Més vell que cagar ajupit

55 recurrències en 35 variants.

2. Això és més vei que cagar ajupit (2014, 2 fonts)

Quan algú presenta una cosa com una novetat.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «XLII. Més expressions del pare», p. 158. Llibres de l'Index, S.A..

Es fa la broma: «—Quin és el poble més antic del món? —Rupit, perquè Adam ja hi cagava!».

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, II «Repertori lexicogràfic. Arrupir», p. 366. Llibres de l'Index, S.A..

3. Això és més vell que cagar aponat (2007, 2 fonts)

Per les nostres contrades —que jo recorde— el paper era tot un luxe.Què fèiem, doncs, en acabar? A l'estiu teníem al nostre abast el verd dels pàmpols, tant de vinya com de figuera.

Borja i Sanz, Joan (2007): L'Aiguadolç. Revista de literatura, 33-34 «Les fonts etnopoètiques en l'obra literària de Bernat Capó», p. 97. Revista L'Aiguadolç.

Lloc: Sueca.

Sancholovesart (2021): Twitter «twitter.com/sancholovesarts/status/1474299965820358677». Twitter.

6. Esser més vell que el cagar ajupit o emponnat (2008, 1 font)

Ésser una cosa molt vella o molt coneguda.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Maneres de dir». Web.

7. Més vei que el cagar ajupit (2015, 2 fonts)

Semblances, girs, simulacions i mots mal dits. Girs ponderatius.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2015): Osona.com «La riquesa del català parlat a Vic, per Toni Coromina». Web.

Lloc: Vic (Osona).

Correu electrònic.

8. Més vell que cagar ajupit (2008, 5 fonts)

Sinònim: De l'any de la picor.

Beltran Genescà, Antoni (2018): Ensenya'm la llengua. Vocabulari i llenguatge popular al voltant de la salut, els remeis i les malalties «La pell. Erupcions i taques a la pell», p. 29. Editorial Gregal.
Burniol, Ramon (2022): Twitter «twitter.com/burniolpr/status/1499170183310675969». Twitter.

Ser molt vell o conegut.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Maneres de dir». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Vell». Web.

Vulg, Origen: 1819. Literalment, 'tan vell com els turons'. N'és sinònim 'as old as time' ('tan vell com el temps'). Quan es tracta de persones hi ha l'expressió 'along in years' ('d'una certa edat').

Sinònim: Més vell que l'anar a peu | Més vell que Adam.

Equivalent en anglès: As old as the hills.

Hevly, Lou (2020): An Idiom a Day. 365 dites angleses corresponents a dites catalanes «A», p. 27. Parcir Edicions Selectes.

9. Més vell que cagar ajupit (o que cagar) (1997, 1 font)

Antic.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Temps. Antiguitat», p. 103. Edicions 62.

11. Més vell que el cagar ajupit (2004, 3 fonts)

Casadó Ribas, Xavier (2022): Twitter «twitter.com/xacarib/status/1499828249031065614». Twitter.

Es diu d'una [persona o] cosa molt vella / [ésser] molt vell o molt conegut.

Té cèntims però va molt mal vestit, porta una roba més vella que el cagar ajupit.

Sinònim: Més vell que la tinya, més vell que l'arna, més vell que el pixar ajupit, més vell que el pixar a terra, més vell que el cagar, més vell que l'escopir a terra, més vell que els camins, més vell que l'anar a peu, més vell que la picor.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Vell». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

El desig de posseir és més vell que el cagar ajupit.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, II «Les locucions i les frases fetes. I. Locucions», p. 76. Llibres de l'Index, S.A..

12. Més vell que el cagar aponat (2014, 1 font)

Molt molt vell.

Sinònim: Més vell que la picor | Més vell que Matusalem | Més vell que el rei Pepet | Més vell que l'anar a peu | Més vell que la tos | Més vell que el rascar | Més vell que el cagar ajupit.

Jordà Mulet, Juli (2014): Paraules en xarxa. Paraules rescatades «M», p. 222. Juli Jordà Mulet.

13. Més vell que el cagar arrupit, o ajupit, o que el pixar a terra (1997, 1 font)

Molt vell o antiquat.

Pomares Navarra, Joaquim (1997): Diccionari del català popular i d'argot «Vell vella m. i f.», p. 316. Edicions 62.

14. Més vell que el pixar ajupit (2004, 1 font)

[Ésser] molt vell o molt conegut / ésser una cosa molt antiga.

Això que m'expliques ja ho sabia. És més vell que el pixar ajupit.

Sinònim: Més vell que el pixar a terra, més vell que Adam, més vell que el cagar, més vell que el cagar ajupit, més vell que el mal pa, més vell que el pixar a terra, més vell que els camins, més vell que l'anar a peu, més vell que l'arna, més vell que la picor.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Antic». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

15. Més vell que el pixar arrupit (1987, 1 font)

Lloc: Bot (Terra Alta).

Cortès i Manyà, Antoni (1987): Dites i refranys a Bot «Bon pagès mal negociant», p. 18. Autoedició.

16. Ser [una cosa, una manera de fer] més vei que el cagar ajupit (2014, 1 font)

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «XLV. Els girs ponderatius», p. 183. Llibres de l'Index, S.A..

17. Ser més antic que cagar ajupit (2021, 1 font)

Lloc: Castelló de la Plana (Plana Alta).

Martínez Queral, Àlex (2021): On va la corda, va el poal «S», p. 182. Autoedició.

19. Ser més vell (algú o alguna cosa) que el cagar arrupit (o ajupit) (1997, 1 font)

Ser molt vell o antic.

Pomares Navarra, Joaquim (1997): Diccionari del català popular i d'argot «Cagar prnl.», p. 72. Edicions 62.

20. Ser més vell que cagar agotnat (1994, 1 font)

D'un temps immemorial o força difós.

Sinònim: Ser (o és) de l'any de la Mariacastanya.

Lloc: País Valencià.

Monjo i Pasqual, Eugeni-Adolf (1994): Saba vella «1. Any. 1.3 Frases fetes i locucions de l'any», p. 20. Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta.

22. Ser més vell que cagar emponnat (o aponat) (2010, 2 fonts)

Correu / Montesinos Mora, Francisco (2010). Correu electrònic.

Lloc: València (Horta).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

23. Ser més vell que el cagar (1996, 3 fonts)

Sinònim: v. Ser més vell que anar a peu.

Equivalent en castellà: Ser más viejo que la tos.

Abril Español, Joan (1996): Diccionari de frases fetes català-castellà castellà-català, p. 78. Edicions 62.

Ser molt vell.

Lloc: Fraga (Franja de Ponent).

Galán Castañ, Josep (2003): Modismes i frases fetes de la parla de Fraga «V», p. 166. Institut d'Estudis del Baix Cinca.

Lloc: Gandesa (Terra Alta).

Meix, Carme (2010): «A través del correu electrònic, en un document de text». Correu electrònic.

24. Ser més vell que el cagar ajupit (2000, 6 fonts)

Correu / Reixach, Berta (2010). Correu electrònic.

Variant de l'anterior.

Lloc: Fraga (Franja de Ponent).

Galán Castañ, Josep (2003): Modismes i frases fetes de la parla de Fraga «V», p. 167. Institut d'Estudis del Baix Cinca.

Ser molt antic o molt conegut.

Això que tu dius és més vell que cagar ajupit!

Sinònim: Saber-ho fins els negres | Ser més vell que l'anar a peu.

Lloc: Comarques de Castelló.

González Felip, Marisol (2000): Frases fetes al nord de la llengua. Diccionari de les comarques de Castelló, p. 101. Diputació de Castelló.

Presentaven com a invent recent un artefacte que era més vell que el cagar ajupit.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, II «Les locucions i les frases fetes. II. Frases fetes», p. 299. Llibres de l'Index, S.A..

Sinònim: (versió més escatològica que "ser més vell que l'anar a peu").

Suárez, Nicolau (2018): Twitter «twitter.com/nso1977/status/1049318178436866050». Twitter.

Sinònim: Ser més vell que l'anar a peu.

Teia Romaguera (2018): Twitter «twitter.com/t_romaguera/status/1049291223880613888». Twitter.

25. Ser més vell que el cagar emponat (2012, 1 font)

La saviesa popular ens deixa perles com aquestes, i algú les ha d'arreplegar. Es diu per a indicar que una cosa, o un refrany, o un acudit, no són recents precisament.

Verbofília. Populogis (2012): Verbofília. Populogis «rbn.jimdo.com/verbof%C3%ADlia/populogis/». Web.

26. Ser més vell que'l cagâ ajupit (1983, 1 font)

Lloc: Matarranya.

Blanc, Miquel (1983): Refranyer del Matarranya «Vell», p. 77. El Llamp.

27. Tindre més anys que el cagar aponat (2006, 3 fonts)

Anònim: Escatologia popular. Refranyer groller «Refranyer groller», p. 15. Web.

Lloc: Carcaixent (Ribera Alta).

Perles de Carcaixent (2006): Perles de Carcaixent «Dites, refranys i frases fetes». Web.

Lloc: Carcaixent (Ribera Alta).

Tarrago (2006): Perles de Carcaixent «Dites,refranys i frases fetes». Web.

29. És més antic que el cagar ajupit (2018, 1 font)

Roig, A (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

30. És més lleig que cagar ajupit (1993, 1 font)

Lloc: Quart.

Pep i Cento Sancho (1993): Contes per als néts «Altres expressions comparatives. E», p. 61. Ajuntament de Quart.

31. És més vell que cagar assentat (2010, 1 font)

Parlant de Santa Coloma de Queralt, fent endreça, he trobat una col·lecció de refranys d'aquest poble que em va passar, a finals dels 60, en Josep Carreras, colomí de soca arrel i nat a inicis del segle XX.

Lloc: Santa Coloma de Queralt.

Correu / Gimeno Vidal, Antoni (2010): Correu «Aforismes encara usuals a la Segarra Alta tarragonina. Saviesa popular». Correu electrònic.

32. És més vell que el cagar (1992, 1 font)

Sinònim: És més vell que l'anar a peu.

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada VIII «V 225», p. 654. Columna Edicions.

33. Ésser (o ser) més vella que cagar ajupit (2013, 1 font)

Vello, -a.

Sinònim: Ésser (o ser) més vella que Adam (o Matusalem, o que cagar ajupit) | Ésser (o ser) més vella que el mal pa | Ésser (o ser) més vella que el pixar (o l'escopir) a terra | Ésser (o ser) més vella que l'anar a peu (o que l'arna o que la picor).

Equivalent en gallec: Ser máis vella que a sarna.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «3. Achega para un corpus fraseolóxico galego-catalán», p. 88. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

34. Ésser més vell que el cagar (o que el cagar ajupit) (1996, 1 font)

Ésser molt vell o molt conegut.

Sinònim: Ésser més vell que l'anar a peu, ésser més vell que la tinya, ésser més vell que escopir a terra, ésser més vell que el pixar a terra.

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1996): Diccionari de frases fetes «E», p. 112. Edicions 62.

35. Ésser més vell que el cagar ajupit (1990, 2 fonts)

Aquesta excusa és més vella que el cagar ajupit.

Lloc: Urgell.

Ortís Escuer, Pere (2002): La parla de l'Urgell «Locucions i frases fetes. E», p. 84. Autoedició.
Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Frases fetes», p. 140. Museu Arxiu de Sentmenat.
Més vell que cagar ajupit

Soler, Jordi (2010): El Punt Avui

Un projecte de:

dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Email de contacte