A trossos

8 recurrències en 3 variants.

1. A trossos (1814, 5 fonts)

Ballot i Torres, Josep Pau (1814): Gramática y apología de la llengua cathalana «Adverbis. Adverbis de modo. Composts ó frases adverbials», p. 93. Web.

Romput o tallat.

Les portes cauen a trossos.

Equivalent en castellà: A pedazos.

Enciclopèdia Catalana (2000): Diccionari de frases fetes, refranys i locucions amb l'equivalència en castellà «Tros», p. 224. Enciclopèdia Catalana.

Tallat o romput / fet trossos.

Aquella estàtua del jardí la trobaràs a trossos; no té gens d'estabilitat i una ventada forta te la pot fer caure / Les portes cauen a trossos.

Sinònim: A bocins, a miques.

Font: R-M / EC.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Malbé». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Vaig poder veure la pel·lícula només a trossos.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, II «Les locucions i les frases fetes. I. Locucions», p. 22. Llibres de l'Index, S.A..

Fet trossos.

Sinònim: Esmicolat, trencat, a bocins, destrossat.

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1995): Diccionari de locucions «A», p. 65. Edicions 62.

3. Á trossos (1805, 2 fonts)

M. adv.

Sinònim: Á trossos y á mossos.

Equivalent en castellà: Á pedazos.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Tros», p. 386.

M. adv.

Sinònim: Á trossos y á mossos.

Equivalent en llatí: Carptim, in frusta.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Tros», p. 386.

M. adv.

Sinònim: Á trossos y á mossos.

Equivalent en castellà: En pedazos.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Tros», p. 386.

M. adv. per explicar qu'una cosa s' fa per parts, y ab intermissió de tèmps.

Equivalent en castellà: Á remiendos.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Tros», p. 386.

M. adv. per explicar qu'una cosa s' fa per parts, y ab intermissió de tèmps.

Equivalent en llatí: Per partes.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Tros», p. 386.

Equivalent en castellà: Á ó en pedazos.

Estorch i Siqués, Pau (1857): Gramática de la lengua catalana «Analogía. De las partes de la oracion. Capítulo 7. Del adverbio. Adverbios de modo. Compuestos ó frases adverbiales», p. 129. Imprenta de los Herederos de la Viuda Pla.

Un projecte de:

dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Email de contacte