Cagar-se a les calces

22 recurrències en 4 variants. Primera citació: 1857.

Cagar-se a les calces

19 fonts, 1968.
Sinònim: v. Arronsar-se-li a algú el llombrígol.
Equivalent en castellà: Cagarse de miedo.
'Cagar-se a les calces' és una manera de dir que hom té por.
Àlvaro, Francesc-Marc (1998): Avui «Tot a cent. Cagar-se a les calces», p. 2. L'Avui / El Punt Avui.
Anònim (2013): Escatologia popular. Refranyer groller «Refranyer groller», p. 15. Web.
Equivalent en castellà: Caerse muerto de miedo.
Lloc: Bot (Terra Alta).
Desistir, per por, de fer una cosa.
Curs nivell C de català (1993): «Frases fetes», p. 4. Apunts curs nivell C català.
Desistir, per por, de fer alguna cosa arriscada.
De primer cridaven molt, però en veure's atacats es cagaren a les calces i ja no van dir res.
Sinònim: Cagar-se de por.
Font: R-M.
Desistir, per por, de fer alguna cosa arriscada.
Semblen molt valents, però quan és hora d'afrontar les adversitats es caguen a les calces.
Sinònim: Arronsar-se-li el llombrígol (a algú), tenir cucs, cagar-se de por, tenir el cor com una llentilla, posar-se-li els collons per corbata (a algú).
Font: R-M.
Sinònim: Tenir el cagalló al cul (o el cul estret, o la por arrapada al cos).
Desistir, per por, de fer una cosa arriscada.
Hi volia anar, però... -T'has cagat a les calces. -Doncs... sí.
Desistir, per tot, de fer una cosa arriscada.
Semblava molt valent, però quan va ser davant de la persona a qui anava a reclamar es cagava a les calces.
Lloc: Vic (Osona).
Sobre qui resta tan espantat, que accedeix a fer el que se li demana.
Lloc: Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).
Estar mort de por.
Desistir, per por, de fer una cosa arriscada.
Escagarrinar-se, acovardir-se.
Sinònim: Acoquinar-se, morir-se de por, arrosar-se-li el llombrígol, espantar-se, atemorir-se, agallinar-se, esporuguir-se, tenir cucs, no tenir-les totes, témer, no tocar la camisa a la pell, cagar-se de por, tenir el cor com una lentilla.
Desistir per por.
Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Frases fetes», p. 137. Museu Arxiu de Sentmenat.

Cagar-se als calçotets

1 font, 2020.
Lloc: Terres de l'Ebre.
Garriga Subirats, Anna (2020): Riu riu «Annex 2 – Recerca de dites, frases fetes i locucions», p. 124. Universitat Autònoma de Barcelona.

Cagar-te a les calces

1 font, 2018.
En català, el verb «cagar» i tot allò que s'hi relaciona ha tingut des de sempre molta requesta. La veta escatològica del nostre idioma és ferma i concloent i es transmet sense vacil·lacions de generació en generació.

Cagarse á las calsas

1 font, 1857.
Estorch i Siqués, Pau (1857): Gramática de la lengua catalana «Sintaxi. Capítulo 7. De la preposicion. Índice alfabético de las voces que pueden presentar alguna duda sobre la preposicion que piden», p. 213. Imprenta de los Herederos de la Viuda Pla.