Saber el pa que s'hi dona

53 recurrències en 17 variants. Primera citació: 1898.

Saber el pa que s'hi dóna

23 fonts, 1968.
Equivalent en castellà: Conocer el percal.
Abril Español, Joan (1996): Avui Diumenge «Tal com raja», p. 26. L'Avui / El Punt Avui.
Sinònim: v. Conèixer el marro.
Equivalent en castellà: Conocer el paño, conocer el percal.
Equivalent en castellà: Conocer el paño, saber el terreno que se pisa.
Les conseqüències d'aquest enfrontament també us podrien afectar perquè esteu ficats en renyines d'afectes i gelosies i ja sabeu el pa que s'hi dóna.
Blat, Gemma (1997): Avui Estiu «Previsions astrològiques. Escorpió», p. XXI. L'Avui / El Punt Avui.
L'Amèlia deu saber el pa que s'hi dóna! -completà la Mèu-mèu, vídua de l'Eufemià.
Jo no sóc de la primera volada i sé el pa que s'hi dóna.
Conèixer les circumstàncies d'una situació o qüestió.
No em parlis d'intervenir en desavinences d'una altra família; ja sé el pa que s'hi dóna; acabarien renyint amb mi / T'aconsello que no et posis a treballar en aquella casa; sé el pa que s'hi dóna; no hi duraries tres mesos.
Sinònim: Pensar-se-les totes, saber quin pa hi donen, conèixer el marro.
Font: R-M.
Sinònim: Ja t'ho trobaràs | Saber quin pa hi donen.
Equivalent en castellà: Conocer el paño (o el percal) | Saber lo que vale un peine | Verás lo que es bueno.
Conèixer bé l'assumpte.
Pensa que ho he fet durant tres anys i ja sé el pa que s'hi dóna.
Equivalent en castellà: Conocer el paño.
Conèixer bé l'assumpte.
[...] perquè, com ningú, saben el pa que s'hi dóna I que tot plegat no és un negoci de pa a desenfornar a mitges.
Potser perquè sap el pa que s'hi dóna, Miguel Ángel Rodríguez distreu l'atenció de les seves corbates col·leccionant barrets.
Grau, Anna (1998): Avui «Passos perduts. Ben posats o per corbata», p. 72. L'Avui / El Punt Avui.
Pero també és fácil de veure que aquesta possibilitat no és gens insòlita en altres casos, que una consideració precipitada induiria a creure que han integrat el pronom en la seva significació i n'han fet un component imprescindible.
Jané, Albert (2010): Llengua Nacional, 70 (I trimestre del 2010), p40-41 «Sintaxi. Sobre la lexicalització dels pronoms adverbials», p. 41. Revista Llengua Nacional.
[...] la vaig recórrer a peu —tal com Josep Pla recomana que es faci— totalment de baix a dalt, i sé el pa que no s'hi dóna.
Sinònim: Saber quin pa hi donen.
'Te va a enterar'. Tret d'un curs de nivell B de català. Ell ho usava 'el pa que s'hi dóna'
Oral / Comas, Jaume (1995). Font oral.
Conèixer les dificultats o els sofriments que cal passar en alguna situació o circumstància.
Discutir amb l'Enriqueta és impossible. Jo ja sé el pa que s'hi dóna en aquesta situació!
Sinònim: Conèixer el marro (o el llautó).
Equivalent en castellà: Conocer bien el percal (o el asunto, o el paño).
Conèixer per experiència les cicrumstàncies d'un fet o qüestió.
Conèixer les circumstàncies d'una situació o qüestió.
Sinònim: Tenir experiència | Veg. tb. Pensar-se-les totes 2.
Conèixer els problemes.
L'home feia cara de terror. Sabia el pa que es dóna als calabossos.
Solsona, Ramon (1994): Avui «Sala i alcova», p. 64. L'Avui / El Punt Avui.
Conéixer el cas.
Lloc: País Valencià.
Equivalent en castellà: Conocer el paño.
(1981): Apunts de català pràctic. 1 «Enriquim i polim la nostra parla», p. 14. L'Avui / El Punt Avui.

Saber quin pa hi donen

9 fonts, 1979.
Tenir experiència de les dificultats o tribulacions que s'han passat o s'han de passar.
Lloc: Illes Balears.
Equivalent en castellà: Conocer el paño.
Tenir experiència de les dificultats o dels sofriments que cal passar en alguna situació o circumstància.
No va a la festa gaire content perquè ja sap quin pa hi donen.
Sinònim: Saber el pa que s'hi dóna, haver menjat a set hostals i begut a deu tavernes.
Tenir experiència de les dificultats o dels sofriments que cal passar en alguna situació o circumstància.
No cal que em facis de mestre, que ja sé quin pa hi donen.
Sinònim: Saber el pa que s'hi dóna, conèixer el marro, haver menjat a set hostals i begut a deu tavernes.
Sinònim: Saber el pa que s'hi dóna.
Tenir experiència de les dificultats o dels sofriments que cal passar en alguna situació o circumstància.
Sinònim: Saber el pa que s'hi dóna.
Haver-se escarmentat.

Conèixer el pa que s'hi dóna

3 fonts, 1977.
Equivalent en castellà: Estar curado de sustos.
Saber el nom i el què per experiència.

Saber el pa que s'hi dona

3 fonts, 1988.
Tenir experiència de les dificultats o els sofriments que cal passar en alguna situació o circumstància.
Cursdecatalà.com (2012): Curs de català «Frases fetes». Web.
Lloc: Terres de l'Ebre.
Garriga Subirats, Anna (2020): Riu riu «Annex 2 – Recerca de dites, frases fetes i locucions», p. 132. Universitat Autònoma de Barcelona.
Al cap de cinc dies d'estada a ala vila, ja sabia el pa que s'hi donava; n'havia tingut un besllum a l'estació del ferrocarril de Faió on un vilatà havia fingit no veure'l quan baixava del tren.
Lloc: Mequinensa (Baix Cinca, Franja de Ponent).
Moncada, Jesús (1988): Camí de sirga «Tercera part. Cendra de calendari. III», p. 217. Edicions de la Magrana.

Saber quin pa s'hi dona

2 fonts, 2011.
Algú que té experiència de les tribulacions que ha passat.
Jo sabia el pa que s'hi donava a l'exterior, ja m'havia escalivat prou el matrimoni de pagesos de Malla.
Solsona, Ramon (2011): L'home de la maleta «Memòries d'un mentider sincer - 4. Grand Prix», p. 245. Edicions Proa.

Veure el pa que s'hi dóna

2 fonts, 1994.
Menero, Eduard (1994): Catalunya barri a barri «Figures a contrallum. Josep M. de Sagarra...», p. 25. Generalitat de Catalunya.
Ja ho veus, Ramonet, ja ho veus, es pa que s'hi dóna, a sa mar!
Ruyra, Joaquim (1995): Mànegues Marines «dins Antologia de Contes Catalans II (1983)», p. 20. Edicions 62.

Conèixer el pa que hi donen

1 font, 2014.
Amb el significat de «saber el com i el què per experiència».
Va prometre que no jugara mai més a la loteria, ara que ja coneix el pa que hi donen.
Sinònim: Saber el pa que hi donen | Saber quin pa hi donen.
Lloc: Vic (Osona).

Este és lo pa que s'hi dóna

1 font, 2010.
Lloc: Alcanar (Montsià).
Correu / Buj Alfara, Àngela (2010). Correu electrònic.

Ja sap el pa que s'hi dóna

1 font, 1992.

No saber el pa que s'hi dóna

1 font, 2012.
Lloc: Girona (Gironès).
Valsalobre, Pep (2012): Melancholia «El tòpic: el català actual és una llengua pobra en expressions populars (II)». Web.

Saber el pa que hi donen

1 font, 2014.
Només ficant-te de ple en el teu ofici sabràs el pa que hi donen.
Lloc: Vic (Osona).

Saber el pa que si dóna

1 font, 2006.
Es pesca amb tota mena de temps i sap el pa que si dóna.
Lloc: Lloret de Mar.

Saber lo pá que s'hi dona

1 font, 1898.

Saber quin pa hi donen (o el pa que s'hi dóna)

1 font, 2000.
Tenir experiència de les dificultats o dels sofriments que cal passar en alguna situació o circumstància.
Equivalent en castellà: Conocer el paño (o el percal, o el asunto) | Sabérselas todas.

Saber quin pa s'hi dóna

1 font, 1977.
Equivalent en castellà: Conocer el paño.

Sabràs el pa que s'hi dóna

1 font, 2006.
Saps què vol dir sa calitja? Que es vent passa foranell, i encara que no ens foti es revolts, saps què vol dir? Doncs sa tramuntana, que sabràs el pa que s'hi dóna.
Lloc: Lloret de Mar.

Veuràs el pa que s'hi dóna

1 font, 2014.
Lloc: Salt (Gironès).