Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Si tens cases a lloguer, mai et faltarà quefer

21 recurrències en 18 variants. Primera citació: 1736.

Si tens casa de lloguer, no et faltarà què fer

2 fonts, 1999.
Lloc: Alzira (Ribera Alta).

Si tens casa de lloguer, no et faltarà quefer

2 fonts, 1951.
Són moltes les voltes en què els propietaris i elsllogters no s'entenen.

Si tens cases de lloguer mai no et mancarà quefer

2 fonts, 1951.

Si a cas no tens res que fer, dóna cases a lloguer

1 font, 1992.

Si tens casa de lloguer no et faltarà que fer

1 font, 2006.
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

Si tens casa de lloguer, no et faltarà quefer (o mai no et mancarà quefer)

1 font, 1999.
Els propietaris acostumen a tenir desavinences amb els llogaters.

Si tens casas á lloguer / may te faltará que fer

1 font, 1759.

Si tens casas à lloguer, / may te faltará que fer

1 font, 1796.

Si tens cases a lloguer, mai et faltarà quefer

1 font, 2003.

Si tens cases a lloguer, mai no et faltarà res a fer

1 font, 1998.
Lloc: Alt Pirineu.

Si tens cases a lloguer, mai te faltarà què fer

1 font, 1992.

Si tens cases a lloguer, mai te faltarà que fer

1 font, 1984.
Qui maneja, lo que no és seu, no s'hi esmira.
Lloc: Menorca.

Si tens cases á lloguer, may te faltará que fer

1 font, 1900.

Si tens cases a lloguer, may te faltarà que fer

1 font, 1736.

Si tens cases de lloguer, mai et faltarà què fer

1 font, 1989.
De: Ros - Martí Gadea - Alberola.
Lloc: País Valencià.
Romà Font, Francesc (1989): Refranyer popular «S», p. 318. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

Si tens cases de lloguer, may no-t mancarà què fer

1 font, 1900.

Si tens cases de lloguer, no te faltará qué fer

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.
Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «S», p. 273. Editorial Arte y Letras.

Si tens cases de lloguer, no't faltarà mai qué fer

1 font, 1983.
Lloc: País Valencià.