Paremiologia catalana comparada digital

A poc a poc fila la vella el floc

17 recurrències en 12 variants. Primera citació: 1767.

Poc a poc fila la vella el cop

3 fonts, 1767.
Recomiéndase la asiduidad y constancia en el tra, pues al fin se acababajo.
Equivalent en castellà: Poco a poco hila la vieja el copo.
Lloc: País Valencià.
Bem pareix. Poro sha de guiar de atra manera; perque bocí per força còsta dengulir. Pòc á pòc fila la Vella el còp.
Cop = floc, manyoc de cotó en pèl. Amb tranquil·litat i seguida s'aconsegueix qualsevol objectiu.
Sinònim: De mica en mica s'omple la pica | Una gota forada la pedra | Pas a pas, ja arribaràs | Paciència i una canya | A poquet a poquet va l'aigua al canet.

Poc a poc fila la vella el cóp

3 fonts, 1992.
Sinònim: De mica en mica, s'omple la pica | Poquet a poquet, va l'aigua al canet.
Rondalla.
Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

A poc a poc fila la vella el seu cóp

2 fonts, 1999.
La gent d'experiència per fer les coses bé les fan a poc a poc.

A poc a poc fila la vella el cop

1 font, 2006.

A poc a poc fila la vella el cóp

1 font, 1935.

A poc a poc fila la vella el floc

1 font, 2007.
Sinònim: A pas de bou, s'hi arriba prou.
Equivalent en castellà: Poco a poco hila la vieja el copo.

A poc a poc fila la vella el seu coc

1 font, 1951.

A poc a poc la vella fila el cóp

1 font, 2011.
Cóp o borralló: Porció de cànem, llana, lli, etc., disposada per a ser filada.
Lloc: País Valencià.

A poc a poc, fila la vella el seu cop

1 font, 1989.
Cop: moixell o floc de llana preparada per a filar.

Poc a poc, fila la vella el cop

1 font, 1919.

Poch a poch fila la vella el cop

1 font, 2007.
'Rondalla de rondalles', de fra Lluís Galiana.
Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Pòch a pòch, va filant la vella'l cop

1 font, 2019.
L'acció d'elaborar els fils de cànem o espart, també entrellaçar-los, es deia 'filar'. Aquest refrany, indica que no cal tenir pressa per acabar una acció important com era la confecció del cóp de les xàrcies.
Tú qué vols? (digué al Germá) Ques case en Pep de Quelo? Bem pareix. Poro sha de guiar de atra manera; perque bocí per forza costa dengulir. Poch á poch fila la Vella el cop (Galiana 1776:36-37).
Font: Martínez 1920:29.