Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Sant Marc, Santa Creu, Santa Bàrbara no ens deixeu

56 recurrències en 46 variants. Primera citació: 1884.

Sant Marc, Santa Creu, Santa Bàrbara no ens deixeu

4 fonts, 2010.
Aquest el deia la meva àvia de Manlleu sempre que tronova. Quan el deia es senyava.
Lloc: Manlleu (Osona).
Correu / Texidó Font, M. Cinta (2010). Correu electrònic.
Lloc: Osona.
Quan se sent tronar.
Francesc Novell, al poema 'Tempestat', i Ramona Via (1972: 72), entre d'altres, ens expliquen que així es resava durant les tempestes.
Lloc: El Prat de Llobregat (Baix Llobregat).

Sant Marc, santa Creu, santa Bàrbara no ens deixeu

3 fonts, 1930.
Oració de la tempesta.
Amades i Gelats, Joan (1930): Números meravellosos «Els números. El tres», p. 68. Editorial Selecta-Catalonia.
Correu / Boix, Lluís (2010). Correu electrònic.
Lloc: Gombrèn i la Pobla de Lillet.

Quan hi ha tempesta amb llamps i trons, sempre cal senyar-se i dir: "Sant Marc, Santa Creu i Santa Bàrbara no ens deixeu"

2 fonts, 2008.
La Santa Creu és el 3 de maig.
Sant Marc és el 25 d'abril.

Sant Lluc, Sant Marc, Santa Creu, Santa Bàrbara no ens deixeu

2 fonts, 1985.
Lloc: Torroella de Montgrí (Baix Empordà).
Lloc: La Bisbal d'Empordà.
Servei Municipal de Català de la Bisbal d'Empordà (1987): Passat el sant, passada la festa. recull de refranys que fan referència als noms de persona «Prest és dit el que és ben dit», p. 16. Ajuntament de la Bisbal d'Empordà.

Sant Marc, santa Bàrbara Santes Creus valgueu-nos Déu

2 fonts, 2001.
Font: La vida pastoral al Pallars (Garsineu edicions – Biblioteca Ramon Violant i Simorra 1 – Tremp, 2001).
Correu / Gimeno Vidal, Antoni (2011): Correu. Correu electrònic.
Enviats per Antoni Gimeno Vidal.
Lloc: Sarroca de Bellera.

Sant Marc, Santes Creus, Santa Bàrbara no mos deixeu

2 fonts, 1990.
Lloc: Reus i comarca.
Font: Etnografia de Reus i la seva comarca. El Camp, la Conca de Barberà, el Priorat (Ed. Altafulla, Barcelona, 1990).
Correu / Gimeno Vidal, Antoni (2011): Correu. Correu electrònic.
Enviats per Antoni Gimeno Vidal.
Lloc: El Camp, la Conca de Barberà, el Priorat.

Quan hi ha tempesta amb llamps i trons, / sempre cal senyar-se i dir: / «Sant Marc, Santa Creu / i Santa Bàrbara no ens deixeu»

1 font, 2014.
Lloc: Baix Empordà.

Quan hi ha tempesta amb llamps i trons, sempre cal senyar-se i dir: «Sant Marc, Santa Creu i Santa Bàrbara no ens deixeu»

1 font, 2008.

Sant Lluc Sant Marc Santa Creu / Santa Bárbara no'm deixeu

1 font, 1915.
Continua: Santa Bárbara pel camí / L'angel de Deu l'encontrí / —Bárbara que feu aqui / a qui m'estic que no puc dormí / Bárbara no dormigueu / que'n venen tres nuvols mals / un de trons un de llamps / un que guarda de malts espants. / Ves, corra, agafals / pórtals a Vall d'Espina / que no hi canta gall ni gallina / ni veu criatura viva / qui aquesta oració dirá / cap llamp no lo pot matar. De: Pinyes, Ramon.
Lloc: Rocallaura.

Sant Lluc, Sant Marc, Santa Bàrbara i Santa Creu «valguemos» Déu

1 font, 2016.
Advocació contra les tempestes i llamps.
Lloc: Vall de Cabó (Alt Urgell).

Sant Lluc, Sant Marc, Santa Creu / Santa Bàrbara no'ns deixeu

1 font, 1915.
Al veure un llamp fa la gent la senyal de la creu (se persignen) i diuen. De: Tost y Puigbonet, Pere (1916).
Lloc: Castellvell.

Sant Lluc, sant Marc, santa Creu, santa Bàrbara no ens deixeu!

1 font, 1986.
Invocació que es feia quan se sentia un tro.

Sant Lluc, Sant Marc, Santa Creu. Santa Bàrbara no ens deixeu

1 font, 2020.
Quan llampega i trona fort.

Sant Marc i santa Creu, / santa Bàrbara no em deixeu, / santa Bàrbara va pel camp / reclamant l'Esperit Sant. / L'Esperit Sant no pot venir, / tres núvols en veu venir: / un de foc, un de llamp / i un de pedra repicant

1 font, 1985.
Oració per les tempestes.
Lloc: Baix Gaià.
Pi i Virgili, Francesc (1985): Estudis altafullencs, 9 «Literatura oral al Baix Gaià. B) Folklore oral dels adults. B13) Textos rituals: oracions guaridores», p. 34. Editorial Acebo.

Sant Marc i santa Creu, / santa Bàrbara no em deixeu. / Santa Bàrbara va pel camp / tota vestida de blanc, / de blanc i de negre, / Jesús que llampega

1 font, 1985.
Oració per les tempestes. D'aquesta oració n'hi ha una variant més curta.
Lloc: Baix Gaià.
Pi i Virgili, Francesc (1985): Estudis altafullencs, 9 «Literatura oral al Baix Gaià. B) Folklore oral dels adults. B13) Textos rituals: oracions guaridores», p. 34. Editorial Acebo.

Sant Marc Santa Creu Santa Bàrbara no em deixeu

1 font, 2010.
Lloc: Girona (Gironès).

Sant Marc Santa Creu Santa Barbara no ens deixeu, Sant Marc va per un cami, Santa Barbara que hi deu aquí, protegui-nos de llamps i trons i de Malta d'espant

1 font, 2021.
Lloc: Osona.

Sant Marc Santa Creu, Santa Barba no ents deixeu. Santa Lia Santa Elena Santa Maria Magdalena, dels llamps i trons ents guardeu

1 font, 2021.
Lloc: Ripollès.

Sant Marc Santa creu, santa Bàrbara no ens deixeu

1 font, 2020.

Sant Marc, / Santa Creu, / Santa Bàrbara, / no'ns deixeu

1 font, 1915.
El dia de Santa Creu se solen dir mol vegades «Jesús». Quan trona se sol dir. De: Carreras i Artau, Joaquim (1917).
Lloc: Girona.

Sant Marc, Santa Creu / Santa Bàrbara no 'ns deixeu

1 font, 1915.
Quant hi ha una tempesta desfeta de trons i de llamps, la gent sol recitar (no cantar), lo següent. O nbe la següent invocació al veure el llampec. I se senyan rapidament. De: Dalmau , Benigno (1914).
Lloc: Tarragona.

Sant Marc, Santa Creu / Santa Bàrbara nomdexeu

1 font, 1915.
Cuant trona y llempega es comun fer la senyal de la Creu i dir això. De: Dalmau , Benigno (1914).
Lloc: Tarragona.

Sant Marc, Santa Creu i Santa Bàrbara no ens deixeu

1 font, 2005.

Sant Marc, Santa Creu, / Santa Bàrbara no ens deixeu! Santa Bàrbara se'n va per un camí: / L'àngel de Déu hi encontrí. / —Àngel de Déu, que hi fas aquí? / —M'hi vull adormir. / —Àngel de Déu no t'hi adormis, / que vindran tres caps de trons, / ...

1 font, 2007.
I acaba: de llamps, / de mals espants. / Pren-els i lliga'ls, / tira'ls a la vall d'espines / allà no hi canti / gall ni gallina / ni veu de criatura viva. / El que aquesta oració dirà, / el llamp no el tocarà / d'un any i un dia, / diguent un parenostre i una avemaria. | L'oració, de la qual hi ha moltíssimes versions amb ben diverses variants, es recitava per guardar-se dels llamps.
Lloc: Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa).

Sant Marc, Santa Creu, / Santa Bárbara no'ns deixeu. / Santa Bárbara va per un camp / amb un atxa flamejant / Deu nos guardi de trons / de llamps i mals espants

1 font, 1915.
A Olot cuant fá un llampec, fá algun temps qu'es deia la següent oració. De: Danès i Torras, Daniel (1914).
Lloc: Olot.

Sant Marc, santa Creu, / santa Bàrbara, no ens deixeu. / Santa Bàrbara passa per un camí, / vestida de blanc, / vestida de negre... / «Viva» Santa Magdalena!

1 font, 1930.
Per prevenir-se contra el llamp i els seus dolents efectes, el poble, arreu del nostre país, apel·la a diferents deprecacions i oracions especials que són recitades contínuament durant les tempestes, o senzillament en el moment de percebre la brillant claror del llampec.
Lloc: Barcelona.

Sant Marc, santa Creu, / santa Bàrbara, no ens deixeu. / Santa Bàrbara va pel camp, / amb una atxa flamejant, / santa Maria Magdalena, / ens guardi de trons, llamps / i de cal mal espant

1 font, 1930.
Per prevenir-se contra el llamp i els seus dolents efectes, el poble, arreu del nostre país, apel·la a diferents deprecacions i oracions especials que són recitades contínuament durant les tempestes, o senzillament en el moment de percebre la brillant claror del llampec.
Lloc: Barcelona.

Sant Marc, santa Creu, / santa Bàrbara, no ens deixeu. / Santa Bàrbara va pel camp, / tota vestida de blanc, / de blanc i de negre. / Santa Mare Magdalena, / tres voltes li dirà: / —Llamp i tro no ens pugui tocar

1 font, 1930.
Per prevenir-se contra el llamp i els seus dolents efectes, el poble, arreu del nostre país, apel·la a diferents deprecacions i oracions especials que són recitades contínuament durant les tempestes, o senzillament en el moment de percebre la brillant claror del llampec.
Lloc: Dos Rius.

Sant Marc, santa Creu, / santa Bàrbara, no ens deixeu. / Santa Bàrbara va pel camp: / va buscant l'Esperit Sant; / l'Esperit Sant la veu venir; / tres grans núvols veu venir: / un de trons, un de llamps / i un altre de mals espants

1 font, 1930.
Per prevenir-se contra el llamp i els seus dolents efectes, el poble, arreu del nostre país, apel·la a diferents deprecacions i oracions especials que són recitades contínuament durant les tempestes, o senzillament en el moment de percebre la brillant claror del llampec.

Sant Marc, santa Creu, / santa Bàrbara, no ens deixeu. / Veus del cel sento, / vostra divina Majestat... / Valga'ns la Creu de Cristo / i la Santíssima Trinitat!

1 font, 1930.
Per prevenir-se contra el llamp i els seus dolents efectes, el poble, arreu del nostre país, apel·la a diferents deprecacions i oracions especials que són recitades contínuament durant les tempestes, o senzillament en el moment de percebre la brillant claror del llampec.
Lloc: Barcelona.

Sant Marc, Santa Creu, santa Bárbara no em deixeu

1 font, 2022.
Refranys catalans poc coneguts.

Sant Marc, Santa Creu, Santa Bárbara no em deixeu!

1 font, 2021.
Es diu quan trona i llampega.

Sant Marc, santa Creu, Santa Bàrbara no ens deixeu

1 font, 2018.
Serradesanferm, Neus (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

Sant Marc, santa Creu, santa Bàrbara no ens deixeu!

1 font, 2014.
Lloc: Vic (Osona).
Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «Els refranys. XIII. Referències diverses. Els refranys amb noms de persona», p. 267. Llibres de l'Index, S.A..

Sant Marc, Santa Creu, Santa Bàrbara no ens deixeu, Santa Bàrbara va pel camp tota vestida de blanc, blanc i negre mireu Jesús com llampega

1 font, 2021.

Sant Marc, santa Creu, santa Bàrbara, no ens deixeu

1 font, 1992.

Sant Marc, Santes Creus / Santa Bárbara no'm deixeu

1 font, 1915.
Cada llamp porta una pedra (arrella) al caurer s'enfonça set canes, cada any ascendeix una cana (qui la troba) quan arriba'l pla, qui la troba, sirà feliç i mai més el tocarà cap llamp. De: Penina Ruiz, Ricard (1918-19).
Lloc: Solsona.

Sant March, Santa Creu, / Santa Bárbara no'm deixeu. / Santa Bárbara va pel camp / Ab tres núbols al devant: / un d'aygua, un de foch, / y un de la bona Mort

1 font, 1884.
De: Bartrina, J.
Gomis i Mestre, Cels (1884): Lo llamp y'ls temporals «IV. Oracions populars contra'l llamp», p. 41. Associació d'Excursions Catalana.

Sant March, Santa Creu, / Santa Bárbara no'm deixeu. / Santa Bárbara va pel camp / reclamant l'Esperit Sant. / —Esperit Sant, qué fás aquí? / —Estich aquí que vull dormí. / —Esperit Sant, no t'adormis, / que pujan tres núbols dolents, / ...

1 font, 1884.
I acaba: un de tró, un de llamp, / y un de pedra foguejant | Moltas son las oracions populars que á Catalunya's trovan contra'ls llamps, puig si bé es molt cert que ningú's recorda de Santa Bárbara sino quan trona, en cambi, quan hi ha tronada, ¡no'n vulgueu més d'oracions á Santa Bárbara en boca de nostres pagesos. Tal com la vaig sentir á Vilavert, també en la provincia de Tarragona, ja copiada per En Joaquim Bartrina. De: Bartrina, J.
Lloc: Vilavert.
Gomis i Mestre, Cels (1884): Lo llamp y'ls temporals «IV. Oracions populars contra'l llamp», p. 37. Associació d'Excursions Catalana.

Sant March, Santa Creu, / Santa Bárbara no'ns deixéu. / Sant March va per un camí / un angelet encontrí. / —Angelet, qué fas aquí? / —Soch aquí que vull dormí. / —Angelet, no t'adormis pas / que vénen tres caps de núbols mals / un de trons, un de llamps...

1 font, 1884.
I acaba: y un altre de mals espants. / Agáfa'ls, lliga'ls y tira'ls / dalt á baix de las espinas, / que may més se'n senti cantá gall ni gallina, / ni arrel de criatura viva |Moltas son las oracions populars que á Catalunya's trovan contra'ls llamps, puig si bé es molt cert que ningú's recorda de Santa Bárbara sino quan trona, en cambi, quan hi ha tronada, ¡no'n vulgueu més d'oracions á Santa Bárbara en boca de nostres pagesos.
Lloc: Dosrius.
Gomis i Mestre, Cels (1884): Lo llamp y'ls temporals «IV. Oracions populars contra'l llamp», p. 38. Associació d'Excursions Catalana.

Sant March, Santa Creu, / Santa Bárbara no'ns deixéu. / Santa Bárbara vá pel camp, / tota vestida de blanch, / tota vestida de negre, / Santa Maria Magdalena / tres voltas li dirá: / llamp y tró no'ns pugui tocá

1 font, 1884.
Moltas son las oracions populars que á Catalunya's trovan contra'ls llamps, puig si bé es molt cert que ningú's recorda de Santa Bárbara sino quan trona, en cambi, quan hi ha tronada, ¡no'n vulgueu més d'oracions á Santa Bárbara en boca de nostres pagesos.
Lloc: Dosrius.
Gomis i Mestre, Cels (1884): Lo llamp y'ls temporals «IV. Oracions populars contra'l llamp», p. 38. Associació d'Excursions Catalana.

Sant March, Santa Creu, / Santa Bárbara no'ns deixéu. / Santa Bárbara vá pel camp, / tota vestida de blanch, / tota vestida de negre. / Jesús, que trona y llampegue!

1 font, 1884.
Moltas son las oracions populars que á Catalunya's trovan contra'ls llamps, puig si bé es molt cert que ningú's recorda de Santa Bárbara sino quan trona, en cambi, quan hi ha tronada, ¡no'n vulgueu més d'oracions á Santa Bárbara en boca de nostres pagesos . A Montblanc, també en la provincia de Tarragona, díuhen la següent tres vegadas, y cada vegada se senyan.
Lloc: Montblanc.
Gomis i Mestre, Cels (1884): Lo llamp y'ls temporals «IV. Oracions populars contra'l llamp», p. 37. Associació d'Excursions Catalana.

Sant March, Santa Creu, / Santa Bárbara, no'ns deixéu. / En la creu, per ma salut, / en la creu rendit t'adoro, / qu'es la creu tot mon socorro. / Guárda'm, Deu, per sa virtut

1 font, 1884.
Moltas son las oracions populars que á Catalunya's trovan contra'ls llamps, puig si bé es molt cert que ningú's recorda de Santa Bárbara sino quan trona, en cambi, quan hi ha tronada, ¡no'n vulgueu més d'oracions á Santa Bárbara en boca de nostres pagesos.
Lloc: Arenys de Munt.
Gomis i Mestre, Cels (1884): Lo llamp y'ls temporals «IV. Oracions populars contra'l llamp», p. 39. Associació d'Excursions Catalana.

Sant March, Santa Creu, / Santa Bárbara, no'ns deixéu. / Santa Bárbara vá pel camp / tota vestida de blanch, / de blanch y de negre, / Santa Maria Magdalena / trova un ángel pel camí. / —Angel de Deu, ¿qué hi fás aquí? / —Ay mare! m'hi vull dormí...

1 font, 1884.
I acaba: —Ay fill meu, no ho fassis pas! / que'n vindrán tres nuboladas / una de un tró, l'altra de un llamp / y l'altra de un mal espant. / Qui tres vegadas aixó dirá / lo llamp no'l tocará.
Lloc: Avinyonet.
Gomis i Mestre, Cels (1884): Lo llamp y'ls temporals «IV. Oracions populars contra'l llamp», p. 40. Associació d'Excursions Catalana.

Sant March, Santa Creu, / Santa Bárbara, no'ns deixéu. / Santa Bárbara va pel camp / tota vestida de blanch, / de blanch y de negre, / Santa Maria Magdalena. / —Barba, Barba ¿qué hi fas aquí? / —Soch aquí que vull dormir. / —No t'hi adormis pas / ...

1 font, 1884.
I acaba: que passan tres nuboladas: / una de un tró, l'altra de un llamp / y l'altra de un mal espant. / Cúlle'ls, arrepléga'ls y tíra'ls / damunt de un bardé d'espinas / que no se'n canti gall ni gallina. / Qui aquesta oració dirá, / será un any y un dia / que'l llamp no'l «porá» tocà.
Lloc: Crespià.
Gomis i Mestre, Cels (1884): Lo llamp y'ls temporals «IV. Oracions populars contra'l llamp», p. 39. Associació d'Excursions Catalana.

Sant Pere Màrtir gloriós, sant Marc, santa Creu i santa Bàrbara no ens deixeu

1 font, 2014.
Dita per protegir-se dels llamps.
Lloc: Canapost.