Paremiologia catalana comparada digital

Carn que creix no pot estar quieta

24 recurrències en 16 variants. Primera citació: 1918.

Carn quan creix no pot estar quieta

4 fonts, 1992.
Fa referència als infants.
Lloc: Marina Baixa.

Carn que creix no pot estar aturada

2 fonts, 2003.
Lloc: Mallorca.
Lloc: Ciutadella (Menorca).

Carn que creix, no pot estar-se quieta

2 fonts, 2011.
La infància i l'adolescència són les etapes més inquietes de la vida.

Carn que creix, no té aturai

2 fonts, 1967.
Lloc: Eivissa i Formentera.
Lloc: Mallorca.

Carn qui creix no pot estar aturada

2 fonts, 1918.
Els al·Iotets sempre han de bellugar-se.
Lloc: Menorca.
Els al·lotets sempre han de bellugar-se (F.C.M.).

La carn, quan creix, no pot estar quieta

2 fonts, 2010.
La dita popular s'aplica als xiquets inquiets, que són gairebé tots.
Lloc: País Valencià.
Els acabats de nàixer es mouen constantment.

Carn que creix ha de saltar

1 font, 1949.

Carn que creix no pot estar quieta

1 font, 2008.
Referit als nins trullosos i bellugadissos.
Sinònim: Carn que creix, no té aturall.

Carn que creix no pot estar-se queta

1 font, 2007.
Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Carn que creix, no pot estar aturada

1 font, 1984.
Tots ets al·lots salten i corren.
Lloc: Menorca.

Carn que creix, no pot estar en posa

1 font, 1984.
Al·lots petits, sempre borinen.
Lloc: Menorca.

Carn que creix, no té aturall

1 font, 2000.
Vol dir que els infants no es cansen mai de moure's.
Lloc: Illes Balears.

Carn que creix..., no pot estar quieta

1 font, 2017.

Carn qui creix, no pot estar aturada

1 font, 2020.
Lloc: Menorca.

La carn que creix no pot estar queta

1 font, 2006.
Lloc: Marina Baixa.

Sa carn que creix no vol estar aturada o no té aturai

1 font, 2003.
Lloc: Mallorca.