Qui no fa nus, el punt perd

21 recurrències en 18 variants. Primera citació: 1880.

Qui no fa nus, el punt perd

2 fonts, 1993.
Cal acabar bé i del tot les coses, no deixar-les a mig fer.
Equivalent en castellà: Quien no da nudo, pierde punto.

Qui no nua un punt pert

2 fonts, 1880.
Lloc: Rosselló.
Lloc: Selva.
Ruyra i Alsina, Ramon (1919): Refrans «N», p. 40. Manuscrit.

Qui no nua, un punt perd

2 fonts, 1989.
Que qui fa les coses massa de pressa i sense prestar-hi la deguda atenció, perd després més temps en arreglar-les.
Sinònim: Aquell perd son punt, qui no ha son fil, i qui presta son diner i carta no en fa fer.

Qui no fa el nuset, el punt perd

1 font, 1989.

Qui no fá nús dos vegades cús

1 font, 1915.
De: Camí, Modest (1916-17).
Lloc: Lleida.

Qui no fa nus, dues vegades cus

1 font, 2018.

Qui no fa nus, dues vegades cus!

1 font, 2018.

Qui no fa nus, es punt perd

1 font, 1984.
Per falta de previsió, es perden moltes coses.
Lloc: Menorca.
Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Feines. Oficis», p. 216. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

Qui no fa nuset perd un puntet

1 font, 1951.

Qui no fa nuset, perd un puntet

1 font, 1999.
També pot referir-se a les xarxes dels pescadors.

Qui no fa núu, es punt perd

1 font, 1918.
Lloc: Menorca.

Qui no fa nuu, es punt perd

1 font, 1993.
Significa que les coses s'han de deixar ben acabades o assegurades contra possibles accidents (D.).
Sinònim: Vegi's n. 2161.
Equivalent en castellà: Quien no da nudo, pierde punto.
Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «1973 Nuu», p. 275. Institut Menorquí d'Estudis.

Qui no fas nús dos vegades cús

1 font, 1915.
De: Artigues i Sirvent, Ramon (1921-22).
Lloc: Lleida.

Qui no nua un punt perd

1 font, 1917.
De: Martínez Pasaper, E.
Lloc: Lloret.

Qui no nua, perd el punt

1 font, 1969.
Equivalent en francès: Qui ne noue pas, perd le point.
Lloc: Catalunya del Nord.

Qui no núa, un punt pert

1 font, 1903.

Qui no nuga, pèrt punt...

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.
Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «Q», p. 240. Editorial Arte y Letras.

Sastre que no nua, perd un punt

1 font, 1992.
Sinònim: Qui no nua, una punt perd.