Més vell que cagar ajupit

61 recurrències en 37 variants. Primera citació: 1983.

Ser més vell que el cagar ajupit

6 fonts, 2000. [+]
Correu / Reixach, Berta (2010). Correu electrònic.

Variant de l'anterior.

Lloc: Fraga (Franja de Ponent).

Ser molt antic o molt conegut.

Això que tu dius és més vell que cagar ajupit!

Sinònim: Saber-ho fins els negres | Ser més vell que l'anar a peu.

Lloc: Comarques de Castelló.

Presentaven com a invent recent un artefacte que era més vell que el cagar ajupit.

Lloc: Vic (Osona).

Sinònim: (versió més escatològica que "ser més vell que l'anar a peu").

Sinònim: Ser més vell que l'anar a peu.

Més vell que cagar ajupit

5 fonts, 2008. [+]

Sinònim: De l'any de la picor.

Ser molt vell o conegut.

Vulg, Origen: 1819. Literalment, 'tan vell com els turons'. N'és sinònim 'as old as time' ('tan vell com el temps'). Quan es tracta de persones hi ha l'expressió 'along in years' ('d'una certa edat').

Sinònim: Més vell que l'anar a peu | Més vell que Adam.

Equivalent en anglès: As old as the hills.

Més vell que el cagar ajupit

5 fonts, 2004. [+]

Es diu d'una [persona o] cosa molt vella / [ésser] molt vell o molt conegut.

Té cèntims però va molt mal vestit, porta una roba més vella que el cagar ajupit.

Sinònim: Més vell que la tinya, més vell que l'arna, més vell que el pixar ajupit, més vell que el pixar a terra, més vell que el cagar, més vell que l'escopir a terra, més vell que els camins, més vell que l'anar a peu, més vell que la picor.

Quan ens fem vells, la llengua ens reserva unes expressions de vegades no gaire amables.

El desig de posseir és més vell que el cagar ajupit.

Lloc: Vic (Osona).

De: Soler, Jordi.

Això és més vell que cagar aponat

3 fonts, 2007. [+]

Per les nostres contrades —que jo recorde— el paper era tot un luxe.Què fèiem, doncs, en acabar? A l'estiu teníem al nostre abast el verd dels pàmpols, tant de vinya com de figuera.

Exemples escatològics en el tresor lingüístic de La Fallera Calavera.

Lloc: Sueca.

Ser més vell que el cagar

3 fonts, 1996. [+]

Sinònim: v. Ser més vell que anar a peu.

Equivalent en castellà: Ser más viejo que la tos.

Ser molt vell.

Lloc: Fraga (Franja de Ponent).

Lloc: Gandesa (Terra Alta).

Meix, Carme (2010): «A través del correu electrònic, en un document de text». Correu electrònic.

Tindre més anys que el cagar aponat

3 fonts, 2006. [+]
Anònim: Escatologia popular. Refranyer groller «Refranyer groller», p. 15. Web.

Lloc: Carcaixent (Ribera Alta).

Perles de Carcaixent (2006): Perles de Carcaixent «Dites, refranys i frases fetes». Web.

Lloc: Carcaixent (Ribera Alta).

Tarrago (2006): Perles de Carcaixent «Dites,refranys i frases fetes». Web.

Això és més vei que cagar ajupit

2 fonts, 2014. [+]

Quan algú presenta una cosa com una novetat.

Lloc: Vic (Osona).

Es fa la broma: «—Quin és el poble més antic del món? —Rupit, perquè Adam ja hi cagava!».

Lloc: Vic (Osona).

Ésser més vell que el cagar ajupit

2 fonts, 1990. [+]

Aquesta excusa és més vella que el cagar ajupit.

Lloc: Urgell.

Ortís Escuer, Pere (2002): La parla de l'Urgell «Locucions i frases fetes. E», p. 84. Autoedició.
Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Frases fetes», p. 140. Museu Arxiu de Sentmenat.

Més vei que el cagar ajupit

2 fonts, 2015. [+]

Semblances, girs, simulacions i mots mal dits. Girs ponderatius.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2015): Osona.com «La riquesa del català parlat a Vic, per Toni Coromina». Web.

Lloc: Vic (Osona).

Correu electrònic.

Més vell que cagar arrupit

2 fonts, 2021. [+]

Ser més vell que cagar emponnat (o aponat)

2 fonts, 2010. [+]
Correu / Montesinos Mora, Francisco (2010). Correu electrònic.

Lloc: València (Horta).

Això és més antic que cagar ajocat

1 font, 2011. [+]

Sinònim: Això és més antic que cagar | Això és més antic que cagar aponat | Això és més antic que pixar en terra.

Lloc: País Valencià.

Això és més antic que cagar aponat

1 font, 2011. [+]

Sinònim: Això és més antic que cagar | Això és més antic que cagar ajocat | Això és més antic que pixar en terra.

Lloc: País Valencià.

Aixó és més vell que cagar aponat

1 font, 2017. [+]

Refranyer, locucions, frases fetes, dites i cançons dels pobles de la Vall de Guadalest: Confrides, l'Abdet, Benifato, Beniardà, Benimantell, el Castell de Guadalest.

Lloc: Vall de Guadalest (Marina Baixa).

Això és més vell que cagar emponnat

1 font, 2021. [+]

Lloc: Pego.

Aixo, és més vell que cagar ajupit

1 font, 2022. [+]

Refranys catalans poc coneguts.

És més antic que el cagar ajupit

1 font, 2018. [+]
Roig, A (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

És més lleig que cagar ajupit

1 font, 1993. [+]

Lloc: Quart.

Pep i Cento Sancho (1993): Contes per als néts «Altres expressions comparatives. E», p. 61. Ajuntament de Quart.

És més vell que cagar assentat

1 font, 2010. [+]

Parlant de Santa Coloma de Queralt, fent endreça, he trobat una col·lecció de refranys d'aquest poble que em va passar, a finals dels 60, en Josep Carreras, colomí de soca arrel i nat a inicis del segle XX.

Lloc: Santa Coloma de Queralt.

Correu / Gimeno Vidal, Antoni (2010): Correu «Aforismes encara usuals a la Segarra Alta tarragonina. Saviesa popular». Correu electrònic.

És més vell que el cagar

1 font, 1992. [+]

Sinònim: És més vell que l'anar a peu.

Ésser (o ser) més vella que cagar ajupit

1 font, 2013. [+]

Vello, -a.

Sinònim: Ésser (o ser) més vella que Adam (o Matusalem, o que cagar ajupit) | Ésser (o ser) més vella que el mal pa | Ésser (o ser) més vella que el pixar (o l'escopir) a terra | Ésser (o ser) més vella que l'anar a peu (o que l'arna o que la picor).

Equivalent en gallec: Ser máis vella que a sarna.

Ésser més vell que el cagar (o que el cagar ajupit)

1 font, 1996. [+]

Ésser molt vell o molt conegut.

Sinònim: Ésser més vell que l'anar a peu, ésser més vell que la tinya, ésser més vell que escopir a terra, ésser més vell que el pixar a terra.

Esser més vell que el cagar ajupit o emponnat

1 font, 2008. [+]

Ésser una cosa molt vella o molt coneguda.

Més vell que cagar ajupit (o que cagar)

1 font, 1997. [+]

Antic.

Més vell que el cagar aponat

1 font, 2014. [+]

Molt molt vell.

Sinònim: Més vell que la picor | Més vell que Matusalem | Més vell que el rei Pepet | Més vell que l'anar a peu | Més vell que la tos | Més vell que el rascar | Més vell que el cagar ajupit.

Més vell que el cagar arrupit, o ajupit, o que el pixar a terra

1 font, 1997. [+]

Molt vell o antiquat.

Més vell que el pixar ajupit

1 font, 2004. [+]

[Ésser] molt vell o molt conegut / ésser una cosa molt antiga.

Això que m'expliques ja ho sabia. És més vell que el pixar ajupit.

Sinònim: Més vell que el pixar a terra, més vell que Adam, més vell que el cagar, més vell que el cagar ajupit, més vell que el mal pa, més vell que el pixar a terra, més vell que els camins, més vell que l'anar a peu, més vell que l'arna, més vell que la picor.

Més vell que el pixar arrupit

1 font, 1987. [+]

Lloc: Bot (Terra Alta).

Ser més antic que cagar ajupit

1 font, 2021. [+]

Lloc: Castelló de la Plana (Plana Alta).

Ser més antic que el cagar ajupit

1 font, 2013. [+]

Ser més antic que el cagar ajupit.

Lloc: Vinaròs (Baix Maestrat).

Ser més vell (algú o alguna cosa) que el cagar arrupit (o ajupit)

1 font, 1997. [+]

Ser molt vell o antic.

Ser més vell que cagar agotnat

1 font, 1994. [+]

D'un temps immemorial o força difós.

Sinònim: Ser (o és) de l'any de la Mariacastanya.

Lloc: País Valencià.

Monjo i Pasqual, Eugeni-Adolf (1994): Saba vella «1. Any. 1.3 Frases fetes i locucions de l'any», p. 20. Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta.

Ser més vell que cagar emponnat

1 font, 2007. [+]

Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Ser més vell que el cagar emponat

1 font, 2012. [+]

La saviesa popular ens deixa perles com aquestes, i algú les ha d'arreplegar. Es diu per a indicar que una cosa, o un refrany, o un acudit, no són recents precisament.

Ser més vell que'l cagâ ajupit

1 font, 1983. [+]

Lloc: Matarranya.

Ser [una cosa, una manera de fer] més vei que el cagar ajupit

1 font, 2014. [+]

Lloc: Vic (Osona).

Vell com cagar ajupit

1 font, 1995. [+]

Molt vell.

Font: PR, CL, TC, VR.