Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

En juliol, trau les garbes al sol

40 recurrències en 19 variants. Primera citació: 1928.

Al juliol, trau les garbes al sol

6 fonts, 2008.
Lloc: Manlleu (Osona).
Convé que perden humitat perquè no es podrisquen.

En juliol, trau les garbes al sol

6 fonts, 1987.
Garba = braçat, manoll d'espiques. Han d'estar ben seques per a espellorfar-les a l'era.

En juliol trau la garba al sol

5 fonts, 1989.
Lloc: Marina Baixa.
De: Alberola.
Lloc: País Valencià.

Al juliol treu la garba al sol

3 fonts, 1992.
Les garbes són el conjunt de gavelles apilats a l'era en espera d'ésser traginats i estan formats d'un nombre variat de gavelles.
Lloc: Palamós (Baix Empordà).

En juliol, trau la garba al sol

3 fonts, 1992.
En julio principia la recolección de las mieses.
Lloc: País Valencià.

En juliol, garbes al sol

2 fonts, 1984.
Lloc: País Valencià.
Lloc: Alcoi (Alcoià).

Pel juliol les garbes al sol

2 fonts, 2007.
Els treballs de la sega, cal fer-los durant un període ben oportú. I, segons els llauradors, aquest temps és quan el gra ja no s'aixafa si l'estrenyem amb els dits i quan el podem tallar fàcilment amb l'ungla.
Després d'enllestir la sega, s'inicien els preparatius per començar la batuda.
Refranyer, locucions, frases fetes, dites i cançons dels pobles de la Vall de Guadalest: Confrides, l'Abdet, Benifato, Beniardà, Benimantell, el Castell de Guadalest.
Lloc: Vall de Guadalest (Marina Baixa).

Pel juliol treu la garba al sol

2 fonts, 1998.
Lloc: Artà.
Lloc: Artà.

Al Juliol treu les garbes al sol

1 font, 2023.

Al juliol, treu la garba al sol

1 font, 2003.

Al juriol trau la garba al sol

1 font, 1995.
Font: CR, MR.

En joliol / trau la garba al sol

1 font, 1951.
Font: Martí Dicc. val. 1120.

En juliol / treu la garba al Sol

1 font, 2009.
Lloc: Mallorca.

En juliol val més l'ombra que el sol

1 font, 2019.
Refranes referidos a la fuerte insolación del mes. El final de julio suele ser soleado y caluroso. Además la duración del día es extrema, hasta el punto que se acaba el jornal antes que el astro rey se haya puesto. El sol se encuentra muy alto en el horizonte e incide de manera extremadamente efectiva, por lo que no es conveniente exponerse al mismo en las horas centrales. De: Morte.

En Juliòl, trau la garba al sòl

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.

En Juliol, trau les garbes al sol

1 font, 1980.
Lloc: Ribera.

Pel juliol, trau les garbes al sol

1 font, 2018.
Lloc: País Valencià.

Pel juliol, treu la garba al sol

1 font, 2008.
Les garbes s'han d'assecar.

Per Juliol les garbes al sol

1 font, 2017.
Refranyer, locucions, frases fetes, dites i cançons dels pobles de la Vall de Guadalest: Confrides, l'Abdet, Benifato, Beniardà, Benimantell, el Castell de Guadalest.
Lloc: Vall de Guadalest (Marina Baixa).