Paremiologia catalana comparada digital

No entendre-hi un borrall

42 recurrències en 15 variants. Primera citació: 1803.

No entendre-hi un borrall

9 fonts, 1977.
Equivalent en castellà: No entender ni jota.
Sinònim: v. No entendre-hi futil·la.
Equivalent en castellà: No entender ni jota.
Equivalent en castellà: No entender jota.
Equivalent en castellà: No entender ni jota.
No entendre-hi gens / no entendre-hi mica.
No vulguis tenir raó, que en això no hi entens un borrall; de primer informa't / No hi entén un borrall, en mecànica.
Sinònim: No saber-ne ni un borrall, no entendre-hi futil·la, no saber-ne ni les beceroles, no entendre-hi pilota.
Font: R-M / *
No comprendre una cosa, no saber gens d'un tema.
No comprendre quelcom.
No entendre res.
Equivalent en castellà: No entender ni jota, no entender ni papa.

No saber-ne ni un borrall

8 fonts, 1931.
Amic Jan, sí que ho sento, però em parleu d'un tema que no en sé ni un borral, només us podria contar les pipes que he fet servir, les que he perdut, les que se m'han trencat.
Equivalent en castellà: No saber ni papa.
(D'alguna cosa), no entendre-hi, no saber-ne, etc., mica.
No en sé ni un borrall, de bricolatge / No en sabem un borrall, de matemàtiques, per això necessitaríem un reforç.
Sinònim: No entendre-hi un borrall, ésser un zero a l'esquerra, no saber-ne ni les beceroles, no saber-ne ni palla ni pols, no tenir ni folla (d'alguna cosa), no saber-ne futil·la.
Si la República proclamada el 14 d'abril del 1931 havia donat alguna alegria al Bakunin de Planes, que no sabia ni un borrall de política ni volia saber-ne perquè li produïa rodaments de cap, fou l'encàrrec del nou alcalde.
Lloc: Mequinensa (Baix Cinca, Franja de Ponent).
Sinònim: Veg. No saber ni la a.
Però els que no tenen recursos i han d'enviar els fills a escoles públiques no saben ni un mot de castellà. Nens de 8, 9 i 10 anys no en saben ni un borrall.
Contada per Antoni Torrellas, de Rocallaura.
Eren excel·lents pagesos i bona gent a carta cabal, però no sabien ni un borrall de la llengua oficial.
Lloc: Girona (Gironès).

Ni un borrall

4 fonts, 1907.
Sinònim: Ni un ápice (cast.) | Ni gota.
Equivalent en castellà: Ni gota, ni pizca.
Equivalent en castellà: Ni jota.
Sinònim: Veg. Ni gota.

No saber-ne un borrall

4 fonts, 1981.
No saber-ne gens ni mica.
Seguint el fil de borra, ens trobem amb borrall, porció petita (un borrall de pa), no saber-ne un borrall, no saber-ne gens ni mica: «He mirat les meves anàlisis, però no hi entenc un borrall».
No en saps un borrall, d'americà, tu!
Lloc: Mequinensa.
Malgrat que jo ho negava i deia a tothom que no en sabia un borrall, cap dels nadius no et creuria si els deies que no sóc metge.
La senyora Escolàstica no sabia un borrall de francès, però algú li devia haver explicat què deia la cançó.

No entendre ni un borrall

3 fonts, 1982.
Equivalent en castellà: No entender ni jota.
Jo espero que la independència no ens arribi la setmana dels tres dijous, no voldria pas ésser un ocell malastruc, però.
A partir d'aleshores, el relat dels dies a la masia, a l'espera que el temps es calmés i les aigúes deixessin, es va convertir en un balbuceig del qual els parroquians no entenien ni un borrall.
Lloc: Mequinensa (Baix Cinca, Franja de Ponent).

No entendre-hi ni un borrall

2 fonts, 1910.
─No hi entenc ni un borrall ─digué ell, i afegí─: No parlàveu si fa no fa d'aquesta manera al vostre amic oficinista?
No comprendre-hi res.
Lloc: País Valencià.

No entendre'n ni un borrall (d'alguna cosa)

2 fonts, 1992.
Però pot no resultar del tot sobrer en una pàgina i mitja que vol negar tot sentit a una competició com la que ara se celebra nord-est enllà, on la gent no hi entèn ni un borrall de futbol.
De fet, confessa, no hi entén ni un borrall, d'electricitat.

No saber ni un borrall

2 fonts, 1977.
Equivalent en castellà: No saber una jota.
Ignorar.

No entendre ni un borrall (d'alguna cosa)

1 font, 2014.
Tot seguit relacione —ordenades alfabèticament— diverses expressions, frases, dites, etc., que no apareixen en el DNV.
Lloc: País Valencià.

No entendre un borrall (en quelcom)

1 font, 1996.
No entendre-hi gens.
Sinònim: Veg. Estar a la lluna 1.

No entendre-hi (o no saber-ne, etc.) un borrall

1 font, 2000.
No entendre-hi, no saber-ne, etc., mica.
Equivalent en castellà: (entendre-hi) no entender ni pizca (o ni jota, o palabra) | (saber-ne) No saber ni papa (o ni jota).

No entendre-hi [o no saber-ne] un borrall

1 font, 2008.
No entendre-hi, no saber-ne gens.

No entendre'n ni un borrall

1 font, 1997.
Equivalent en castellà: No entender ni jota.

No enténdrerhi res, borrall

1 font, 1803.
Equivalent en llatí: Nil in aliqua re percipere.
Equivalent en castellà: No entender pizca.

No hi entén ni un borrall

1 font, 1977.
Equivalent en castellà: Maldita la cosa que entiende.