Paremiologia catalana comparada digital

Quan el riu sona, aigua porta

29 recurrències en 17 variants. Primera citació: 1805.

Quan el riu sona, aigua porta

7 fonts, 1987.
Els comentaris i rumors solen portar una part de veritat.
Del fenomen dinàmic se n'extreu una frase que expressa allò que.
Lloc: Cocentaina (Comtat).
Els rumors de la gent no sempre són infundats.
Equivalent en llatí: Publica fama non semper vana.
Font: HW 22821.
Equivalent en llatí: Publica fama, non semper vana | Turbari sine ventis non solet aequor.
Río.
Equivalent en castellà: Cuando el río suena, agua lleva.

Quan el riu sona, alguna cosa porta

5 fonts, 1950.
Quan la gent comenta coses és perquè algú n'ha donat notícia, ha desvelat algun secret o ha llançat una mentida.
Sinònim: Similar: Cada u conta la processó segons li va || Contrari: Si vols mentir, digues el que sents dir.
Equivalent en castellà: Cuando el río suena, agua lleva | Cuando la mora envera, cerca está la cencivera || Contrari en castellà: Miente, que algo queda.
Equivalent en castellà: Cuando el río suena, agua lleva.
Equivalent en castellà: Cuando el río suena, agua o piedra lleva.
De: Alberola.
Lloc: País Valencià.

Quan es torrent fa remor aigua porta

2 fonts, 1955.
Lloc: Eivissa.
Si abunden els comentaris sobre algú, deuen tenir fonament.
Lloc: Eivissa.

Aigua du el riu, perquè sona

1 font, 1999.
Lloc: Alzira (Ribera Alta).

Aigua dú quan el riu sona

1 font, 1950.

Aigua du quan lo riu sona

1 font, 1966.

Aigua dú quant lo riu sona

1 font, 1879.
Lloc: València (Horta).

Aigua duu el riu, perquè sona

1 font, 2008.

Quan el riu sona aigua porta

1 font, 2008.

Quan el riu sòna, alguna còsa pòrta

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.

Quan el riu sona, porta alguna cosa

1 font, 1998.
Lloc: Alt Pirineu.

Quan el riu sona...

1 font, 2010.

Quan lo riu ronca, aigua porta

1 font, 1869.
Lloc: Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).
Font: Vidal, Gayetà.

Quan lo riu sona / aigua porta

1 font, 1970.

Quan lo riu sona, aigua porta

1 font, 1997.
Da a entender que todo rumor o hablilla tiene su fundamento.
Equivalent en castellà: Cuando el río suena, agua lleva.
Lloc: País Valencià.

Quan lo riu sona, quelcom porta

1 font, 1900.

Quand èl riu sona alguna cosa porta

1 font, 1805.
Sinònim: V. Quand los cans lladran alguna cosa sènten.