Paremiologia catalana comparada digital

El bon pastor ton les ovelles i no les escorxa

25 recurrències en 16 variants. Primera citació: 1879.

El bon pastor ton les ovelles, no les escorxa

5 fonts, 1992.
NN: Tondre: tallar arran de pèl la llana.
De: Cutrina i Sorinas, Gonçal.
Lloc: Ripollès.
Font: Ovelles i pastors al Ripollès (Ed. Maideu — Ripoll, 1997).
Enviats per Antoni Gimeno Vidal.
Lloc: Ripollès.
Sinònim: Pastor no es deu tornar a les ovelles.

El bon pastor ton les ovelles i no les escorxa

3 fonts, 1951.
El mot escorxar fa referència als talls i ferides que per manca de pràctica pot fer el tonedor a la pell de l'animal.

El bon pastor, ton, i no escorxa

2 fonts, 1969.
Significa que les coses s'han de fer bé i amb suavitat.
Lloc: Illes Balears.
Equivalent en francès: Le bon berger tond et n'écorche pas.
Lloc: Catalunya del Nord.

Lo bon pastor tond les ovelles, no les escorxa

2 fonts, 1898.

El bon pastor / ton les ovelles / i no les escorxa

1 font, 1932.
Tondre: v. Esquilar, tallar la llana del bestiar.

El bon pastor ton i no escorxa

1 font, 2008.
Perquè estima les ovelles i a més sap fer bé la seva feina.
Sinònim: El bon pastor ton les ovelles i no les escorxa | El bon pastor, sense escorxar, ton.

El bon pastor ton les ovelles i no les escotxa

1 font, 2006.

El bon pastor tòn les ovelles, no les escorxa

1 font, 1914.
Equivalent en castellà: Basta esquilar, sin desollar.

El bon pastor, sense escorxar ton

1 font, 1989.
El mot escorxar fa referència als talls i ferides que per manca de pràctica pot fer el tonedor a la pell de l'animal.

El bon pastor, ton i no escorxa

1 font, 1989.
El mot escorxar fa referència als talls i ferides que per manca de pràctica pot fer el tonedor a la pell de l'animal.

El bon pastor, ton les ovelles i no les escorxa

1 font, 1932.

Lo bon pastor ton l'ovella y no l'escorxa

1 font, 1879.

Lo bon pastor ton las ovellas, / no las escorxa

1 font, 1880.
Lloc: Rosselló.

Lo bon pastor ton les ovelles y no les escorxa

1 font, 1910.
En lo qual se diferencia dels nostres goberns, que expremen la taronja fins que no es bona més que per llensar al femer.
Equivalent en francès: Il faut tondre les brevis et non les écorcher.
En lo qual se diferencia dels nostres goberns, que expremen la taronja fins que no es bona més que per llensar al femer.
Equivalent en castellà: Quien ordeña la vaca sin alimentarla, / sácale sangre y la mata.

Lo bon pastor ton les ovelles, no les escorxa

1 font, 1928.
Lloc: Lleida.

Un bon pastor ton ses ovelles i no escorxa

1 font, 2003.
Lloc: Mallorca.