Fer-li esqueneta

21 recurrències en 3 variants. Primera citació: 1928.

Fer esqueneta

15 fonts, 1933.
Equivalent en castellà: Inclinarse para que otro suba sobre la propia espalda.
Acatxar-se per a que un altre puge a l'esquena. Contribuir a costes pròpies que un altre destaque.
Lloc: País Valencià.
Ajudar algú a assolir els seus propòsits.
Equivalent en castellà: Echar una mano.
Ajupir-se parant l'esquena perquè un altre hi pugui.
Equivalent en castellà: Aupar [con la espalda].
Ajudar un altre.
En aquest afer, si no em fas esqueneta, no me'n sortiré.
Ajupir-se parant l'esquena perquè un altre hi pugi.
Doblegar l'esquena per ajudar a enfilar-se algú.
Doblegar l'esquena per ajudar a enfilar-se algú.
Sinònim: Donar un cop de mà, fer espatlleta, posar el coll.
Equivalent en castellà: Arrimar la espalda, arrimar el músculo.
Ajupir-se parant l'esquena per pujar algú.
Ajudar un altre a progressar.
Sinònim: Veg. Servir d'escambell.
Doblegar l'esquena per ajudar a enfilar-se algú.
Sinònim: Veg. Fer canca.
Ajupir-se perquè pugi un altre.
Ajudar.
Sinònim: Parar l'esquena.
Lloc: País Valencià.
Parar l'esquena perquè un altre hi pugi damunt i pugui arribar a un lloc alt. fig., ajudar qualcú perquè assoleixi els seus propòsits o venci les dificultats.
Els mateixos que li havien fet esqueneta, l'han ensorrat.
Sinònim: Fer d'esqueneta.
Lloc: Catalunya del Nord.
Vera Grau, Idali (2013): Facebook - Jo parli català rossellonès - https://www.facebook.com/groups/catalunyadelnord/. Facebook.

Fer esqueneta (a algú)

2 fonts, 2004.
Ajudar un altre a progressar / ajudar algú a assolir els seus propòsits.
No trobaràs ningú disposat a fer-te esqueneta desinteressadament / En aquest afer, si no em fas esqueneta, no sé pas com podré reeixir.
Sinònim: Fer espatlleta (a algú), servir-li d'escambell (a algú), fer escaleta (a algú).
Font: R-M / IEC.
Doblegar l'esquena per ajudar a enfilar-se algú / ajupir-se parant l'esquena perquè un altre hi pugi.
Feu esqueneta al nen perquè pugui saltar el mur / Si em fas esqueneta podré arribar dalt del marge.
Sinònim: Fer espatlleta (a algú), parar esqueneta (a algú), fer escaleta (a algú), fer canca (a algú).
Font: * / R-M.

Fer esqueneta a algú

2 fonts, 1928.
Ajudar un altre a progressar.
Equivalent en castellà: Darle la mano a alguien, echarle una mano a alguien.
Lloc: País Valencià.
Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «Apendis. F», p. 324. Editorial Arte y Letras.