Amb alegre companyia se sofreix la trista vida

14 recurrències en 9 variants. Primera citació: 1880.

Amb alegre companyia se sofreix la trista vida

4 fonts, 1992. [+]

Importància de tenir un bon amic.

La companyia alleugereix la pena.

Equivalent en llatí: Comitatus levat malum.

Amb alegre companyia, se sofreix la trista vida

2 fonts, 2011. [+]

És una gran veritat, encara que alguns ho aprofiten com a excusa per a dedicar-se als vicis.

Sinònim: Contrari: Més val estar a soles que mal acompanyat.

Ab alegra companyia, / se sufreix la trista vida

1 font, 1880. [+]

Lloc: Rosselló.

Ab alegre companyia, se sufrèx la trista vida

1 font, 1900. [+]

Equivalent en llatí: Comes facundus in via pro vehiculo est.

Equivalent en castellà: Con alegre compañia, se sufre la triste vida.

Amb alegre companyia es refereix la trista vida

1 font, 2006. [+]
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre la vida». Web.

Amb alegre companyia es sofreix la trista vida

1 font, 1969. [+]

Equivalent en francès: En joyeuse compagnie on supporte la triste vie.

Lloc: Catalunya del Nord.

Amb alegre companyía, se sofreix la trista vida

1 font, 1914. [+]

Equivalent en castellà: Con alegre compañía, más grata es la triste vida.

Amb l'alegre companyia se sofreix la trista vida

1 font, 2006. [+]
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

En alegre companyía, se sufrix la trista vida

1 font, 1928. [+]

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «E», p. 93. Editorial Arte y Letras.