Del mal que hom té por, d'aquell se mor

40 recurrències en 27 variants.

1. Del mal que hom te por, de aquell hom se mor (1913, 1 font)

Tome Premier. Page 357.

Font: Tirant lo Blanch, de Joanot Martorell (XV siècle).

Leguiel, Émile (1913): Revue catalane, 75 (15 mars 1913) ««Tirant lo Blanch». Aphorismes et proverbes», p. 91. Revue Catalane.

2. Del mal que hom té por, d'aqueix mateix mor (1987, 1 font)

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Advertències, consells i reflexions», p. 29. Editorial l'Esquer.

3. Del mal que hom té por, d'aquell hom se mor (1490, 3 fonts)

Font: Tirant.

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 149. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
Martorell, Joanot (1490): Tirant lo blanc «Capítol CX. Ricomana», p. 352. Editorial Ariel.

Cap. 97.

Moll, Francesc de Borja (1933): Butlletí del Diccionari de la Llengua Catalana, XV «"Els refranys del «Tirant lo Blanc»"», p. 55. Editorial Moll.

4. Del mal que hom té por, d'aquell mateix mor (1417, 2 fonts)

Proverbi. De: Turmeda, Anselm.

Font: El porverbi diu bé la veritat.

Turmeda, Anselm (1417): Disputa de l'ase, p. 153. Editorial Barcino.

Proverbi. De: Turmeda, Anselm.

Font: El proverbi diu.

Turmeda, Anselm (1417): Disputa de l'ase, p. 194. Editorial Barcino.

5. Del mal que hom té por, d'aquell se mor (1996, 7 fonts)

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Índex de proverbis», p. 304. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Equivalent en castellà: Del mal que hombre teme, de aquel se muere.

Font: RF-1509: XII.13.

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats», p. 230. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

De: Bíblia. Salomó.

Equivalent en llatí: Quod timet impius veniet super eum.

Font: Proverbiorum, X.24 (proverbis de Salomó).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats», p. 230. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Equivalent en llatí: Metus interpres semper in deteriora inclinatus.

Font: DArt (1989:núm.1018), apotegma de Titus Livius.

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats», p. 231. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Equivalent en llatí: Quod timeas citius quam quod speres evenit.

Font: DHe (1992:núms.7404,8352), màxima de Publili Sirus.

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats», p. 231. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Equivalent en llatí: Stultum est timere quod vitare non potes.

Font: DHe (1992:núms.7404,8352), màxima de Publili Sirus.

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats», p. 231. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Equivalent en castellà: De mal que hombre teme de aquel muere.

Font: Traducció castellana del 'Tirant lo Blanc' (Valladolid, 1511).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats», p. 232. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Equivalent en castellà: Del mal que el hombre teme, de esse muere.

Font: P. Vallés (1549).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats», p. 233. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Equivalent en castellà: Del mal que hombre teme, de aquesse muere.

Font: RG-1524.

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats», p. 233. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Equivalent en castellà: Del mal que hombre teme, de esse muere.

Font: H. Núñez (1555:32v).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats», p. 233. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Equivalent en castellà: Del mal que hombre tiene, desse muere.

Font: Mal Lara, J. (1568).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats», p. 233. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Equivalent en castellà: Del mal que hombre teme, de aquel se muere.

Font: Capítol XII. (XII.13).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats. Apèndix: Relació completa de refranys», p. 252. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «La mort». Web.

6. Del mal que hom té por, de aquell hom se mor (2007, 1 font)

(CX; MOLL, ESCRIVÀ).

Font: Tirant lo Blanc.

Baile López, Eduard (2007): Estudi paremiològic del 'Tirant lo Blanch' «5. Recull paremiològic», p. 5. Web.

7. E com lo rei Carles entés açò dix: / —Ara és vengut lo temps d'açò que tostemps nos érem dubtat. És veritat l'eximpli qui es diu que d'aquell mal mor hom de què hom ha paor (1996, 1 font)

De: Muntaner, Ramon.

Font: Crònica (1325-28) (Soldevila, 1971:716a).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats», p. 231. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

8. El proverbi diu bé la veritat, digué el rector: del mal que hom té por, d'aquell mateix mor (1996, 1 font)

A la traducció francesa que serví de base per a la reconstrucció del text català (Lió, 1544) (Foulché-Delbosc, 1911:453, 478). De: Turmeda, Anselm.

Equivalent en francès: Le proverbe dict bien la verité (dict le Curé): Du mal que l'homme a peur, de celuy mesme meurt | FR: Le proverbe dict, frère Anselme, que du mal que l'homme a peur, de celuiy mesme se meurt.

Font: La Disputa de l'ase (1417) (Olivar, 1928:153).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats», p. 231. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

9. El proverbi diu, frare Anselm, que del mal que hom té por, d'aquell mateix mor (1996, 1 font)

De: Turmeda, Anselm.

Font: La Disputa de l'ase (1417) (Olivar, 1928:194-95).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats», p. 232. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

10. L'hom, del mal que ha paor, d'això mor (1996, 1 font)

Equivalent en castellà: Del mal que hombre teme, de aquel se muere.

Font: RF (1509:XII.13).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys catalans recollits per Hernán Núñez», p. 268. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Equivalent en castellà: Del mal que hombre teme, de aquesse muere.

Font: RG (1524:XII.13).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys catalans recollits per Hernán Núñez», p. 268. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Equivalent en castellà: Del mal que hombre teme, de esse muere.

Font: Hernán Núñez (1555:p.32v).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys catalans recollits per Hernán Núñez», p. 268. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

En català medieval, ja el trobem a la 'Crònica' (1325-28) de Ramon Muntaner, ja reportat com a «eiximpli»; la 'Disputa de l'ase' (1417-1418) d'Anseolm Turmeda, per dues vegades, esmentat com a «proverbi», no tan sols a la reconstrucció del text català,.

Sinó a la versió francesa (Lió, 1544) conservada; al 'Tirant'. També es troba recollit als 'Refranys rimats (v2.80-81).

Sinònim: El hom del mal que ha paor, dexò mor.

Equivalent en castellà: El Catalán. El refrán que arriba se dixo. Del mal que hombre se teme, de esse muere.

Font: Hernán Núñez (1555:p.43v).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys catalans recollits per Hernán Núñez», p. 268. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

12. L'home del mal que ha por, / és just d'aquell que mor (1996, 1 font)

Font: Pepratx, J. (1880:23).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats», p. 233. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

13. L'home mor de mal que té més por (2006, 1 font)

Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

14. L'home mor del mal a què té por (1996, 1 font)

Font: Alberola, E. (1928).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats», p. 233. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

15. L'home mor del mal de què té por (1969, 1 font)

Equivalent en francès: L'homme meurt du mal dont il a peur.

Lloc: Catalunya del Nord.

Guiter, Henri (1969): Proverbes et dictons catalans «Salut i medecina / Santé et médecine», p. 200. Robert Morel Editeur.

16. L'home mor del mal que ha por (1996, 1 font)

Equivalent en castellà: Huyendo del perejil, le nació en la frente.

Font: DSa (1883).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats», p. 233. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

17. L'home mor del mal que té més por (1951, 4 fonts)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys del mal i de la salut», p. 1080. Editorial Selecta-Catalonia.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre la salut. Consells per a mantenir la salut i viure bé». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Salut». Web.

Sinònim: L'home sempre es mor del mal que més tem.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VI. La vida, la mort i la salut. La mort», p. 279. Edicions 62.

18. L'home sempre es mor del mal que més tem (1999, 1 font)

Sinònim: L'home mor del mal que té més por.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VI. La vida, la mort i la salut. La mort», p. 279. Edicions 62.

19. L'home sempre mor del mal que més tem (1935, 1 font)

Amades i Gelats, Joan (1935): La mort. Costums i creences «Costums. Refranyer», p. 56. Edicions El Mèdol.

20. L'home sempre mort del mal que més tem (1951, 1 font)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys de la mort», p. 1114. Editorial Selecta-Catalonia.

22. L'hòme mòr de mal que ha por (del mal que ha por, d'aquèll mòr) (1900, 2 fonts)

Equivalent en castellà: Del mal que el hombre teme, de aquél se muere.

Miró i Borràs, Oleguer (1900): Aforística médica popular catalana confrontada ab la de altres llengües «XX. Vida. Mòrt», p. 466. Centre Excursionista de Catalunya.

Equivalent en castellà: El hombre del mal que teme, de ése muere.

Miró i Borràs, Oleguer (1900): Aforística médica popular catalana confrontada ab la de altres llengües «XX. Vida. Mòrt», p. 466. Centre Excursionista de Catalunya.

Equivalent en castellà: Huyendo del perejil, le nació en la frente.

Miró i Borràs, Oleguer (1900): Aforística médica popular catalana confrontada ab la de altres llengües «XX. Vida. Mòrt», p. 466. Centre Excursionista de Catalunya.

Equivalent en francès: Le mal dont un homme a peur, est précisément celui dont il meurt (Pepratx).

Miró i Borràs, Oleguer (1900): Aforística médica popular catalana confrontada ab la de altres llengües «XX. Vida. Mòrt», p. 466. Centre Excursionista de Catalunya.

Equivalent: Árab: L'amargantor de la mòrt está en proporció de la por qu'inspira.

Miró i Borràs, Oleguer (1900): Aforística médica popular catalana confrontada ab la de altres llengües «XX. Vida. Mòrt», p. 467. Centre Excursionista de Catalunya.

23. L'hòme mòr del mal a que té pòr (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «L», p. 150. Editorial Arte y Letras.

24. L'ànima de la Infanta fon posada en fort pensament, e dix: —Tostemps oí dir que del mal que hom té por, d'aquell hom se mor. E més estime ésser monja o muller de sabater que haver aquest per marit, encara que fos rei de França (1996, 1 font)

Font: Tirant lo Blanc (Riquer, 1969:I,352).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats», p. 232. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

25. Lo home del mal que h apor, de aquell mor (1996, 1 font)

Ref. Significa lo gran cuydado que.s deu teniren la elecció, per a que no cayga en una cosa mala fugint-ne.

Equivalent en castellà: EL hombre del mal que teme, de ese muere | ES: Huyendo del perejil le nació en la frante | LL: Cupiens vitare damnum in illo peribit.

Font: DLa (1839-40), a l'entrada 'home'.

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats», p. 232. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

26. Lo home del mal que ha por de aquell mort (1919, 1 font)

Lloc: Selva.

Ruyra i Alsina, Ramon (1919): Refrans «H», p. 29. Manuscrit.

27. Lo home del mal que nha por, de aquex mor (1996, 1 font)

Equivalent en castellà: El hombre del mal que teme, de ese muere.

Font: DFe (1847).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats», p. 233. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
Del mal que hom té por, d'aquell se mor

À Punt (2019): Twitter

Un projecte de:

dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Email de contacte