Paremiologia catalana comparada digital

Qui grata on li pruu no fa agravi a ningú

16 recurrències en 16 variants. Primera citació: 1759.

Lo quis' grata aont li pru / no fa agravi á ningú

1 font, 1759.

Mès qui grata ahont li pru, / no fá agravi à ningú

1 font, 1880.
Lloc: Rosselló.

Qui es grata on li pruu, no fa mal a ningú

1 font, 1993.

Qui grata a on li pru, no fa mal a ningú

1 font, 1992.

Qui grata ahont li pru no fa agrafi à ningú

1 font, 1919.
Lloc: Selva.

Qui grata ahònt li pru, no fa agravi á ningú

1 font, 1847.
Exp. que algú tè motiu de queixarse.
Equivalent en castellà: Alla va la lengua, do duele la muela.

Qui grata aont li pru, no fa agravi a ningú

1 font, 1900.
Equivalent en francès: Qui s'y frotte, s'y pique.

Qui grata on li pru no fa mal a ningú

1 font, 1917.
De: Martínez Pasaper, E.
Lloc: Lloret.

Qui grata on li pru, / no fa mal a ningú

1 font, 1969.

Qui grata on li pruu no fa agravi a ningú

1 font, 2003.

Qui grata on li pruu, / no fa agravi a ningú

1 font, 1969.
Equivalent en francès: Qui se gratte où ça lui démange, / n'offense personne.
Lloc: Catalunya del Nord.

Qui s'esgarrapa allà on li pruu, / no fa mal a ningú

1 font, 1969.
Equivalent en francès: Qui s'égratigne là où ça lui démange, / ne fait mal à personne.
Lloc: Catalunya del Nord.

Qui s'esgarrapa allà on li pruu, no fa mal a ningú

1 font, 2008.
Es diu a la bella villa catalana de Rubí, significant que el que té picor que es grati.
Lloc: Rubí (Vallès Occidental).

Qui-s grata hon li pruu, no fa mal a ningú

1 font, 1900.

Qui's grata ahont li pru no fa mal á ningú

1 font, 1868.

Qui's grata hont li pru, no fa mal á ningú

1 font, 1883.