Paremiologia catalana comparada digital

Poruc com una llebre

24 recurrències en 11 variants. Primera citació: 1857.

Poruc com una llebre

8 fonts, 1987.
Un procediment per a embellir el llenguatge és l'ús de comparacions. A part les que cada escriptor inventa ara i adés, existeix un repertori popular de modismes comparatius. De: Grandia, Marian.
Font: Gramática etimològica catalana, Barcelona 1901, p178-180.
Molt poruc.
Quan hi ha forasters es mostra poruc com una llebre; sembla que l'espantin.
Sinònim: Més poruc que una llebre, covard com una gallina.
Font: R-M.
Aquest recull de comparances nord-catalanes parteix del que va fer Carles Grandó, que havem completat amb altres fonts (Les catalanades d'Albert Saisset-Un Tal, Justí Pepratx Espigues i flors i Pa de casa, Lleó Conill, Botanique catalane pratique), i de les vastes aportacions de Joan Bosch Santaló.
Lloc: Nord-català.
Molt poruc.
Sinònim: Intimidat, atemorit, sobresaltat, covard.
Covard.
Lloc: Catalunya del Nord.
Lloc: Nord-català.

Poruch com una llebra

3 fonts, 1857.
Se diu de qui ho es molt.
Equivalent en francès: Être peureux comme un lièvre.
Se diu de qui ho es molt.
Equivalent en castellà: Ha comido liebre.
Se diu de qui ho es molt.
Equivalent en francès: Paouruc comme une belette (mustela).
Se diu de qui ho es molt.
Equivalent en castellà: Ser un lebrón.
Se diu de qui ho es molt.
Equivalent en castellà: Ser una liebre.
Lloc: Rosselló.

Covard més que una llebre

1 font, 2023.
Un procediment per a embellir el llenguatge és l'ús de comparacions. A part les que cada escriptor inventa ara i adés, existeix un repertori popular de modismes comparatius. De: Grandia, Marian.
Font: Gramática etimològica catalana, Barcelona 1901, p178-180.

Ésser poruc com una llebre

1 font, 1979.
Covard, temerós.

Més covard que una llebre

1 font, 1997.
Comparacions.

Més poregos que una llebre

1 font, 2008.
Es diu d'una persona o animal molt poregosa.

Més poruc que una llebre

1 font, 2004.
Es diu d'una persona o d'un animal molt poruc.
Aquest gat és més poruc que una llebre, acosta-t'hi a poc a poc per a poder acaronar-lo.
Sinònim: Poruc com una llebre, ésser un cagat, ésser un caguetes, ésser un gallina, covard com una gallina.

Poruc com una llebra

1 font, 2011.
Lloc: Rosselló.

Poruch com una llebre

1 font, 1886.
Lloc: Blanes (Selva).

Ser covard com una llebre

1 font, 1994.

Ser poruc com una llebre

1 font, 2014.
Lloc: Vic (Osona).