Anar-se'n a la francesa

29 recurrències en 10 variants. Primera citació: 1767.
ves als fitxers

Anar-se'n a la francesa

12 fonts, 1767.
Anar-se'n sense acomiadar-se.
Equivalent en castellà: Despedirse a la francesa.
Sense prendre comiat, sense dir adéu.
Se'n va anar a la francesa, com si fos mut.
Equivalent en castellà: Despedirse a la francesa.
Anar-se'n, marxar, sense dir adéu.
Després de tota la setmana de ser amb nosaltres van anar-se'n a la francesa; no van dir ni adéu / Se'n va anar a la francesa, com si fos mut / Té el costum de marxar a la francesa.
Font: R-M / EC / *
Hem estat d'acord que el senyor Lanolina era un gran desvergonyit i que havia fet mal fet d'anar-se'n a la francesa.
Forster, E. M. (1910): Howards End «XIII», p. 111. L'Avui / El Punt Avui.
Y no podent pasr avant, esclatá un plòr que tots se varen enternir, menys Lonclás que sen habia anat á la francesa.
Sense acomiadar-se de ningú.
Lloc: Castelló de la Plana (Plana Alta).
[...] decidí demanar el trasllat i va anar-se'n a la francesa.
Lloc: Mequinensa (Baix Cinca, Franja de Ponent).
Moncada, Jesús (1988): Camí de sirga «Tercera part. Cendra de calendari. IV», p. 240. Edicions de la Magrana.
Anar-se'n sense acomiadar-se.
Sense acomiadar-se.
Marxar no acomiadant-se.
Rondalla.
Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).
Anar-se'n sense dir res, sense acomiadar-se. L'alemany i l'anglès tenen expressions similars que també prenen com a referència els francesos. En canvi, en francès i en italià es diu 'anar-se'n a l'anglesa'.

Despedir-se a la francesa

7 fonts, 1984.
Anar-se'n sense prendre comiat.
Lloc: Illes Balears.
Anar-se'n sese avisar ni saludar.
Lloc: Fraga (Franja de Ponent).
Lloc: Terres de l'Ebre.
Garriga Subirats, Anna (2020): Riu riu «Annex 2 – Recerca de dites, frases fetes i locucions», p. 125. Universitat Autònoma de Barcelona.
Anar-se'n sense dir res.
Lloc: Menorca.
Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Primera part. Dites. D. Conjugacions vàries», p. 34. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.
Vol dir anar-se'n sense despedir-se. A França s'implantà es costum que quan en una tertúlia hi havia una conversa animada, si algú se n'havia d'anar, ho feia sense fer remor ni despedir-se per no interrompre. Quan més d'amagat es feia, més es considerava una prova d'atenció i respecte cap as contertulis.Amb es temps es tornà a considerar una manca d'educació (segueix a l'original).
És un maleducat, després des bon dinar que li hem donat s'ha despedit a la francesa.
Sinònim: Despedir-se a l'anglesa | Despedir-se a l'espanyola.
Lloc: Eivissa.

Acomiadar-se a la francesa

2 fonts, 1977.
Equivalent en castellà: Escurrir la bola.
El francesos diuen a l'anglesa.
Lloc: Vic (Osona).

«Despedir-se» a la francesa

2 fonts, 1990.
Anar-se'n sense acomiadar-se.
Lloc: Mallorca.
Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Frases fetes», p. 139. Museu Arxiu de Sentmenat.

A la francesa

1 font, 2000.
A la manera dels francesos.
Amb el mocador lligat a la francesa | Truita a la francesa.
Equivalent en castellà: A la francesa.

Anar a la francesa

1 font, 2017.

Anarsen a la francesa

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.
Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «A», p. 23. Editorial Arte y Letras.

Despedirse á la francesa

1 font, 2013.
Sense dir res.
Lloc: Menorca.
Ferrer Ginard, Andreu (2013): Paremiologia «Modismes i locucions. D», p. 5. Cultura Popular de Menorca.

Marxar a la francesa

1 font, 1994.
Anar-se'n sense dir adéu.
En un moment de l'entrevista i parlant del sobtat comiat de Ruud Gullit, Koeman deia textualment que va marxar a la francesa.
Noya, Bru (1994): Avui «Esports. Opinió. El comiat a la francesa», p. 34. L'Avui / El Punt Avui.

S'ha despedit a la francesa

1 font, 2003.
Els francesos diuen: A la inglesa.
Lloc: Mallorca.