-Marc: Avui «"Tot a cent". "Cagar-se a les calces"», p. 2. L'Avui / El Punt Avui.
Anònim: Escatologia popular. Refranyer groller «Refranyer groller», p. 15. Web.

Equivalent en castellà: Caerse muerto de miedo.

Balbastre i Ferrer, Josep (1977): Nou recull de modismes i frases fetes «Català-castellà», p. 51. Editorial Pòrtic.

Lloc: Bot (Terra Alta).

Cortès i Manyà, Antoni (1987): Dites i refranys a Bot «L'auca del pagès», p. 22. Autoedició.

Desistir, per por, de fer una cosa.

Curs nivell C de català: Apunts curs nivell C català «"Frases fetes"», p. 4. Apunts curs nivell C català.

Desistir, per por, de fer alguna cosa arriscada.

De primer cridaven molt, però en veure's atacats es cagaren a les calces i ja no van dir res.

Sinònim: Cagar-se de por.

Font: R-M.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Desistir». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Desistir, per por, de fer alguna cosa arriscada.

Semblen molt valents, però quan és hora d'afrontar les adversitats es caguen a les calces.

Sinònim: Arronsar-se-li el llombrígol (a algú), tenir cucs, cagar-se de por, tenir el cor com una llentilla, posar-se-li els collons per corbata (a algú).

Font: R-M.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Espantar-se». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Sinònim: Tenir el cagalló al cul (o el cul estret, o la por arrapada al cos).

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «613», p. 180. Garsineu Edicions.

Desistir, per por, de fer una cosa arriscada.

Hi volia anar, però... -T'has cagat a les calces. -Doncs... sí.

Ferret, Antoni (1968): Parleu més bé el català «III. Modismes i frases fetes», p. 117. Editorial Claret.

Desistir, per tot, de fer una cosa arriscada.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Maneres de dir». Web.

Semblava molt valent, però quan va ser davant de la persona a qui anava a reclamar es cagava a les calces.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, II «Les locucions i les frases fetes. II. Frases fetes», p. 130. Llibres de l'Index, S.A..
Millà i Reig, Lluís (1988): Cinc mil refranys catalans i frases fetes, populars «Frases fetes i modismes populars de la llengua catalana», p. 206. Editorial Millà.

Sobre qui resta tan espantat, que accedeix a fer el que se li demana.

Lloc: Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).

Palahí, Lluís (1994): 'Expressions ganxones', dins Setmanari Àncora «Expressions ganxones». Àncora. Setmanari de la Costa Brava.

Estar mort de por.

Perramon i Barnadas, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana «Cagar, cagar-se», p. 23. Editorial Millà.

Desistir, per por, de fer una cosa arriscada.

Pomares Navarra, Joaquim (1997): Diccionari del català popular i d'argot «Cagar prnl.», p. 72. Edicions 62.

Escagarrinar-se, acovardir-se.

Sinònim: Acoquinar-se, morir-se de por, arrosar-se-li el llombrígol, espantar-se, atemorir-se, agallinar-se, esporuguir-se, tenir cucs, no tenir-les totes, témer, no tocar la camisa a la pell, cagar-se de por, tenir el cor com una lentilla.

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1996): Diccionari de frases fetes «C», p. 47. Edicions 62.

Desistir per por.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Emocions. Valor», p. 41. Edicions 62.
Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Frases fetes», p. 137. Museu Arxiu de Sentmenat.

3. Cagarse á las calsas (1857, 1 font)

Estorch i Siqués, Pau (1857): Gramática de la lengua catalana «Sintaxi. Capítulo 7. De la preposicion. Índice alfabético de las voces que pueden presentar alguna duda sobre la preposicion que piden», p. 213. Imprenta de los Herederos de la Viuda Pla.