Cantar el gori-gori

33 recurrències en 15 variants.

1. Cantar a algú el gori-gori o el leri-leri (2006, 1 font)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys de Músics. Dites sobre músics, música, balls i instruments». Web.

3. Cantar el gori-gori (1950, 15 fonts)

Gori-gori: Mot de creació popular format pel repertori del cant gregorià de les absoltes. Cant fúnebre dels enterraments. Donar per perdut.

Agulló, Vicent (2021): Música, festa i parèmia «11.2. Sants - Misses i processons». Blogger.
Blas Núñez, Amparo; Oriola Velló, Frederic (2012): El mirall pautat. Recull d'expressions i parèmies musicals en la tradició popular «7. Música i església. C», p. 164. Edicions Tívoli.

Parodiar el cant de les absoltes.

Van anar a enterrar la sardina disfressats amb robes llargues i cantant el gori-gori.

Font: R-M.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Enterrar». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Sinònim: Veure's la pedregada a sobre.

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «681», p. 200. Garsineu Edicions.

Quan es diu «a aquest, ja li han cantat el gori-gori», es vol significar que a un ja li han celebrat les exèquies.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, II «Les locucions i les frases fetes. II. Frases fetes», p. 130. Llibres de l'Index, S.A..

Frases fetes. Algú que s'ha mort.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2015): Osona.com «La riquesa del català parlat a Vic, per Toni Coromina». Web.

Morir.

Font: ME, FX.

Moret i Coso, Hèctor (1995): Lo Molinar. 3. Gèneres menors de la literatura popular «frases fetes i locucions», p. 138. Instituto de Estudios Turolenses.

El cant dels capellans en un enterrament.

Perramon i Barnadas, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana «Cantar», p. 24. Editorial Millà.

Sinònim: Cantar les absoltes.

Pomares Navarra, Joaquim (1997): Diccionari del català popular i d'argot «Gori-gori m.», p. 183. Edicions 62.

Donar quelcom per perdut.

Sinònim: Veg. Fer un nus a la cua.

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1996): Diccionari de frases fetes «C», p. 48. Edicions 62, accepció 2.

Parodiar el cant de les absoltes.

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1996): Diccionari de frases fetes «C», p. 48. Edicions 62, accepció 1.
Ricart Matas, Josep (1950): Refranero internacional de la música y de la danza «Canto. LXX. Canto religioso. Frases», p. 286. AEF.

Donar per perdut.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Emocions. Resignació», p. 37. Edicions 62.

Possibilitat perduda.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Fets abstractes. Possibilitat», p. 44. Edicions 62.

Algú que s'ha mort.

Lloc: Vic (Osona).

Correu electrònic.

5. Cantar-li a u el gori-gori (1986, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Valor Calatayud, Ernest (1986): Refraneret musical. Recull folklòric «Refraner del cant. C», p. 28. Llorens Llibres.

8. Cantar-li el gori-gori (1968, 2 fonts)

Cant fúnebre dels enterraments.

No ha guanyat ni cinc; ja podem cantar-li el gori-gori.

Ferret, Antoni (1968): Parleu més bé el català «II. Alguns mots típics catalans no gaire...», p. 83. Editorial Claret.

Morir.

Lloc: País Valencià.

Monjo i Pasqual, Eugeni-Adolf (1994): Saba vella «5. Tardor. 5.4.1. La mort. Frases fetes sobre la mort (o darrer sospir, o darrer viatge», p. 146. Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta.

9. Cantar-li el gori-gori (a alguna cosa) (2004, 1 font)

Donar quelcom per perdut.

Em van robar la cartera i ja li he cantat el gori-gori perquè ja no la veuré més.

Sinònim: Cantar-li les absoltes (a alguna cosa), ja haver vist prou (alguna cosa).

Font: R-M.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Perdut». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

11. Cantarli a ú el gòri-gòri (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «C», p. 43. Editorial Arte y Letras.

12. Entonar el gori-gori (1968, 1 font)

Tampoc no podem pensar que Catalunya sigui un poble agonitzant, ni que la nostra missió sigui entonar-li el gori-gori, el cant del cigne o el 'Per tu ploro'.

Llorens i Jordana, Rodolf (1968): Com han estat i com som els catalans «I. Com ens hem vist. 10. El llibre de Valentí Almirall», p. 130. Editorial Pòrtic.

14. Gori-gori (1985, 3 fonts)

Cant fúnebre dels enterraments.

L'enterrament es va cloure amb el gori-gori.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Cant». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Sensació de mareig, malestar a l'estómac, nàusees sense arribar al vòmit.

Fàbregas i Barri, Esteve (1985): Diccionari de veus populars i marineres. Recollides del parlar vivent «Gori-gori», p. 119. Editorial Pòrtic.

Compost repetitiu i expressiu.

IEC (1996): Acord de la Secció Filològica del 15-3-96. Institut d'Estudis Catalans.

Un projecte de:

dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Email de contacte