De boca en boca

37 recurrències en 10 variants.

1. Anar (o córrer ) de boca en boca (2008, 1 font)

Circular una notícia, ser alguna cosa objecte de xafardejos.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Maneres de dir». Web.

3. Anar de boca en boca (1922, 17 fonts)

Divulgar-se.

Equivalent en castellà: Andar de boca en boca, correr la voz, extenderse como una mancha de aceite.

Abril Español, Joan (1996): Diccionari de frases fetes català-castellà castellà-català, p. 14. Edicions 62.

Esser murmurat.

Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor. Refranys i dites de la nostra terra «9. Vida humana. 9.1. El cos i els actes fisiològics 9.1.1. El cos. Dites», p. 326. Editorial Moll.

Que molta gent en parla, que en fan xerrameques.

Sinònim: Estar o anar en boca de tothom.

Beltran Genescà, Antoni (2018): Ensenya'm la llengua. Vocabulari i llenguatge popular al voltant de la salut, els remeis i les malalties «La boca. De la cara, de la boca, del menjar i del beure. La boca. Algunes expressions al voltant de la boca», p. 160. Editorial Gregal.

Circular (una nova), ésser (quelcom) objecte d'enraonies.

La notícia de l'accident va de boca en boca i tothom la comenta.

Sinònim: Córrer el rumor, córrer la veu, córrer la brama, anar en boca de tothom, córrer com una reguera de pólvora, escampar-se com una reguera de pólvora, escampar-se com una taca d'oli.

Font: R-M.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Comentar-se». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Circular (una nova), ésser (quelcom) objecte d'enraonies.

Pretén que la notícia sigui un secret i ha anat de boca en boca de fa dies.

Sinònim: Córrer el rumor, córrer la veu, córrer la brama, anar en boca de tothom, córrer com una reguera de pólvora, escampar-se com una reguera de pólvora, escampar-se com una taca d'oli.

Font: R-M.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Divulgar-se». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Sinònim: Escancallar (o aventar, o cridar, o escampar, o esbombar) pertot arreu (o als quatre vents).

Equivalent en castellà: Andar de boca en boca.

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «203», p. 65. Garsineu Edicions.

Lloc: Artà.

Esteva, Antoni (2004): Revista Bellpuig, 706 «Modismes nostres», p. 14. Revista Bellpuig.

Lloc: Mallorca.

Fuster, Miquel (2003): Refranyer popular de l'illa de Mallorca «Modismes per ordre d'inicials. A», p. 87. Consell de Mallorca.

Divulgar-se.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Cos humà». Web.

Equivalent en esperanto: Pri tio jam ĉiuj paseroj babilas.

Martín Burutxaga, Pedro M. (2014): Petit refranyer català-esperanto «Altres expressions | Aliaj esprimoj», p. 34. Associació Catalana d'Esperanto.

El rumor del casament de la pubilla anava de boca en boca.

Sinònim: Córrer de boca en boca.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, II «Les locucions i les frases fetes. II. Frases fetes», p. 115. Llibres de l'Index, S.A..

Divulgar-se un rumor.

Pel barri va de boca en boca que els veïns del quart tercera s'han separat.

Sinònim: Córrer la brama (o la veu); Escampar-se com una taca d'oli.

Equivalent en castellà: Andar en boca de todos; Correr fama (o la voz); Extenderse como mancha de aceite; Ir de boca en boca.

Pàmies i Riudor, Víctor (2012): Dites.cat. Locucions, frases fetes i refranys del català «Boca». Editorial Barcanova.

Divulgar-se.

Sinònim: Comentar-se, escampar-se, propalar-se, esbombar-se, propagar-se, estendre's, difondre's, circular, expandir-se, dir-se, córrer de boca en boca.

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1996): Diccionari de frases fetes «A», p. 25. Edicions 62.

Divulgar-se.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Relacions socials. Manifestació pública», p. 99. Edicions 62.

Però ha anat rodant la bola, i aquelles dites han anat de boca en boca, han sortit del cercle d'amics o d'aquell poble que les ha inventades, i en córrer món, en anar guanyant popularitat.

Serra i Boldú, Valeri (1922): Aplec de rondalles «El lletsó del campanar d'Andratx i un plet...», p. 129. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Tant, que aviat va anar de boca en boca, i, dos o tres dies més tard de feta la prova, es trobaren els dos amics i diu l'Ametller.

Serra i Boldú, Valeri (1922): Aplec de rondalles «El secret de l'Ametller», p. 135. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Fet córrer una novetat; ser objecte algú d'enraonades.

Sinònim: Córrer de boca en boca.

Siquès i Reig, Pere (2006): La boca. Refranys, acudits i parèmies «Boca», p. 6. Curbet CG Edicions.

4. Anar de boca, en boca (1984, 1 font)

Passar una nova d'un a s'altre.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Primera part. Dites. A. Anar», p. 24. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

5. Córrer de boca en boca (1884, 7 fonts)

Sinònim: v. Anar de boca en boca.

Equivalent en castellà: Andar de boca en boca.

Abril Español, Joan (1996): Diccionari de frases fetes català-castellà castellà-català, p. 26. Edicions 62.
Anunci / "Si l'encerto...": Avui «"Anunci". "Si l'encerto l'endevino"», p. 21. L'Avui / El Punt Avui.

La mort de l'avi Fuster va córrer de boca en boca.

Bofarull i Terrades, Manuel (1995): Figures vora el rec, p. 29. Columna Edicions.

Ja's pot suposar si fou celebrada aquella feta, y si correria de boca en boca, quant avuy dia es una sentencia popular y acceptada per tot Catalunya.

Lloc: Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental).

Farnés i Badó, Sebastià (1884): La Il·lustració Catalana, Any V, 106, p75-77 «Refrans catalans», p. 76. Revista La Ilustració Catalana.

Circular notícies.

Lloc: Fraga (Franja de Ponent).

Galán Castañ, Josep (2003): Modismes i frases fetes de la parla de Fraga «B», p. 25. Institut d'Estudis del Baix Cinca.

La fama corre de boca en boca.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, II «Les locucions i les frases fetes. II. Frases fetes», p. 139. Llibres de l'Index, S.A..

Divulgar-se.

Sinònim: Veg. Anar de boca en boca.

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1996): Diccionari de frases fetes «C», p. 59. Edicions 62.

6. Correr de boca en boca (1875, 1 font)

Hi ha qui diu que 'ls refrans que corran de boca en boca entre'l poble, son lo compendi de la sabiduria humana.

P. K. (1875): La Campana de Gràcia, Any 6, núm. 254 (7 de març, 1875): p2 «Refrans», p. 2. Revista La Campana de Gràcia.

7. Corria de boca en boca (1880, 1 font)

Peña i Nicolau, Pere d'Alcàntara (Pep d'Aubenya) (1880): La Ilustració catalana (20-12-1880), núm.17 «El capellá moro de la llonja», p. 134. Revista La Ilustració Catalana.

8. De bòca en bòca (1803, 1 font)

Loc. ab que s'expressa qu'alguna especie s' difundeix diendla uns á altres.

Equivalent en castellà: De boca en boca.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Bòc», p. 99.

Loc. ab que s'expressa qu'alguna especie s' difundeix diendla uns á altres.

Equivalent en castellà: De lengua en lengua.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Bòc», p. 99.

Loc. ab que s'expressa qu'alguna especie s' difundeix diendla uns á altres.

Equivalent en llatí: Uno alii dicente, narrante.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Bòc», p. 99.

9. De boca en boca (1979, 3 fonts)

Origen: 1532. Literalment, 'per paraula de boca'. N'és un sinònim el llatinisme 'viva voce'.

Els rumors anaven de boca en boca fins que era impossible destriar la veritat i el mite = The rumors circulated by word of mouth until truth and myth were hopelessly intertwined.

Equivalent en anglès: By word of mouth.

Hevly, Lou (2020): An Idiom a Day. 365 dites angleses corresponents a dites catalanes «B», p. 53. Parcir Edicions Selectes.

Les notícies corren de boca en boca.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, II «Les locucions i les frases fetes. I. Locucions», p. 42. Llibres de l'Index, S.A..

Dit d'una notícia que circula.

Perramon i Barnadas, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana «locucions adverbials», p. 86. Editorial Millà.

Un projecte de:

dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Email de contacte