Fer-se'n l'estella

27 recurrències en 4 variants.

1. Fer-se l'estella (1968, 5 fonts)

Pagar molt cara una cosa.

Cursdecatalà.com (2012): Curs de català «Frases fetes». Web.

Pagar molt cara una cosa.

És molt bo i molt bonic, però me n'he fet l'estella.

Ferret, Antoni (1968): Parleu més bé el català «III. Modismes i frases fetes», p. 124. Editorial Claret.

Pagar molt cara una cosa.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Maneres de dir». Web.

Lloc: Torroella de Montgrí.

Junqué, Montserrat ;Martinoy, Mònica (1985): Un pam de llengua - Refranys que es diuen a Torroella «15. No ve d'un pam», p. 166. Museu del Montgrí i del Baix Ter.

Sortir perjudicat.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Psicologia. Resultats: perjudici», p. 80. Edicions 62.

2. Fer-se'n l'estella (1951, 20 fonts)

Sortir perjudicat d'una cosa.

Equivalent en castellà: Salir mal librado, salir mal parado.

Abril Español, Joan (1996): Diccionari de frases fetes català-castellà castellà-català, p. 47. Edicions 62.

Significa morir-se. Els frares de Poblet permetien als veïns de diferents pobles d'anar a treure llenya dels rics boscos del Monestir, amb la condició que per cada carretada o càrrega d'animal de bast havien d'anar al monestir a donar-ne una branca als frares.

Amades i Gelats, Joan (1951): Refranyer català comentat, p. 134. Editorial Selecta-Catalonia.

Equivalent en castellà: Pagar cara una cosa.

Balbastre i Ferrer, Josep (1977): Nou recull de modismes i frases fetes «Català-castellà», p. 123. Editorial Pòrtic.

Expressió que indica conseqüències molt greus, fins i tot la mort, per una manera d'actuar imprudent.

No li va fer cas al metge, que li deia que deixés de fumar, i al final se n'ha fet l'estella.

Sinònim: De sa seua pell se'n faran ses tiretes.

Lloc: Palafrugell.

Bruguera Martí, Maria; Serra Mayoral, Carlos (2019): Coses sentides. El parlar de Palafrugell «F», p. 82. Edicions Baix Empordà.

Sortir malament.

Sinònim: Fer llufa.

Curs nivell C de català: Apunts curs nivell C català «"Frases fetes"», p. 9. Apunts curs nivell C català.

Advenir a algú molt de perjudici (d'alguna cosa), sortir-hi perdent.

Equivalent en castellà: Salir mal librado (o mal parado) | Salir perdiendo.

Enciclopèdia Catalana (2000): Diccionari de frases fetes, refranys i locucions «Estella», p. 110. Enciclopèdia Catalana.

(Alguna cosa) costar cara.

D'aquests pantalons va fer-se'n l'estella, però li han durat molts anys.

Sinònim: Fer-se'n un ronyó, costar un ull de la cara, costar el pebre.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Car (adj.)». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Pagar alguna cosa cara.

En aquesta botiga, se'n fan l'estella. No hi aniré més a comprar. Són uns lladres.

Sinònim: Fer-se'n un ronyó, costar un ull de la cara, costar el pebre, fer-se'n (d'alguna cosa).

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Pagar». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Sortir perjudicat / advenir a algú molt de perjudici (d'alguna cosa), sortir-hi perdent.

Va voler entaular un plet i se n'ha fet l'estella; ho ha perdut tot.

Sinònim: Pagar cara (alguna cosa), fer-se'n set pedres, fer-se tres pedretes.

Font: R-M.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Perjudicat». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Sinònim: Pujar (o costar) més el suc que la perdiu (o el farciment que el gall, o el mall que l'enclusa, o els guarniments que l'animal, o les esquelles que el bestiar).

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «471», p. 137. Garsineu Edicions.
Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada IV «E 705», p. 206. Columna Edicions.

Morir-se.

Sinònim: Fer-se'n les set pedretes.

Garcia Salines, Jordi P. (1994): Refranys i frases fetes populars catalanes «LES FRASES FETES», p. 45. L'Avui / El Punt Avui.

Aquest és el cas evident, pel que fa al pronom en, a més de anar-se'n, de tornar-se'n, dir-ne, dir-se'n, sortir-se'n i de nombroses locucions i frases fetes.

La relació segurament es podria allargar molt més. Pero també seria molt probable que s'hi incloguessin locucions o frases fetes amb una lexicalització discutible del pronom.

Jané, Albert (2010): Llengua Nacional, 70 (I trimestre del 2010), p40-41 «Sintaxi. Sobre la lexicalització dels pronoms adverbials», p. 40. Revista Llengua Nacional.

Sort que li van diagnosticar la malaltia ben aviat, perquè, si no, se n'hauria fet l'estella.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, II «Fer-se'n l'estellaRepertori lexicogràfic», p. 422. Llibres de l'Index, S.A..

Va arriscar una quantitat molt forta de diners i se'n va fer l'estella.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, II «Les locucions i les frases fetes. II. Frases fetes», p. 201. Llibres de l'Index, S.A..
Millà i Reig, Lluís (1988): Cinc mil refranys catalans i frases fetes, populars «Frases fetes i modismes populars de la llengua catalana», p. 219. Editorial Millà.

Costar-li la vida a algú.

Perramon i Barnadas, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana «fer (o no)», p. 58. Editorial Millà.

Morir-se.

D'aquell accident se'n fa fer l'estella.

Pomares Navarra, Joaquim (1997): Diccionari del català popular i d'argot «Estella f.», p. 151. Edicions 62.

Sortir perjudicat.

Pomares Navarra, Joaquim (1997): Diccionari del català popular i d'argot «Estella f.», p. 151. Edicions 62.

Sortir perjudicat.

Sinònim: Veg. Pagar car 1.

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1996): Diccionari de frases fetes «F», p. 184. Edicions 62.

Pagar molt car.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Diners. Pagament», p. 29. Edicions 62.

4. Férsen' la estella (1886, 1 font)

Morir de resultas d'algun excés ó valentía. Sufrir pérduas per seguir vicis, plets, contendas, ó altres accidents semblants.

Lloc: Blanes.

Cortils i Vieta, Josep (1886): Ethologia de Blánes «Modismes y locucions», p. 169. Centre Excursionista de Catalunya.