Paremiologia catalana comparada digital

Sant Marc, Santa Creu, Santa Bàrbara no ens deixeu

68 recurrències en 58 variants. Primera citació: 1884.

Sant Marc, Santa Creu, Santa Bàrbara no ens deixeu

4 fonts, 2010.
Aquest el deia la meva àvia de Manlleu sempre que tronova. Quan el deia es senyava.
Lloc: Manlleu (Osona).
Lloc: Osona.
Quan se sent tronar.
Francesc Novell, al poema 'Tempestat', i Ramona Via (1972: 72), entre d'altres, ens expliquen que així es resava durant les tempestes.
Lloc: El Prat de Llobregat (Baix Llobregat).

Sant Marc, santa Creu, santa Bàrbara no ens deixeu

3 fonts, 1930.
Oració de la tempesta.
Lloc: Gombrèn i la Pobla de Lillet.

Quan hi ha tempesta amb llamps i trons, sempre cal senyar-se i dir: "Sant Marc, Santa Creu i Santa Bàrbara no ens deixeu"

2 fonts, 2008.
La Santa Creu és el 3 de maig.
Sant Marc és el 25 d'abril.

Sant Lluc, Sant Marc, Santa Creu, Santa Bàrbara no ens deixeu

2 fonts, 1985.
Lloc: Torroella de Montgrí (Baix Empordà).
Lloc: La Bisbal d'Empordà.

Sant Marc, santa Bàrbara Santes Creus valgueu-nos Déu

2 fonts, 2001.
Font: La vida pastoral al Pallars (Garsineu edicions — Biblioteca Ramon Violant i Simorra 1 — Tremp, 2001).
Enviats per Antoni Gimeno Vidal.
Lloc: Sarroca de Bellera.

Sant Marc, Santes Creus, Santa Bàrbara no mos deixeu

2 fonts, 1990.
Lloc: Reus i comarca.
Font: Etnografia de Reus i la seva comarca. El Camp, la Conca de Barberà, el Priorat (Ed. Altafulla, Barcelona, 1990).
Enviats per Antoni Gimeno Vidal.
Lloc: El Camp, la Conca de Barberà, el Priorat.

Quan hi ha tempesta amb llamps i trons, / sempre cal senyar-se i dir: / «Sant Marc, Santa Creu / i Santa Bàrbara no ens deixeu»

1 font, 2014.
Lloc: Baix Empordà.

Quan hi ha tempesta amb llamps i trons, sempre cal senyar-se i dir: «Sant Marc, Santa Creu i Santa Bàrbara no ens deixeu»

1 font, 2008.

Sant Lluc Sant Marc Santa Creu / Santa Bárbara no'm deixeu

1 font, 1915.
Continua: Santa Bárbara pel camí / L'angel de Deu l'encontrí / —Bárbara que feu aqui / a qui m'estic que no puc dormí / Bárbara no dormigueu / que'n venen tres nuvols mals / un de trons un de llamps / un que guarda de malts espants. / Ves, corra, agafals / pórtals a Vall d'Espina / que no hi canta gall ni gallina / ni veu criatura viva / qui aquesta oració dirá / cap llamp no lo pot matar. De: Pinyes, Ramon.
Lloc: Rocallaura.

Sant Lluc, / Sant Marc, / Santa Creu, / Santa Bàrbara, / no'ns deixeu / valga'ns Déu

1 font, 1970.
Lloc: Bellpuig.

Sant Lluc, Sant Marc, Santa Bàrbara i Santa Creu «valguemos» Déu

1 font, 2016.
Advocació contra les tempestes i llamps.
Lloc: Vall de Cabó (Alt Urgell).

Sant Lluc, Sant Marc, Santa Creu / Santa Bàrbara no'ns deixeu

1 font, 1915.
Al veure un llamp fa la gent la senyal de la creu (se persignen) i diuen. De: Tost y Puigbonet, Pere (1916).
Lloc: Castellvell.

Sant Lluc, sant Marc, santa Creu, santa Bàrbara no ens deixeu!

1 font, 1986.
Invocació que es feia quan se sentia un tro.

Sant Lluc, Sant Marc, Santa Creu. Santa Bàrbara no ens deixeu

1 font, 2020.
Quan llampega i trona fort.

Sant Lluch, Sant March, Santa Creu, / Santa Bàrbara valgue'ns Déu

1 font, 1915.
Quan trona i llampega, lo poble la invoca en aquella deprecació que diu tot persignant-se.
Lloc: Urgell.

Sant Marc i santa Creu, / santa Bàrbara no em deixeu, / santa Bàrbara va pel camp / reclamant l'Esperit Sant. / L'Esperit Sant no pot venir, / tres núvols en veu venir: / un de foc, un de llamp / i un de pedra repicant

1 font, 1985.
Oració per les tempestes.
Lloc: Baix Gaià.

Sant Marc i santa Creu, / santa Bàrbara no em deixeu. / Santa Bàrbara va pel camp / tota vestida de blanc, / de blanc i de negre, / Jesús que llampega

1 font, 1985.
Oració per les tempestes. D'aquesta oració n'hi ha una variant més curta.
Lloc: Baix Gaià.

Sant Marc Santa Creu Santa Bàrbara no em deixeu

1 font, 2010.
Lloc: Girona (Gironès).

Sant Marc Santa Creu Santa Barbara no ens deixeu, Sant Marc va per un cami, Santa Barbara que hi deu aquí, protegui-nos de llamps i trons i de Malta d'espant

1 font, 2021.
Lloc: Osona.

Sant Marc Santa Creu, Santa Barba no ents deixeu. Santa Lia Santa Elena Santa Maria Magdalena, dels llamps i trons ents guardeu

1 font, 2021.
Lloc: Ripollès.

Sant Marc Santa creu, santa Bàrbara no ens deixeu

1 font, 2020.

Sant Marc, / Santa Creu, / Santa Bàrbara, / no ens deixeu

1 font, 1967.
Lloc: Vic (Osona).

Sant Marc, / Santa Creu, / Santa Bàrbara, / no'ns deixeu

1 font, 1915.
El dia de Santa Creu se solen dir mol vegades «Jesús». Quan trona se sol dir. De: Carreras i Artau, Joaquim (1917).
Lloc: Girona.

Sant Marc, Santa Bàrba (Bàrbara) / i Santes creus, valgamos Déu

1 font, 1969.
Invocacions contra els llamps.
Lloc: Castellbò.

Sant Marc, Santa Creu / Santa Bàrbara no 'ns deixeu

1 font, 1915.
Quant hi ha una tempesta desfeta de trons i de llamps, la gent sol recitar (no cantar), lo següent. O nbe la següent invocació al veure el llampec. I se senyan rapidament. De: Dalmau, Benigno (1914).
Lloc: Tarragona.

Sant Marc, Santa Creu / Santa Bàrbara nomdexeu

1 font, 1915.
Cuant trona y llempega es comun fer la senyal de la Creu i dir això. De: Dalmau, Benigno (1914).
Lloc: Tarragona.

Sant Marc, Santa Creu i Santa Bàrbara no ens deixeu

1 font, 2005.

Sant Marc, Santa Creu, / Santa Bàrba (Bàrbara), no'ns deixeu

1 font, 1969.
Invocacions contra els llamps.
Lloc: Sant Bartomeu del Grau.

Sant Marc, Santa Creu, / Santa Bàrbara no ens deixeu!

1 font, 1969.
El folklore registra una multitud de variants d'oració-conjur dels llamps.
Lloc: Cat. or, Cat. occ.

Sant Marc, Santa Creu, / Santa Bàrbara no ens deixeu! Santa Bàrbara se'n va per un camí: / L'àngel de Déu hi encontrí. / —Àngel de Déu, que hi fas aquí? / —M'hi vull adormir. / —Àngel de Déu no t'hi adormis, / que vindran tres caps de trons, / ...

1 font, 2007.
I acaba: de llamps, / de mals espants. / Pren-els i lliga'ls, / tira'ls a la vall d'espines / allà no hi canti / gall ni gallina / ni veu de criatura viva. / El que aquesta oració dirà, / el llamp no el tocarà / d'un any i un dia, / diguent un parenostre i una avemaria. | L'oració, de la qual hi ha moltíssimes versions amb ben diverses variants, es recitava per guardar-se dels llamps.
Lloc: Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa).

Sant Marc, Santa Creu, / Santa Bàrbara no ens deixeu. / Santa Bàrbara passa per un camí / vestida de blanc, / vestida de negre... / Viva Santa Magdalena!

1 font, 1969.
El folklore registra una multitud de variants d'oració-conjur dels llamps.
Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Sant Marc, Santa Creu, / Santa Bàrbara no ens deixeu. / Santa Bàrbara va pel camp, / amb una atxa flamejant, / Santa Maria Magdalena, / ens guardi de trons, llamps / i de mal espant

1 font, 1969.
El folklore registra una multitud de variants d'oració-conjur dels llamps.
Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Sant Marc, Santa Creu, / Santa Bàrbara no ens deixeu. / Tots, 'naven per un camí; / un àngel de Déu veuen venir. / —Àngel de Déu, què fas aquí? / —Ací estic, que vull dormir. / —Àngel de Déu no ho facis pas, / que vénen tres núvols mals: / un de llamps...

1 font, 1969.
I acaba: ..., altre de trons, / altre de mals espants; / agafa'ls i tira'ls a una vall de llàgrimes / on no se'n canti gall ni gallina, / ni sang de criatura viva. / La formiga no té sang, / i el colom no té ronyó.
Lloc: Mataró.

Sant Marc, Santa Creu, / Santa Bàrbara no ens deixeu. / Veus del cel sento, / vostra divina Majestat... / Valga'ns la Creu de Cristo / i la Santíssima Trinitat

1 font, 1969.
El folklore registra una multitud de variants d'oració-conjur dels llamps.
Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Sant Marc, Santa Creu, / Santa Bárbara no'ns deixeu. / Santa Bárbara va per un camp / amb un atxa flamejant / Deu nos guardi de trons / de llamps i mals espants

1 font, 1915.
A Olot cuant fá un llampec, fá algun temps qu'es deia la següent oració. De: Danès i Torras, Daniel (1914).
Lloc: Olot.

Sant Marc, Santa Creu, / Santa Bàrbara, no ens deixeu

1 font, 1969.
El folklore registra una multitud de variants d'oració-conjur dels llamps.

Sant Marc, santa Creu, / santa Bàrbara, no ens deixeu. / Santa Bàrbara passa per un camí, / vestida de blanc, / vestida de negre... / «Viva» Santa Magdalena!

1 font, 1930.
Per prevenir-se contra el llamp i els seus dolents efectes, el poble, arreu del nostre país, apel·la a diferents deprecacions i oracions especials que són recitades contínuament durant les tempestes, o senzillament en el moment de percebre la brillant claror del llampec.
Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Sant Marc, santa Creu, / santa Bàrbara, no ens deixeu. / Santa Bàrbara va pel camp, / amb una atxa flamejant, / santa Maria Magdalena, / ens guardi de trons, llamps / i de cal mal espant

1 font, 1930.
Per prevenir-se contra el llamp i els seus dolents efectes, el poble, arreu del nostre país, apel·la a diferents deprecacions i oracions especials que són recitades contínuament durant les tempestes, o senzillament en el moment de percebre la brillant claror del llampec.
Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Sant Marc, santa Creu, / santa Bàrbara, no ens deixeu. / Santa Bàrbara va pel camp, / tota vestida de blanc, / de blanc i de negre. / Santa Mare Magdalena, / tres voltes li dirà: / —Llamp i tro no ens pugui tocar

1 font, 1930.
Per prevenir-se contra el llamp i els seus dolents efectes, el poble, arreu del nostre país, apel·la a diferents deprecacions i oracions especials que són recitades contínuament durant les tempestes, o senzillament en el moment de percebre la brillant claror del llampec.
Lloc: Dos Rius.

Sant Marc, santa Creu, / santa Bàrbara, no ens deixeu. / Santa Bàrbara va pel camp: / va buscant l'Esperit Sant; / l'Esperit Sant la veu venir; / tres grans núvols veu venir: / un de trons, un de llamps / i un altre de mals espants

1 font, 1930.
Per prevenir-se contra el llamp i els seus dolents efectes, el poble, arreu del nostre país, apel·la a diferents deprecacions i oracions especials que són recitades contínuament durant les tempestes, o senzillament en el moment de percebre la brillant claror del llampec.

Sant Marc, santa Creu, / santa Bàrbara, no ens deixeu. / Veus del cel sento, / vostra divina Majestat... / Valga'ns la Creu de Cristo / i la Santíssima Trinitat!

1 font, 1930.
Per prevenir-se contra el llamp i els seus dolents efectes, el poble, arreu del nostre país, apel·la a diferents deprecacions i oracions especials que són recitades contínuament durant les tempestes, o senzillament en el moment de percebre la brillant claror del llampec.
Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Sant Marc, Santa Creu, santa Bárbara no em deixeu

1 font, 2022.
Refranys catalans poc coneguts.

Sant Marc, Santa Creu, Santa Bárbara no em deixeu!

1 font, 2021.
Es diu quan trona i llampega.

Sant Marc, santa Creu, Santa Bàrbara no ens deixeu

1 font, 2018.

Sant Marc, Santa Creu, Santa Bàrbara no ens deixeu, Santa Bàrbara va pel camp tota vestida de blanc, blanc i negre mireu Jesús com llampega

1 font, 2021.

Sant Marc, santa Creu, santa Bàrbara no ens deixeu!

1 font, 2014.
Lloc: Vic (Osona).

Sant Marc, santa Creu, santa Bàrbara, no ens deixeu

1 font, 1992.

Sant Marc, Santes Creus / Santa Bárbara no'm deixeu

1 font, 1915.
Cada llamp porta una pedra (arrella) al caurer s'enfonça set canes, cada any ascendeix una cana (qui la troba) quan arriba'l pla, qui la troba, sirà feliç i mai més el tocarà cap llamp. De: Penina Ruiz, Ricard (1918-19).
Lloc: Solsona.

Sant March, Santa Creu, / Santa Bárbara no'm deixeu. / Santa Bárbara va pel camp / Ab tres núbols al devant: / un d'aygua, un de foch, / y un de la bona Mort

1 font, 1884.
De: Bartrina, J.

Sant March, Santa Creu, / Santa Bárbara no'm deixeu. / Santa Bárbara va pel camp / reclamant l'Esperit Sant. / —Esperit Sant, qué fás aquí? / —Estich aquí que vull dormí. / —Esperit Sant, no t'adormis, / que pujan tres núbols dolents, / ...

1 font, 1884.
I acaba: un de tró, un de llamp, / y un de pedra foguejant | Moltas son las oracions populars que á Catalunya's trovan contra'ls llamps, puig si bé es molt cert que ningú's recorda de Santa Bárbara sino quan trona, en cambi, quan hi ha tronada, ¡no'n vulgueu més d'oracions á Santa Bárbara en boca de nostres pagesos. Tal com la vaig sentir á Vilavert, també en la provincia de Tarragona, ja copiada per En Joaquim Bartrina. De: Bartrina, J.
Lloc: Vilaverd (Alt Camp).

Sant March, Santa Creu, / Santa Bárbara no'ns deixéu. / Sant March va per un camí / un angelet encontrí. / —Angelet, qué fas aquí? / —Soch aquí que vull dormí. / —Angelet, no t'adormis pas / que vénen tres caps de núbols mals / un de trons, un de llamps...

1 font, 1884.
I acaba: y un altre de mals espants. / Agáfa'ls, lliga'ls y tira'ls / dalt á baix de las espinas, / que may més se'n senti cantá gall ni gallina, / ni arrel de criatura viva |Moltas son las oracions populars que á Catalunya's trovan contra'ls llamps, puig si bé es molt cert que ningú's recorda de Santa Bárbara sino quan trona, en cambi, quan hi ha tronada, ¡no'n vulgueu més d'oracions á Santa Bárbara en boca de nostres pagesos.
Lloc: Dosrius.

Sant March, Santa Creu, / Santa Bárbara no'ns deixéu. / Santa Bárbara vá pel camp, / tota vestida de blanch, / tota vestida de negre, / Santa Maria Magdalena / tres voltas li dirá: / llamp y tró no'ns pugui tocá

1 font, 1884.
Moltas son las oracions populars que á Catalunya's trovan contra'ls llamps, puig si bé es molt cert que ningú's recorda de Santa Bárbara sino quan trona, en cambi, quan hi ha tronada, ¡no'n vulgueu més d'oracions á Santa Bárbara en boca de nostres pagesos.
Lloc: Dosrius.

Sant March, Santa Creu, / Santa Bárbara no'ns deixéu. / Santa Bárbara vá pel camp, / tota vestida de blanch, / tota vestida de negre. / Jesús, que trona y llampegue!

1 font, 1884.
Moltas son las oracions populars que á Catalunya's trovan contra'ls llamps, puig si bé es molt cert que ningú's recorda de Santa Bárbara sino quan trona, en cambi, quan hi ha tronada, ¡no'n vulgueu més d'oracions á Santa Bárbara en boca de nostres pagesos . A Montblanc, també en la provincia de Tarragona, díuhen la següent tres vegadas, y cada vegada se senyan.
Lloc: Montblanc.

Sant March, Santa Creu, / Santa Bárbara, no'ns deixéu. / En la creu, per ma salut, / en la creu rendit t'adoro, / qu'es la creu tot mon socorro. / Guárda'm, Deu, per sa virtut

1 font, 1884.
Moltas son las oracions populars que á Catalunya's trovan contra'ls llamps, puig si bé es molt cert que ningú's recorda de Santa Bárbara sino quan trona, en cambi, quan hi ha tronada, ¡no'n vulgueu més d'oracions á Santa Bárbara en boca de nostres pagesos.
Lloc: Arenys de Munt.

Sant March, Santa Creu, / Santa Bárbara, no'ns deixéu. / Santa Bárbara vá pel camp / tota vestida de blanch, / de blanch y de negre, / Santa Maria Magdalena / trova un ángel pel camí. / —Angel de Deu, ¿qué hi fás aquí? / —Ay mare! m'hi vull dormí...

1 font, 1884.
I acaba: —Ay fill meu, no ho fassis pas! / que'n vindrán tres nuboladas / una de un tró, l'altra de un llamp / y l'altra de un mal espant. / Qui tres vegadas aixó dirá / lo llamp no'l tocará.
Lloc: Avinyonet.

Sant March, Santa Creu, / Santa Bárbara, no'ns deixéu. / Santa Bárbara va pel camp / tota vestida de blanch, / de blanch y de negre, / Santa Maria Magdalena. / —Barba, Barba ¿qué hi fas aquí? / —Soch aquí que vull dormir. / —No t'hi adormis pas / ...

1 font, 1884.
I acaba: que passan tres nuboladas: / una de un tró, l'altra de un llamp / y l'altra de un mal espant. / Cúlle'ls, arrepléga'ls y tíra'ls / damunt de un bardé d'espinas / que no se'n canti gall ni gallina. / Qui aquesta oració dirá, / será un any y un dia / que'l llamp no'l «porá» tocà.
Lloc: Crespià.

Sant Pere Màrtir gloriós, sant Marc, santa Creu i santa Bàrbara no ens deixeu

1 font, 2014.
Dita per protegir-se dels llamps.
Lloc: Canapost.

Santa Mare, Santa Creu, / Santa Bàrbara, no'ns deixeu! / Santa Bàrbara va per un camí, / tres àngels del cel encontrí / i els digué: — Àngel de Déu, què fas aquí? / —Estic aquí que m'hi vull adormí. / ...

1 font, 1970.
I acaba: ... —Àngel de Déu no ha facis / que vénen tres núvols / un de trons, un de llamps / i un altre de mals espants. / Retireu's, agafeu-los i tireu-los a la vall d'espines. / Qui aquesta oració faci dir / qui aquesta oració dirà, / llamp del cel no us pugui ferir, / llamp del cel no'l ferirà.
Lloc: Terrassa.