Paremiologia catalana comparada digital

Alls crus i vinet pur fan passar el port segur

41 recurrències en 28 variants. Primera citació: 1759.

Alls crus i vinet pur fan passar el part segur

4 fonts, 2003.

Alls crus i vinet pur, passaràs el port segur

3 fonts, 1951.
Sinònim: Amb all cru i el vi pur, se passa el port segur.

All cru i vi pur passen el porc de segur

2 fonts, 1992.
El porc és difícil de digerir.

All cru i vi pur, fan entrar a port segur

2 fonts, 2008.
Li atribuïa a l'all un gran poder energètic i em contava que, junt amb el vi pur, llevava el cansament, evitava i combatia el reuma, aportava moltes calories i calmava el constipat. Afegia que un mariner ha de suportar moltes inclemències i que ha d'anar a la mar ben alimentat.
Lloc: Dénia.
Essencial per a la salut.
Font: Lemos 2008:39.

Alls crusos y vinèt pur, fan passar el port segur

2 fonts, 1900.
Equivalent en castellà: Ajo crudo (pio) y vino puro, pasan el puerto seguro.
Equivalent en castellà: Ajo y vino puro, y luego verás quien es cada uno.
Equivalent en llatí: Allia juncta mero damulum haud patiuntur inertem.
Equivalent en llatí: Allia juncta mero niveos dant scandere montes.
Equivalent en castellà: Vino puro y ajo crudo, hacen al mozo agudo.
Es dir: que per caminar, s'ha de bèure.
Equivalent en anglès: A spur in the pate, is a mile in the gate (Trad.: Un esperó en el cap, representa una milla de camí).

Amb all cru i el vi pur, se passa el port segur

2 fonts, 1992.
Sinònim: Alls crus i vinet pur, passaràs el port segur.

Ab all cru, y lo vi pur / se passa lo port segur

1 font, 1759.

All cru i vi pur passen «lo» port segur

1 font, 2011.
Lo port = el coll o port de muntanya. La coentor de l'all reclama vi, i el vi dóna energia.

All cru i vi pur, passen el porc de segur

1 font, 1989.
De: Alberola.
Lloc: País Valencià.

All cru i vi pur, passen el port de segur

1 font, 2007.

All cru i vi pur, passen el port segur

1 font, 2008.
Lloc: Bages.

All cru i vi pur, passen la prova segur

1 font, 1996.
Lloc: País Valencià.

All cru i vi pur, passen lo port segur

1 font, 2007.
Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

All cru y vi pur, passen el pòrc de segúr

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.

All cru y ví pur, passen lo port segur

1 font, 1919.

All, pollastre i vi pur, puja al port segur

1 font, 1999.
Lloc: Alzira (Ribera Alta).

Alls consos i vinet pur, / fan passar el port segur

1 font, 1967.

Alls crus i vinet pur fan passar el port segur

1 font, 1993.

Alls crus i vinet pur passen el port segur

1 font, 2008.

Alls crus i vinet pur passen lo port segur

1 font, 1767.
Perque com dia, alls crus y vinet pur pasen lo pòrt segur.

Alls crûs i vinet pur, passen el port segur

1 font, 1928.
Lloc: Lleida.

Alls crus y vinet pur / passan lo port segur

1 font, 1891.
Equivalent en castellà: Ajo crudo y vinp uro / pasan el puerto seguro.

Alls crus y vinet pur, passan lo port segur

1 font, 1883.

Alls crusos i vinet pur / passen el port segur

1 font, 1937.
Hi ha qui se'l menja cru i sense amanir.

Alls crusos i vinet pur, fan passar el port segur

1 font, 1987.
Aforisme d'Oleguer Miró, metge de Manresa, recollits a "Aforística mèdica popular catalana"

Alls cruus i vinet pur / passen el port segur

1 font, 1966.

Amb alls i vi pur passaràs el port segur

1 font, 1978.
A pagès hom atribueix a l'all gran virtut vivificadora energètica i remeiera reflectida pels diferents refranys i creences, i hom no tindria l'escudella per bona sense all. Encara que hi hagi aquest refrany.

Amb alls, bitxos i vi pur, passaràs el port segur

1 font, 1930.