Si el març no marceja i l'abril no abrileja, tot l'any bogeja

37 recurrències en 22 variants. Primera citació: 1883.

Si el març no marceja ni l'abril abrileja, tot l'any bogeja

4 fonts, 1999.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Abril». Web.
Març i abril són mesos molt inestables.
Refranes referidos en el comportamiento climático entre los meses de marzo y abril. Por lo visto, el clima percibido en los adagios de los meses de marzo y de abril va de la mano, un mes de marzo percibido variable y ventoso y el otro mes de abril percibido lluvioso. Marzo, marcea, y debe marcear, de manera habitual en cada año. De: Bonafé, Amades.
Lloc: Mallorca.
Font: DCVB.

Si març no marceja, ni abril no abrileja, tot l'any bogeja

4 fonts, 1989.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Març». Web.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Èpoques de l'any. Mesos, labors i collites. Març», p. 696. Web.
Lloc: País Valencià.
Romà Font, Francesc (1989): Refranyer popular «S», p. 315. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

Si el març no marceja, ni l'abril abrileja, tot l'any bogeja

3 fonts, 1987.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Èpoques de l'any. Mesos, labors i collites. Març», p. 696. Web.
El març té mala fama.
Serra i Boldú, Valeri (1987): Folklore de la pagesia «Influència del temps», p. 151. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Si març no marceja i abril no abrileja, tot l'any bogeja

3 fonts, 1987.
Lloc: Sant Mateu de Bages.
Lloc: Gósol.
Estruch Subirana, Maria (2013): Arrels «Recull de refranys i tradicions al Berguedà, especialment meteorològics. Refranys, dites, sentències, prediccions meteorològiques...». Blogger.
Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Natura, any natural i santoral, oratge, camp i collites», p. 86. Editorial l'Esquer.

Si el febrer no febreja, / tot l'any bogeja

2 fonts, 1930.
De la temperatura del febrer se'n dedueixen altres pronòstics per la resta de l'any.
Lloc: Catalunya.

Si el març no marceja / ni l'abril abrileja, / tot l'any bogeja

2 fonts, 1936.
Això mateix és dit del mes de febrer; veg. els núms. II, 19b i II, 23a.
Lloc: Baix Ebre, Mall.
I és preferible que sigui fred.

Si el març no marceja i l'abril no abrileja, tot l'any bogeja

2 fonts, 1983.
Climatologia. Sobre la variabilitat del mes.
Gimeno, Antoni; Roure, Amadeu (1983): Març. N. 65 «Refranys i Tradicions d'un Mes», p. 67. Graó Editorial.

Si el març no marceja ni l'abril abrileja tot l'any bogeja

2 fonts, 1951.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Març». Web.

Si'l Març marçeja, tot l'any bogeja

2 fonts, 1915.
De: Capdevila, Sanç (1916-17).
Lloc: Sant Martí de Maldà (Lleida).
De: Capdevila, Sanç.
Lloc: Sant Martí de Maldà.

Si el març marceja, / i l'abril abrileja, / tot l'any bogeja

1 font, 1930.
Marcejar: fer un temps variable, propi del març.

Si el març marceja, i l'abril abrileja, tot l'any bogeja

1 font, 1999.
Època de temps variable.

Si el març no marceja / ni l'abril abrileja / tot l'any bogeja

1 font, 2009.
Lloc: Mallorca.

Si el març no marceja ni l'abril abrileja, tot l'any bodeja

1 font, 2019.
Refranes referidos a la variabilidad meteorológica del mes. A pesar de ser un mes variable, en el año climático debe haber un mes de marzo, mes de tránsito entre los cambios entre las estación de invierno y primavera. El tiempo atmosférico característico del mes es la variabilidad. De: Fuster.
Lloc: Mallorca.

Si el març no marceja ni l'abril abrileja, tot l'any boigeja

1 font, 2003.
Lloc: Mallorca.

Si el març no marceja ni l'abril no abrileja, tot l'any bogeja

1 font, 1983.
De la inseguretat característica del març se n'ha arribat a crear una forma verbal, marcejar, que hom empra per indicar variabilitat.
Amades i Gelats, Joan (1983): Costumari català I «Març», p. 813. Salvat, S.A. de Ediciones.

Si el març no marceja, i l'abril no abrileja, tot l'any bogeja

1 font, 1927.
Lloc: Lleida.

Si el mars no marcèja, ni l'abril abrilèja, tot l'any bojèja

1 font, 1916.
Sinònim: Si el març no marceja, ni l'abril abrileja, tot l'any bogeja.

Si lo Març no marceja ni l'Abril no abrileja, tot l'any bogeja

1 font, 1900.
V. Vell.

Si Març no marceja, ni Abril no abrileja, tot l'any bogeja

1 font, 1980.
Lloc: Ribera.

Si març no marceja, tot l'any bordeja

1 font, 2006.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Març». Web.

Si'l mars no marseja, ni l'abril abrileja, tot l'any bogeja

1 font, 1900.

Si'l Mars no marseja, ni l'Abril abrileja, tot l'any boijeja

1 font, 1883.
Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «5. Aforismes referents á la atmósfera y vida rural», p. 25. Llibreria d'Alvar Verdaguer.