El fill que als seus pares bat, ja té l'infern guanyat

16 recurrències en 13 variants.

1. El fill qu'a sos pares es ingrat, ya té l'infèrn guanyat (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «E», p. 75. Editorial Arte y Letras.

2. El fill que a sos pares bat, ja l'infern el té guanyat (1992, 3 fonts)

Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada IV «F 934», p. 463. Columna Edicions.

Sinònim: Contrari: El fill prudent i savi honra son pare i son avi.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Refranyer del parentiu», p. 552. Web.

3. El fill que als seus pares bat, ja té l'infern guanyat (1969, 1 font)

Equivalent en francès: Les fils qui bat ses parents, a déjà gagné l'enfer.

Lloc: Catalunya del Nord.

Guiter, Henri (1969): Proverbes et dictons catalans «La família / La famille», p. 124. Robert Morel Editeur.

4. El fill qui a sos pares bat / ja te l'infern guanyat (1958, 1 font)

Llompart, Gabriel (1958): Experiencia religiosa y lengua mallorquina «VII. Virtudes, pecados y mandamientos. Los mandamientos. IV», p. 123. Museu de Mallorca.

6. Lo fill que a sos pares bat, ya té l'infèrn guanyat (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «L», p. 152. Editorial Arte y Letras.

7. Lo fill que à sos pares bat, ja lo Infern lo te guanyat (1796, 1 font)

Carles i Amat, Joan (1796): Quatre cents aforismes catalans, p. 7. Imprenta de la Pontificia, y Real Universitat.

9. Lo qui á sos pares bat, ja lo tè lo infern guanyat (1814, 1 font)

Ballot i Torres, Josep Pau (1814): Gramática y apología de la llengua cathalana «Sinéresis y sinalefa del pronom Ell, lo y los. Ab conjuncions», p. 193. Web.

10. Qui als seus pares bat ja té l'infern guanyat (1999, 2 fonts)

Sinònim: Fill que als pares abat té l'infern guardat | Fill que als pares bat te l'infern guardat.

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «VII. La família. Els pares i els fills», p. 54. Pagès Editors.
Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «V. Les relacions familiars i la llar. La família i la gent», p. 262. Edicions 62.

11. Qui als seus pares bat, / ja té l'infern guanyat (1907, 1 font)

Verdaguer, Jacint (1907): Folk-lore «Aforística», p. 76. L'Avenç.

13. Qui els seus pares bat, ja té l'infern guanyat (1992, 1 font)

Sinònim: El fill que sos pares bat, ja l'infern el té guanyat.

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada VI, p. 875. Columna Edicions.

Un projecte de:

dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Email de contacte