Trobar a faltar

22 recurrències en 4 variants.

1. Trobar a faltar (1977, 13 fonts)

Equivalent en castellà: Echar de menos, echar en falta.

Balbastre i Ferrer, Josep (1977): Nou recull de modismes i frases fetes «Català-castellà», p. 226. Editorial Pòrtic.

Equivalent en castellà: Echar de menos.

Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà, p. 122. Editorial Diàfora.

Equivalent en castellà: Echar en falta.

Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà, p. 272. Editorial Diàfora.

Adonar-se que algú o alguna cosa que hauria d'ésser en un lloc no hi és.

No sé quan vaig perdre el moneder, però no el vaig trobar a faltar fins a l'hora de pagar.

Equivalent en castellà: Echar de menos (o en falta).

Enciclopèdia Catalana (2000): Diccionari de frases fetes, refranys i locucions «Faltar», p. 113. Enciclopèdia Catalana.

Sentir la llunyania, la pèrdua, la desaparició, etc., d'algú o d'alguna cosa.

Si se'n va, el trobarà a faltar.

Equivalent en castellà: Echar de menos (o en falta).

Enciclopèdia Catalana (2000): Diccionari de frases fetes, refranys i locucions «Faltar», p. 113. Enciclopèdia Catalana.

Adonar-se que (algú o alguna cosa) no és allà on hauria d'ésser, sentir la llunyania, la pèrdua, la desaparició (d'algú o d'alguna cosa).

En un país estranger es troben a faltar moltes coses de la nostra vida quotidiana, però sobretot els amics / Si se'n va el trobaré a faltar / Tants dies d'estar sol us trobaré a mancar.

Sinònim: Trobar a enyor.

Font: R-M / EC / R-M.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Enyorar». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Adonar-se que (algú o alguna cosa) no és allà on hauria d'ésser.

Van trobar a faltar la Gemma a la reunió. El seu seient era buit / En aquesta relació hi trobo a faltar la tramesa d'ahir / Trobo a mancar una conclusió al teu informe.

Sinònim: Trobar a enyor.

Font: * / R-M / *

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Faltar». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Notar l'absència d'algú o d'alguna cosa.

Lloc: Fraga (Franja de Ponent).

Galán Castañ, Josep (2003): Modismes i frases fetes de la parla de Fraga «T», p. 161. Institut d'Estudis del Baix Cinca.

Enyorar.

Jordà Mulet, Juli (2014): Paraules en xarxa. Paraules rescatades «T», p. 337. Juli Jordà Mulet.

Quan van haver de marxar de casa, trobbaven a faltar l'escalf de la llar i la companyia de la família.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, II «Les locucions i les frases fetes. II. Frases fetes», p. 342. Llibres de l'Index, S.A..

Notar l'absència d'algú o d'alguna cosa.

Font: ME, CL, CR, FX, G, L, MR, VJ, VR, VT.

Moret i Coso, Hèctor (1995): Lo Molinar. 3. Gèneres menors de la literatura popular «frases fetes i locucions», p. 182. Instituto de Estudios Turolenses.

Equivalent en castellà: Echar de menos.

Riera, Manel (1985): Correspondència comercial i privada en català, p. 202. Editorial Llar del Llibre.

Enyorar.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Emocions. Desig», p. 31. Edicions 62.

Ningú trobarà a faltar un trombonista de pacotilla com jo.

Solsona, Ramon (2011): L'home de la maleta «Escriuré una carta als meus amics», p. 291. Edicions Proa.

2. Trobar á faltar (1803, 3 fonts)

Equivalent en llatí: Desiderare.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Faltar», p. 361.

Equivalent en castellà: Echar ménos.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Faltar», p. 361.

F. alguna persòna ó cosa.

Equivalent en llatí: Desiderare.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Trobar», p. 385.

F. alguna persòna ó cosa.

Equivalent en castellà: Echar ménos ó de ménos.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Trobar», p. 385.
Estorch i Siqués, Pau (1857): Gramática de la lengua catalana «Sintaxi. Capítulo 7. De la preposicion. Índice alfabético de las voces que pueden presentar alguna duda sobre la preposicion que piden», p. 253. Imprenta de los Herederos de la Viuda Pla.

3. Trobar a faltar (o mancar) (1996, 2 fonts)

Sentir la manca de quelcom o algú.

Sinònim: Enyorar, sentir nostàlgia, tenir fretura, trobar a enyor.

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1996): Diccionari de frases fetes «T», p. 382. Edicions 62, accepció 1.

Trobar de menys.

Sinònim: Mancar ésser omès, no figurar.

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1996): Diccionari de frases fetes «T», p. 382. Edicions 62, accepció 2.

4. Trobar a faltar [una cosa, una persona] (2008, 1 font)

Notar la seva absència, sentir-se'n; enyorar-la.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Maneres de dir». Web.

Un projecte de:

dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Email de contacte