Paremiologia catalana comparada digital

Casa d'anants i vinents, molt prompte acaba sos béns

16 recurrències en 14 variants. Primera citació: 1883.

Casa d'anants i vinents acaba amb sos béns

2 fonts, 1992.

Casa d'anants i vinents, molt prompte acaba sos béns

2 fonts, 1951.
Reprèn els qui paguen els favors amb ingratitud.

Casa d'anants e vinents, acaba prompte los seus béns

1 font, 1900.

Casa d'anants i vinents / acaba prompte sos béns

1 font, 1966.

Casa d'anants i vinents acaba prompte sos béns

1 font, 2003.

Casa d'anants i vinents, aviat ha acabat els béns

1 font, 2008.
Casa on hi ha molta gent que va i ve.

Casa d'anants i vinents, prompte acaba amb els seus béns

1 font, 1989.
De: Alberola.
Lloc: País Valencià.

Casa d'anants i vinents, propte acaba sos béns

1 font, 1982.
Lloc: Penedès.

Casa d'anants y vinents, acaba prompte sos bens

1 font, 1900.

Casa d'anats y vinents, pronte acaba en los seus bens

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.

Casa de anants i vinents acaba prompte sos béns

1 font, 2003.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Casa de anants y vinents acaba prompte sos bens

1 font, 1898.

Casa de anants y vinents acaba pronte sos bens

1 font, 1910.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Casa de anants y vinents, acaba prompte sos bens

1 font, 1883.