Curar-se amb aigua beneita

10 recurrències en 7 variants.

2. Amb aigua beneita és curat (1926, 3 fonts)

Vol significar que és un mal de poca importància.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Font: B. C. R.

Capmany, Aureli (1926): La Paremia en 'Lo somni' de Bernat Metge, dins 'La paraula Cristiana', 20 «La Paremia en 'Lo somni' de Bernat Metge», p. 130. La paraula cristiana.
Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada I «A 302», p. 268. Columna Edicions.

Quan el mal és poc important.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VI. La vida, la mort i la salut. Els consells de salut», p. 293. Edicions 62.

4. Axó está curat ab aygua beneyta (1803, 2 fonts)

F. met. ab que s'indica la facilitat de remediar alguna cosa.

Equivalent en castellà: Eso se cura con una telaraña.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Axó», p. 76.

F. met. ab que s'indica la facilitat de remediar alguna cosa.

Equivalent en llatí: Levi remedio indiget.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Axó», p. 76.

Equivalent en castellà: Eso se cura con una telaraña.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Curat», p. 207.

Equivalent en llatí: Levi remedio indiget.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Curat», p. 207.

5. Açò es cura amb aigua beneita (1993, 1 font)

És una fórmula poc respectuosa per demostrar que la cosa no té importància.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «831 Cura», p. 121. Institut Menorquí d'Estudis.

6. Açò se cura amb aigo beneita (1984, 1 font)

Es mals espirituals, sa fe els pot curar.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Medecina», p. 232. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

7. Curar-se amb aigua beneita (2004, 1 font)

Ésser una cosa molt fàcil de curar o de posar-hi remei.

No t'amoïnis per la ferida, perquè això es cura amb aigua beneita.

Sinònim: Anar-se'n amb aigua beneita, curar-se amb saliva dejuna.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Remeiable». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Un projecte de:

dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Email de contacte