Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Quan el riu sona, aigua porta

27 recurrències en 15 variants. Primera citació: 1805.

Quan el riu sona, aigua porta

7 fonts, 1987.
Els comentaris i rumors solen portar una part de veritat.
Del fenomen dinàmic se n'extreu una frase que expressa allò que.
Lloc: Cocentaina (Comtat).
Els rumors de la gent no sempre són infundats.
Equivalent en llatí: Publica fama non semper vana.
Font: HW 22821.
Equivalent en llatí: Publica fama, non semper vana | Turbari sine ventis non solet aequor.
Río.
Equivalent en castellà: Cuando el río suena, agua lleva.

Quan el riu sona, alguna cosa porta

5 fonts, 1950.
Agulló, Vicent (2021): Música, festa i parèmia «08. Expressions amb música i paraules: so - sonoritat - afinació - to- soroll - tocar | ull - oida - veu - xiulet -xiular - pito». Blogger.
Quan la gent comenta coses és perquè algú n'ha donat notícia, ha desvelat algun secret o ha llançat una mentida.
Sinònim: Similar: Cada u conta la processó segons li va || Contrari: Si vols mentir, digues el que sents dir.
Equivalent en castellà: Cuando el río suena, agua lleva | Cuando la mora envera, cerca está la cencivera || Contrari en castellà: Miente, que algo queda.
Equivalent en castellà: Cuando el río suena, agua lleva.
Equivalent en castellà: Cuando el río suena, agua o piedra lleva.
De: Alberola.
Lloc: País Valencià.
Romà Font, Francesc (1989): Refranyer popular «Q», p. 270. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

Quan es torrent fa remor aigua porta

2 fonts, 1955.
Lloc: Eivissa.
Juan Bonet, Antoni (1955): Ibiza, núm. 2, p29-33 «Refranero ibicenco (Continuación)», p. 31. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.
Si abunden els comentaris sobre algú, deuen tenir fonament.
Lloc: Eivissa.

Aigua du el riu, perquè sona

1 font, 1999.
Lloc: Alzira (Ribera Alta).

Aigua dú quan el riu sona

1 font, 1950.

Aigua dú quant lo riu sona

1 font, 1879.
Lloc: València (Horta).
Lo Rat Penat (1879): Lo Rat-Penat. Calendari llemosí 1879: p169-170; 172 «Refranys», p. 135. Revista Lo Rat Penat.

Aigua duu el riu, perquè sona

1 font, 2008.

Quan el riu sona aigua porta

1 font, 2008.

Quan el riu sòna, alguna còsa pòrta

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.
Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «Q», p. 223. Editorial Arte y Letras.

Quan el riu sona, porta alguna cosa

1 font, 1998.
Lloc: Alt Pirineu.

Quan el riu sona...

1 font, 2010.
Ximo (2010): Xàtiva; punts de vista «Sempre paguen justos per pecadors». Web.

Quan lo riu ronca, aigua porta

1 font, 1869.
Lloc: Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).
Font: Vidal, Gayetà.

Quan lo riu sona, aigua porta

1 font, 1997.
Da a entender que todo rumor o hablilla tiene su fundamento.
Equivalent en castellà: Cuando el río suena, agua lleva.
Lloc: País Valencià.

Quan lo riu sona, quelcom porta

1 font, 1900.

Quand èl riu sona alguna cosa porta

1 font, 1805.
Sinònim: V. Quand los cans lladran alguna cosa sènten.