Paremiologia catalana comparada digital

De sol a sol

24 recurrències en 3 variants. Primera citació: 1805.

De sol a sol

21 fonts, 1942.
El tragí de les persones que treballen de sol a sol perquè la Costa Brava llueixi per als visitants se sent tothora.
Lloc: Empordà.
─... treballaven sense parar de sol a sol, i si cobraven bon jornal, se l'havien ben guanyat.
(...) trebaiant de sol a sol.
Lloc: Eivissa.
Equivalent en castellà: De sol a sol.
Però encara treballaven durament, de sol a sol, sense permetre's ben bé cap despesa innecessària.
Des que surt el sol fins que es pon.
Al camp es treballa de sol a sol.
Equivalent en castellà: De sol a sol.
Des que surt el sol fins que es pon.
El pagès treballa de sol a sol totes les èpoques de l'any.
Sinònim: Tot el sant dia.
Font: R-M.
De la sortida a la posta del sol.
Grans i xics trescaven de sol a sol.
Font: Dos segles..., p. 84.
Des que ix el sol fins que es pon.
Lloc: Fraga (Franja de Ponent).
Quan es treballa tot el dia.
D'eixida fins a la posta del sol.
Lloc: Cat.
De cara enfora, aquesta imatge de persona treballadora (de sol a sol) que, de fet, no resisteix tampoc un examen una mica profund.
[...] cultivar de sol a sol unes muntanyes atacades del mal de pedra.
Hi ha molts pagesos que treballen de sol a sol.
Lloc: Vic (Osona).
Sap que cada dia lluita de sol a sol per tirar la casa endavant.
Tot el dia.
La feina del camp és molt dura, amb jornades de sol a sol.
Equivalent en castellà: De sol a sol.
Des que el sol surt fins que es pon.
D'ençà que surt el sol fins que es pon.
Sinònim: Tot el dia, intensament, sense horari fix.
Totes les hores de claror.
A pagès tothom sirgava de sol a sol.
Els dies més llargs de l'any coincideixen amb unes jornades de sol a sol, amb molta feina, tant a l'hort com als camps. La calor començava a fer-se molt feixuga i el ritme tant intens que havien de portar els pagesos feia que quan arribava el capvespre, l'únic que tinguessin en ment fos tombar-se al llit, per recuperar forces per l'endempà, que era «sant tornem-hi», com es solia dir.
Lloc: Lloret de Mar.

De sol á sol

1 font, 1805.
M. adv.
Equivalent en llatí: A solis ortu usque ad occasum.
M. adv.
Equivalent en castellà: De sol á sol.

De sol a sol, ja n'hi ha prou

1 font, 1992.