Paremiologia catalana comparada digital

Ull de vellut

48 recurrències en 14 variants. Primera citació: 1890.

Fer un ull de vellut

14 fonts, 1918.
Apallissar.
Sinònim: Xarop de freixe (o de bastó, o d'estopa).
De: Negre i Balet, Raimond.
Sinònim: Amb un ull de vellut.
Lloc: Barcelona (Barcelonès).
Apallissar.
Apallissar.
Fer un morat a l'ull.
Lloc: Sant Feliu de Guíxols.
Es va ficar en una discussió i li van fer un ull de vellut.
Lloc: Vic (Osona).
Equivalent en castellà: Poner un ojo morado.
Voltat d'un morat per una contusió.
Lloc: Marina Baixa.
Apallissar.
Sinònim: Veg. Tocar el crostó.
Fer d'un cop un ull blau.
Sinònim: Fer un ull blau | Posar un ull a la funerala.
Lloc: Mallorca.
Apallissar (en general).

Ull de vellut

12 fonts, 1970.
A més de mirar de fit a fit i de reüll, sovint ens agrada guaitar, clissar o guipar i descobrir altres ulls del nostre cos, com els ulls de vellut, els ulls de poll o l'ull que no s'hi veu (el cul).
Ull ennegrit per efecte d'un cop o patacada.
Sinònim: Ull de vellut | Ull a la funerala | Ull blau | Ull blec.
Els cops amb extravasació de sang els coneixem amb diferents noms: el característic ull de vellut, el popular sangtraït, les sofertes mules a les mans, la sangpresa, els blaus, els morats, els verdancs.
Taca moradenca al voltant de l'ull a conseqüència d'un cop o una contusió.
Ull voltat d'un morat a conseqüència d'una contusió.
Com és que tens aquest ull de vellut? -És que m'hi he donat un cop.
Sinònim: Ull a la funerala.
Font: R-M.
Ull voltat d'un morat a conseqüència d'una contusió.
Es va barallar en sortir del treball i va anar a casa seva amb un ull de vellut i el llavi sagnant.
Sinònim: Ull a la funerala, ull a la viruta, ull a la birulè.
Font: R-M.
Ull ennegrit per un cop.
Ull macat amb un blau.
Lloc: Sant Feliu de Guíxols.
L'ull amb un morat, d'un cop rebut.
Li clavà cop de puny i li féu un ull de vellut.
Lloc: Urgell.
Ull ennegrit per efecte d'un cop violent. S'usa preferentment en frases fetes amb «Dur» o «Portar».
Sinònim: Ull a la funerala | Ull blau (o blec, o verdenc).
Equivalent en castellà: Ojo a la funerala.
Ull morat.
Lloc: Mallorca.

Un ull de vellut

7 fonts, 1979.
Són modismes les locucions, grups de mots que tenen el valor d'una sola paraula (locució nominal, locució adverbial...).
Lloc: Terrassa.
Ull amb un morat.
Lloc: Lleida (Segrià).
Ull amb un morat, d'un cop rebut.
Lloc: Lleida (Segrià).
Va sortir de la baralla amb un ull de vellut.
Lloc: Vic (Osona).
Frases fetes difícils de traduir al castellà al peu de la lletra.
Lloc: Marina Baixa.
Un ull morat a conseqüència d'un cop.
Sinònim: Un ull verdenc, un ull blau.

Fer-li un ull de vellut

3 fonts, 1977.
Equivalent en castellà: Saltar a uno un ojo.
Apallissar.
Sinònim: Amidar (o Espolsar, o Arribar a) l'esquena | Aplanar les costures | Deixar una cara com un mapa | Fer-li un cap nou (o una cara nova) | Posar-li la mà a sobre.
Equivalent en castellà: Poner un ojo a la funerala.
Lloc: Blanes (Selva).

Li han fet un ull de vellut

2 fonts, 1890.
Quan algú ha rebut un fort cop a la cara, una dura pallissa i es queda amb l'ull embotornat.

Tenir un ull de vellut

2 fonts, 2020.

Amb un ull de vellut

1 font, 1918.
De: Negre i Balet, Raimond.
Sinònim: Fer un ull de vellut.
Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Dur un ull de vellut

1 font, 2008.
Un ull blau o morat per haver rebut un cop.

Fer un ull de vellut (a algú)

1 font, 2008.
Posar-li un ull morat, de resultes d'un cop.

Fotre-li un ui de vellut

1 font, 1984.
Un ui negre.
Lloc: Menorca.

Portar un ull de vellut

1 font, 2003.
Dur-lo ennegrit per un cop.
Lloc: Fraga (Franja de Ponent).

Sortir amb un ull de vellut

1 font, 2011.
Això sí, que no sigui de manera fraudulenta, perquè encara en sortiries amb un ull de vellut o a la funerala i acabaries als jutjats!
Sinònim: Sortir amb un ull a la funerala.

Tenir un ui de vellut

1 font, 1984.
Un ui negre.
Lloc: Menorca.

Tindre un ull de vellut

1 font, 1995.
Morat per causa d'un cop.
Font: ME, CL, FX, VR.