No tenir ni un quarto per fer cantar un cec

26 recurrències en 22 variants. Primera citació: 1928.

No tindre dos diners per a fer cantar a un cego

3 fonts, 1928. [+]

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «N», p. 194. Editorial Arte y Letras.

Lloc: Alzira (Ribera Alta).

No tindre un gallet per fer cantar un cec

3 fonts, 2008. [+]

No en té ni per fer cantar un cec

1 font, 2014. [+]

Lloc: Salt (Gironès).

No té per fer cantar un cego

1 font, 2003. [+]

Lloc: Mallorca.

No tenir diners ni per fer cantar un cec

1 font, 2019. [+]

Estar arruïnat.

Lloc: Palafrugell.

No tenir dos diners per a fer cantar un cec

1 font, 2004. [+]

Pobre / no tenir mitjans econòmics.

Aquest no té dos diners per a fer cantar un cec i pretén convidar-nos a tots!

Sinònim: No tenir on caure mort, no tenir blanca, no tenir ni una malla, no tenir un cèntim, no tenir un clau, no tenir una creu, no tenir-ne ni cinc, restar sense una creu.

No tenir ni dos cèntims per fer cantar un cego, o una òliba

1 font, 1984. [+]

Molt pobre.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Primera part. Dites. Tenir. Negacions», p. 131. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

No tenir ni un cèntim per a fer cantar un cec

1 font, 2006. [+]
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys de Músics. Dites sobre músics, música, balls i instruments». Web.

No tenir ni un clavetí per a fer cantar a un cego

1 font, 2017. [+]

No tenir ni un quarto per fer cantar un cec

1 font, 1992. [+]

No tenir un xavo per a fer cantar un cego

1 font, 1950. [+]

No tenir un xavo per fer cantar un cec

1 font, 1992. [+]

Sinònim: No tenir un quarto per fer cantar un cec.

No tindre diner per a fer cantar un cec

1 font, 2008. [+]

No tindre dos diners per fer cantar un cec

1 font, 2012. [+]

No tindre ni pa fer cantar a un cego

1 font, 1986. [+]

Sinònim: Més net que Carracuca.

Lloc: País Valencià.

No tindre ni pa fer cantar un ciego

1 font, 1995. [+]

Sense recursos econòmics.

Font: G, VT.

No tindre per fer cantar un cec

1 font, 2012. [+]

No tindre quatre diners per a fer cantar a un cego

1 font, 2017. [+]

No tindre un cèntim per fer cantar un cec

1 font, 2012. [+]

No tindre un gallet per a fer cantar un «cego»

1 font, 1987. [+]
Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Els interessos, els negocis i l'administració», p. 44. Editorial l'Esquer.

No tindre un ral pa fer cantar un ciego

1 font, 2003. [+]

Ser molt pobre.

Lloc: Fraga (Franja de Ponent).

No tindre un xavo per a fer cantar un cego

1 font, 2003. [+]

No ti un xavo per a fer cantar un cego.

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).