Paremiologia catalana comparada digital

A dreta llei

37 recurrències en 7 variants. Primera citació: 1805.

A dreta llei

19 fonts, 1966.
Per dir que una cosa és de tal o tal manera, «amb justícia estricta», fem servir la locució a dreta llei.
A dreta llei, la casa no li correspon.
A bon dret.
Lloc: País Valencià.
Tots han pres nota de la brutal intervenció contra els independentistes txetxens, encara que, a dreta llei, Txetxènia formi part de Rússia i no es pugui equiparar jurídicament als estats de la CEI.
No torcent la llei, en bona llei, en justícia estricta.
A dreta llei no et correspon el premi, perquè no has fet prou mèrits.
Equivalent en castellà: En buena ley.
No torcent la llei, amb justícia estricta / conforme al que prescriu la llei / segons justícia, en bona raó.
A dreta llei no li correspon de fer-ho / A dreta llei no et correspon el premi, perquè no has fet prou mèrits.
Sinònim: A bon dret, en bona llei, amb justícia, de llei, en rigor.
Font: R-M / EC.
Legalment, segons la llei o el reglament que està estipulat.
Lloc: Cerdanya.
D'acord amb la justícia i el codi penal.
Lloc: Fraga (Franja de Ponent).
Sinònim: Amb justícia estricta.
De justícia.
Són interessos que a dreta llei toquen a l'hereu (Ripoll) | A dreta llei no em pertocava.
Lloc: Ripoll, Igualada.
A dreta llei, el més savi hauria d'ocupar el primer lloc.
Lloc: Vic (Osona).
Al capdavall, les cinquanta mil pessetes que cobraré per ell, a dreta llei són seves.
Lloc: Mequinensa.
[...] segons el parer de l'Estanislau Corbera, aquella detenció hauria d'haver estat comptabilitzada a dreta llei com tres en lloc de només una.
Lloc: Mequinensa (Baix Cinca, Franja de Ponent).
Amb justícia estricta.
Amb justícia estricta.
Sinònim: Veg. A bon dret.
Equivalent en francès: De plein droit.
Lloc: Alt Vallespir (Catalunya del Nord).
En justícia estricta.
Equivalent en francès: Dans son bon droit.
Lloc: Perpinyà.
De: Ribes, Jean.
Equivalent en francès: De plein droit.
Lloc: Catalunya del Nord.
Font: Recorda del temps passat.

A dreta lley

2 fonts, 1910.
Lloc: Menorca.
Equivalent en castellà: En justicia.

Á dreta llèy

2 fonts, 1839.
Mod. adv. Ab perfecció, segòns las règlas del art.
Equivalent en castellà: Á toda ley.
Mod. adv. Ab perfecció, segòns las règlas del art.
Equivalent en llatí: Absolute.
Mod. adv. Ab perfecció, segòns las règlas del art.
Equivalent en llatí: Adamussim.
Mod. adv. Ab perfecció, segòns las règlas del art.
Equivalent en llatí: Omnimodo.
Mod. adv. Ab perfecció, segòns las règlas del art.
Equivalent en llatí: Perfecte.
Mod. adv. Ab perfecció, segòns las règlas del art.
Equivalent en italià: Secondo la legge.
Mod. adv. Ab perfecció, segòns las règlas del art.
Equivalent en francès: Suivant toutes les lois.
Mod. adv. Arreglad á lo que correspon segòns justicia.
Equivalent en francès: À bon droit.
Mod. adv. Arreglad á lo que correspon segòns justicia.
Equivalent en castellà: En justicia.
Mod. adv. Arreglad á lo que correspon segòns justicia.
Equivalent en llatí: Recto modo.
Mod. adv. Arreglad á lo que correspon segòns justicia.
Equivalent en italià: Secondo la legge.

A dreta llei o De llei

1 font, 2008.
Conforme al que prescriu la llei; en justícia, així com cal.

Á dreta lley

1 font, 1805.
Equivalent en castellà: Á toda ley.
Equivalent en llatí: Omnimodo iuxta legem; quidquid sit in quolibet eventu.

Anar á dreta lley

1 font, 1857.

De dreta llei

1 font, 1992.
─Aquests eixorcs, ens volen robar lo que ens pertoca de dreta llei!
Lloc: Mallorca.