Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Segons l'ocell, la gàbia

26 recurrències en 11 variants. Primera citació: 1767.

Conforme el pardal, la gàbia

7 fonts, 1980.
Sinònim: Segons l'ocell, la gàbia.
De: Ros - Alberola.
Lloc: País Valencià.
Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).
Lloc: Ribera.

Segons l'ocell, la gàbia

5 fonts, 1969.
Sinònim: Segons l'arbre, el fruit | Segons l'ase, l'albarda | A petit ocell, petit niu.
Denota que convé adaptar les coses a l'ús o a les proporcions degudes.
Equivalent en francès: Selon l'oiseau, la cage.
Lloc: Catalunya del Nord.

Segons l'aucell la gabia

3 fonts, 1883.
Sinònim: Segons l'ase l'albarda | Segons lo sant los encens | Segons la bossa la carrossa | Segons l'arbre'l fruyt | Segons la campana'l so | Segons lo guany lo despés | Segons la paga la feyna.
Segons l'aucell la gabia. 24-3-1887.
Font: Calendari dels pagesos.

Segons l'aucell, la gabia

3 fonts, 1910.
Sinònim: Segons l'ase, l'albarda.
Equivalent en castellà: Chico pájaro para tan gran jaula.
Segons l'aucell la gabia. 28-6-1889.
Font: Calendari dels pagesos.

Conforme el pardal, la gabia

2 fonts, 1928.
Lloc: País Valencià.
Lloc: País Valencià.

Conforme al pardal la gàbia

1 font, 1767.
Y que sent ella també una Gica com un pí, y de bònes tragaderes (conforme el pardal la gabia) trauríen unes críes que podrien deixar veure.

Segons el moixó, la gàbia

1 font, 1992.
Sinònim: Segons l'ocell, la gàbia.

Segons el pardal, la gàbia

1 font, 2011.
Lloc: País Valencià.

Segóns l'aucell, la gabia

1 font, 1900.

Segons lo moixó la gàbia

1 font, 2003.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Segons lo moixó la gavia

1 font, 1910.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).