Val més ser ric pagès que pobre burgès

27 recurrències en 18 variants.

1. Més val ésser ric pagès / que no pas pobre burgès (1916, 1 font)

Jordà i Canal, Josep (1916): Aforismes catalans. Assaig d'estudi «D'agricultura», p. 18. Autoedició.

3. Mes val esser rich Pages, / que no ser pobre Burges (1796, 1 font)

Carles i Amat, Joan (1796): Quatre cents aforismes catalans, p. 11. Imprenta de la Pontificia, y Real Universitat.

4. Més val pagès que marquès (1997, 2 fonts)

Sinònim: Val més ric pagès que pobre burgès.

Equivalent en castellà: Más vale ser rico labrador que marqués pobretón.

Parés i Puntas, Anna (1997): Diccionari de refranys català-castella castellà-català «Pagès», p. 97. Edicions 62.
Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VIII. Els oficis. La pagesia i les feines del camp», p. 377. Edicions 62.

5. Més val ser ric pagès que pobre burguès (1969, 1 font)

Equivalent en francès: Mieux vaut être paysan riche que bourgeois pauvre.

Lloc: Catalunya del Nord.

Guiter, Henri (1969): Proverbes et dictons catalans «Riquesa i pobresa / Richesse et pauvreté», p. 308. Robert Morel Editeur.

6. Més val ser ric pagès, que pobre marquès (1998, 1 font)

Lloc: Alt Pirineu.

Farràs i Muntó, Elvira (1998): Ribera amunt són les boniques «III. El món econòmic i laboral. Oficis», p. 80. Garsineu Edicions.

8. Més val ser un ric pagès que un pobre burgès (1993, 1 font)

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «El treball. Ofici», p. 109. Edicions Tres i Quatre.

9. Més val ser un ric pagès que un pobre marquès (1992, 1 font)

Lloança del pagès.

Forgas Berdet, Esther (1992): El blat i el pa a les dites catalanes «Els treballs del camp. Llaurador, pagès», p. 20. Edicions de L'Ateneu de Tarragona.

11. Val més pagès que marquès (1999, 3 fonts)

Molta gent no sabria entendre el significat. Nosaltres tampoc.

Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor. Refranys i dites de la nostra terra «4. Camperoles. 4.5. Gent foravilera. 4.5.1. Amos, criats i mossos / Pagesos, vinaters... Refranys», p. 225. Editorial Moll.
Pujol i Vila, Josep (1999): 5.000 refranys de nostra terra «del pagès». Web.

Pot ser hi ha millor ofici, però no pas més important, a pagès tenim els orígens del que som i el que mengem. Els pagesos han de garantir aliments bons, sans i propers.

Lloc: Bellvís.

Salvia, Ramon (2011): Carrilet, 213 (1/7/2011) «Refranys populars», p. 49. Revista Carrilet.

17. Val més ser un ric pagès que un pobre marquès (1951, 2 fonts)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys de pagès», p. 1036. Editorial Selecta-Catalonia.

Sinònim: Val més [ésser] ric pagès que pobre burgès.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «X. El diner i el joc. El diner, la riquesa i la pobresa», p. 438. Edicions 62.

18. Val més [ésser] ric pagès que pobre burgès (1999, 1 font)

Sinònim: Val més ser un ric pagès que un pobre marquès.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «X. El diner i el joc. El diner, la riquesa i la pobresa», p. 438. Edicions 62.