Paremiologia catalana comparada digital

Saber el pa que s'hi dona

58 recurrències en 20 variants. Primera citació: 1898.

Saber el pa que s'hi dóna

24 fonts, 1968.
Equivalent en castellà: Conocer el percal.
Sinònim: v. Conèixer el marro.
Equivalent en castellà: Conocer el paño, conocer el percal.
Equivalent en castellà: Conocer el paño, saber el terreno que se pisa.
Les conseqüències d'aquest enfrontament també us podrien afectar perquè esteu ficats en renyines d'afectes i gelosies i ja sabeu el pa que s'hi dóna.
L'Amèlia deu saber el pa que s'hi dóna! -completà la Mèu-mèu, vídua de l'Eufemià.
Jo no sóc de la primera volada i sé el pa que s'hi dóna.
Conèixer les circumstàncies d'una situació o qüestió.
No em parlis d'intervenir en desavinences d'una altra família; ja sé el pa que s'hi dóna; acabarien renyint amb mi / T'aconsello que no et posis a treballar en aquella casa; sé el pa que s'hi dóna; no hi duraries tres mesos.
Sinònim: Pensar-se-les totes, saber quin pa hi donen, conèixer el marro.
Font: R-M.
Sinònim: Ja t'ho trobaràs | Saber quin pa hi donen.
Equivalent en castellà: Conocer el paño (o el percal) | Saber lo que vale un peine | Verás lo que es bueno.
Conèixer bé l'assumpte.
Pensa que ho he fet durant tres anys i ja sé el pa que s'hi dóna.
Equivalent en castellà: Conocer el paño.
Conèixer bé l'assumpte.
[...] perquè, com ningú, saben el pa que s'hi dóna I que tot plegat no és un negoci de pa a desenfornar a mitges.
Potser perquè sap el pa que s'hi dóna, Miguel Ángel Rodríguez distreu l'atenció de les seves corbates col·leccionant barrets.
Pero també és fácil de veure que aquesta possibilitat no és gens insòlita en altres casos, que una consideració precipitada induiria a creure que han integrat el pronom en la seva significació i n'han fet un component imprescindible.
[...] la vaig recórrer a peu —tal com Josep Pla recomana que es faci— totalment de baix a dalt, i sé el pa que no s'hi dóna.
Sinònim: Saber quin pa hi donen.
'Te va a enterar'. Tret d'un curs de nivell B de català. Ell ho usava 'el pa que s'hi dóna'
Lloc: Terres de l'Ebre.
Conèixer les dificultats o els sofriments que cal passar en alguna situació o circumstància.
Discutir amb l'Enriqueta és impossible. Jo ja sé el pa que s'hi dóna en aquesta situació!
Sinònim: Conèixer el marro (o el llautó).
Equivalent en castellà: Conocer bien el percal (o el asunto, o el paño).
Conèixer per experiència les cicrumstàncies d'un fet o qüestió.
Conèixer les circumstàncies d'una situació o qüestió.
Sinònim: Tenir experiència | Veg. tb. Pensar-se-les totes 2.
Conèixer els problemes.
L'home feia cara de terror. Sabia el pa que es dóna als calabossos.
Conéixer el cas.
Lloc: País Valencià.
Equivalent en castellà: Conocer el paño.

Saber quin pa hi donen

9 fonts, 1979.
Tenir experiència de les dificultats o tribulacions que s'han passat o s'han de passar.
Lloc: Illes Balears.
Equivalent en castellà: Conocer el paño.
Tenir experiència de les dificultats o dels sofriments que cal passar en alguna situació o circumstància.
No va a la festa gaire content perquè ja sap quin pa hi donen.
Sinònim: Saber el pa que s'hi dóna, haver menjat a set hostals i begut a deu tavernes.
Tenir experiència de les dificultats o dels sofriments que cal passar en alguna situació o circumstància.
No cal que em facis de mestre, que ja sé quin pa hi donen.
Sinònim: Saber el pa que s'hi dóna, conèixer el marro, haver menjat a set hostals i begut a deu tavernes.
Sinònim: Saber el pa que s'hi dóna.
Tenir experiència de les dificultats o dels sofriments que cal passar en alguna situació o circumstància.
Sinònim: Saber el pa que s'hi dóna.
Haver-se escarmentat.

Saber el pa que s'hi dona

4 fonts, 1988.
Tenir experiència de les dificultats o els sofriments que cal passar en alguna situació o circumstància.
Tenir experiència de les dificultats o dels sofriments que cal passar en alguna situació o circumstància.
Lloc: Terres de l'Ebre.
Al cap de cinc dies d'estada a ala vila, ja sabia el pa que s'hi donava; n'havia tingut un besllum a l'estació del ferrocarril de Faió on un vilatà havia fingit no veure'l quan baixava del tren.
Lloc: Mequinensa (Baix Cinca, Franja de Ponent).

Conèixer el pa que s'hi dóna

3 fonts, 1977.
Equivalent en castellà: Estar curado de sustos.
Saber el nom i el què per experiència.

Saber quin pa s'hi dona

2 fonts, 2011.
Algú que té experiència de les tribulacions que ha passat.
Jo sabia el pa que s'hi donava a l'exterior, ja m'havia escalivat prou el matrimoni de pagesos de Malla.

Veure el pa que s'hi dóna

2 fonts, 1994.
Ja ho veus, Ramonet, ja ho veus, es pa que s'hi dóna, a sa mar!

Conèixer el pa que hi donen

1 font, 2014.
Amb el significat de «saber el com i el què per experiència».
Va prometre que no jugara mai més a la loteria, ara que ja coneix el pa que hi donen.
Sinònim: Saber el pa que hi donen | Saber quin pa hi donen.
Lloc: Vic (Osona).

Este és lo pa que s'hi dóna

1 font, 2010.
Lloc: Alcanar (Montsià).

Ja sap el pa que s'hi dóna

1 font, 1992.

No saber el pa que s'hi dóna

1 font, 2012.
Lloc: Girona (Gironès).

No saps el pa que s'hi dona

1 font, 2020.
Encara que tens cara de pa de ral, no saps el pa que s'hi dona, malgrat que això és el pa de cada dia perquè tendeixes a posar més pa que formatge i acabes essent de pa sucat amb oli.

Saber el pa que hi donen

1 font, 2014.
Només ficant-te de ple en el teu ofici sabràs el pa que hi donen.
Lloc: Vic (Osona).

Saber el pa que si dóna

1 font, 2006.
Es pesca amb tota mena de temps i sap el pa que si dóna.
Lloc: Lloret de Mar.

Saber lo pá que s'hi dona

1 font, 1898.

Saber quin pa hi donen (o el pa que s'hi dóna)

1 font, 2000.
Tenir experiència de les dificultats o dels sofriments que cal passar en alguna situació o circumstància.
Equivalent en castellà: Conocer el paño (o el percal, o el asunto) | Sabérselas todas.

Saber quin pa s'hi dóna

1 font, 1977.
Equivalent en castellà: Conocer el paño.

Sabràs el pa que s'hi dóna

1 font, 2006.
Saps què vol dir sa calitja? Que es vent passa foranell, i encara que no ens foti es revolts, saps què vol dir? Doncs sa tramuntana, que sabràs el pa que s'hi dóna.
Lloc: Lloret de Mar.

Sebre el pa que hi donen

1 font, 2017.
Conèixer la realitat d'un lloc concret, d'una casa determinada, d'una feina, etc.
Lloc: Cerdanya.

Si ho fas, sabràs el pa que s'hi dona

1 font, 2021.
Sinònim: Sabràs qui va cremar Peramola!
Lloc: Terres de Ponent.

Veuràs el pa que s'hi dóna

1 font, 2014.
Lloc: Salt (Gironès).