A Catalunya i a Castella el cavall porta la sella

32 recurrències en 14 variants.

1. A Catalunya i Castella el cavall porta la sella (1951, 1 font)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys de la feina i dels oficis», p. 1127. Editorial Selecta-Catalonia.

2. A Catalunya i a Castella, a l'animal és al que s'aparella (1999, 1 font)

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «XII. La geografia. Viles, ciutats i països», p. 480. Edicions 62.

3. A Catalunya i a Castella, el cavall porta la sella (1978, 17 fonts)

I als altres llocs, també.

Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor. Refranys i dites de la nostra terra «6.Llocs. 6.1. Ciutats i pobles. Refranys», p. 241. Editorial Moll.
Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XVI. La terra i la llibertat. La pàtria», p. 121. Pagès Editors.
Busquets i Molas, Esteve (1987): Els animals segons el poble «Cavall», p. 64. Editorial Millà.
Carol, Roser (1978): Frases fetes dels Països Catalans «D'un en un». Manuscrit.
Carol, Roser (1978): Frases fetes dels Països Catalans (comentats) «Catalunya». Manuscrit.
Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.

Lloc: Lleida (Segrià).

El café de la historia (2020): El café de la historia «Dichos, frases, citas, refranes, aforismos y proverbios de Lleida y su provincia». Blogger.

Sinònim: Allà on hi ha bous, les vaques acoten el cap.

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «40», p. 24. Garsineu Edicions.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Animals». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Llocs». Web.

Sella de muntar. En totes parts es fan les mateixes coses.

Sinònim: En ningun lloc lliguen els gossos amb llonganisses | En totes les cases bullen faves (, i en la meua, a perolades) | A Xert, tots caguen amb el cul obert.

Equivalent en castellà: En todas partes cuecen habas.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Refranyer d'animals», p. 8. Web.
Millà i Reig, Lluís (1988): Cinc mil refranys catalans i frases fetes, populars «Refranys de besties i animals. Cavalls», p. 120. Editorial Millà.

Qui governa la casa és l'home i no la dona.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «XII. La geografia. Viles, ciutats i països», p. 480. Edicions 62.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «del bestiar i altres animals», p. 19. Web.
Pujol i Vila, Josep (1999): 5.000 refranys de nostra terra «del bestiar i altres animals». Web.

Font: 5.000 refranys de nostra terra.

(2000): L'Estel «Refranys. Del pagès», p. 10. Revista L'Estel.

4. A Catalunya i a Castella, el cavall porta sella (2006, 1 font)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys d'animals domèstics i de granja». Web.

6. A Catalunya i a castella el cavall porta la sella (1951, 1 font)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys geogràfics. Catalans», p. 1210. Editorial Selecta-Catalonia.

7. A Catalunya y Castella / lo caball porta la sella (1910, 1 font)

Aquests aforismes no tenen altre sentit que'l que directament se'n desprén.

Gomis i Mestre, Cels (1910): Zoologia popular catalana «Capítol II. Monografies. Lo caball. Aforismes», p. 81. L'Avenç.

8. El cavall porta la sella, a Catalunya i a Castella (1987, 1 font)

Busquets i Molas, Esteve (1987): Els animals segons el poble «Cavall», p. 65. Editorial Millà.

9. En Catalunya i Castella el cavall porta la sella (1992, 1 font)

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada II «C 1881», p. 891. Columna Edicions.

10. En Catalunya i Castella, a l'animal és al que s'aparella (1992, 1 font)

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada II «C 1880», p. 891. Columna Edicions.

11. En Catalunya y Castella, al animal es al que s'aparella (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «E», p. 94. Editorial Arte y Letras.

13. En Catalunya, y Castella, lo caball porta la sella (1796, 1 font)

Carles i Amat, Joan (1796): Quatre cents aforismes catalans, p. 25. Imprenta de la Pontificia, y Real Universitat.

14. Lo cavall porta la sella en Catalunya y Castella (1883, 1 font)

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «5. Aforismes referents á la atmósfera y vida rural», p. 26. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

Un projecte de:

dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Email de contacte