Paremiologia catalana comparada digital

Qui té la teulada de vidre, que no tiri pedres a la del veïnat

42 recurrències en 30 variants. Primera citació: 1736.

Qui té el cap de vidre, no jugui a pedrades

3 fonts, 1993.
Qui té per censurar no convé que censuri.
Lloc: Marina Baixa.

Qui té el terrat de vidre, no apedregue

3 fonts, 1736.
Font: Ros, Carles: Tratat de adages y refranys valencians (1733).

Qui té la teulada de vidre, que no tire pedres a la del veïnat

3 fonts, 2008.
Vol dir que el qui té un defecte no ha de censurar els altres qui el tenen.ol dir que el qui té un defecte no ha de censurar els altres qui el tenen.
No s'ha de perjudicar a ningú, sobretot quan u mateix és vulnerable.
Equivalent en castellà: Lo que no quieras para ti, no lo quieras para los demás.

Qui tinga la teulada de vidre, que no tire pedres a la del veí

3 fonts, 2011.
Recomana no criticar els altres, ja que tots tenim defectes, i a vegades molt més censurables que els que critiquem.
Equivalent en castellà: Similars: A quien le gustan las brevas, no hable mal de la higuera | Andando por el camino, me dio una patadita un potro; aquél que beba vino no le diga borracho al otro.

Qui té el terrat de vidre, que no apedregue

2 fonts, 1985.
Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).
De: Ros - Martí Gadea.
Lloc: País Valencià.

Qui té es cap de vidre que no jugui a pedrades

2 fonts, 1993.
Vol dir que qui té per censurar, no convé que censuri.
Lloc: Mallorca.

Qui té es cap de vidre, que no jugui a pedrades

2 fonts, 1984.
Qui té pecats o faltes no conegudes, que no intenti jutjar els altres.
Qui ha obrat malament, que no vulgui tenir raó.
Lloc: Menorca.

Qui té sa teulada de vidre, que no tiri pedres a sa des veïnat

2 fonts, 1999.
Lloc: Mallorca.
Lloc: Mallorca.

Qui de vidre té el terrat no apedregue

1 font, 2017.

Qui no té teulada de vidre, no li fan por les pedres

1 font, 1992.

Qui té el cap de vidre no jugui a pedrades

1 font, 2006.

Qui té el cap de vidre que no jugui a pedrades

1 font, 2000.
Qui té per censurar, no convé que critiqui els altres.
Lloc: Illes Balears.

Qui té el cap de vidre, / que no jugui a pedrades

1 font, 1969.
Equivalent en francès: Qui a la tête de verre, / ne doit pas lancer de pierres.
Lloc: Catalunya del Nord.

Qui té el cap de vidre, que no juc a pedrades

1 font, 2001.
De: Burguera, Miquel.
Font: Phrases perutiles et adagia venusta, dins Preceptes, elegancias, calendas, y frases; que se enseñan en las Escolas de Gramàtiga de la Província de S. Francesch de Mallorca (sd).

Qui te el cap de vidre, que no juch á pedradas

1 font, 1752.
Equivalent en llatí: Loripedem rectus derideat, Aethyopem albus.

Qui té el cap de vidre, que no jugui a pedrades

1 font, 2012.
Qui té per censurar, que no censuri. Documentat a Conca (1993), com a «Els sentiments i les actituds. Prudència».
Sinònim: Qui té el cap de cera, que no es posi al sol.
Lloc: Balears.

Qui té el terrat de vidre no estarà bé que tire pedres al seu veí

1 font, 2017.

Qui té el teulat de vidre, / que no tiri pedres al dels veïns

1 font, 1969.
Equivalent en francès: Qui a le toit de verre, / ne doit pas lancer des pierres sur celui des voisins.
Lloc: Catalunya del Nord.

Qui té es cap de vidre que no jugui á pedradas

1 font, 1885.
Equivalent en castellà: Quien tiene el tejado de vidrio no eche piedras al ageno.
Lloc: Menorca.

Qui té es cap de vidre, no jugui a pedrades

1 font, 2003.
Lloc: Mallorca.

Qui té es terrat de vidre que no tiris pedres

1 font, 1993.
Vol dir que qui té motiu per esser censurat no convé que censuri. Vegi's n. 571.

Qui té la teulà de vidre, sempre pensa que pedrega

1 font, 2010.
Lloc: Xixona (Alacantí).

Qui té la teulada de vidre, no tir pedres a la del veïnat

1 font, 1992.

Qui té la teulada de vidre, no tiri pedres a la del veïnat

1 font, 2012.
Sinònim: Veg. Qui té cua de palla, s'encén.
Equivalent en castellà: El que tiene el tejado de vidrio, no tire piedras al de su vecino.

Qui té la teulada de vidre, que no tiri pedres a la del veïnat

1 font, 2000.
Vol dir que el qui té un defecte no ha de censurar els altres qui el tenen.
Lloc: Illes Balears.

Qui te teuladaes de vidre que no tiri pedres

1 font, 1951.
De: Torra, Pere.
Font: Dictionarium catalano-latinus.

Qui te teulades de vidre que no tiri pedres

1 font, 1951.
De: Torra, Pere.
Font: Dictionarium catalano-latinus.

Qui tinga la teulada de vidre, que no tire pedres a la del veí (cont.)

1 font, 2011.
Equivalent en castellà: Similars: Antes de intentar cambiar el mundo, da tres vueltas por tu propia casa | Quien quisiere probar la olla de su vecino, tenga la suya sin cobertera.

Qui tingui la teulada de vidre, no tiri pedres á la dels altres

1 font, 1903.

Qui vol la seva teulada neta, que no tiri pedres a la del veí

1 font, 1980.