Ull de vellut

36 recurrències en 12 variants.

Ves als fitxers multimèdia ››

2. Fer un ull de vellut (1979, 9 fonts)

Sinònim: Xarop de freixe (o de bastó, o d'estopa).

Apallissar.

Apallissar.

Es va ficar en una discussió i li van fer un ull de vellut.

Lloc: Vic (Osona).

Voltat d'un morat per una contusió.

Apallissar.

Sinònim: Veg. Tocar el crostó.

Fer d'un cop un ull blau.

Sinònim: Fer un ull blau | Posar un ull a la funerala.

Lloc: Mallorca.

Apallissar (en general).

4. Fer-li un ull de vellut (1977, 3 fonts)

Equivalent en castellà: Saltar a uno un ojo.

Apallissar.

Sinònim: Amidar (o Espolsar, o Arribar a) l'esquena | Aplanar les costures | Deixar una cara com un mapa | Fer-li un cap nou (o una cara nova) | Posar-li la mà a sobre.

Equivalent en castellà: Poner un ojo a la funerala.

Lloc: Blanes (Selva).

5. Fotre-li un ui de vellut (1984, 1 font)

Un ui negre.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Primera part. Dites. F. Conjugacions vàries», p. 86. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

6. Li han fet un ull de vellut (1890, 1 font)

Coroleu i Inglada, Josep (1890): Almanach de la Esquella de la Torratxa «Trescents ditxos cataláns. Ditxos que venen de sabis y de gent que traballa. De botiguers», p. 191. Revista La Esquella de la Torratxa.

7. Portar un ull de vellut (2003, 1 font)

Dur-lo ennegrit per un cop.

Lloc: Fraga (Franja de Ponent).

8. Tenir un ui de vellut (1984, 1 font)

Un ui negre.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Primera part. Dites. Tenir. Afirmacions», p. 128. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

11. Ull de vellut (1997, 10 fonts)

A més de mirar de fit a fit i de reüll, sovint ens agrada guaitar, clissar o guipar i descobrir altres ulls del nostre cos, com els ulls de vellut, els ulls de poll o l'ull que no s'hi veu (el cul).

Ull ennegrit per efecte d'un cop o patacada.

Sinònim: Ull de vellut | Ull a la funerala | Ull blau | Ull blec.

Els cops amb extravasació de sang els coneixem amb diferents noms: el característic ull de vellut, el popular sangtraït, les sofertes mules a les mans, la sangpresa, els blaus, els morats, els verdancs.

Taca moradenca al voltant de l'ull a conseqüència d'un cop o una contusió.

Ull voltat d'un morat a conseqüència d'una contusió.

Com és que tens aquest ull de vellut? -És que m'hi he donat un cop.

Sinònim: Ull a la funerala.

Font: R-M.

Ull voltat d'un morat a conseqüència d'una contusió.

Es va barallar en sortir del treball i va anar a casa seva amb un ull de vellut i el llavi sagnant.

Sinònim: Ull a la funerala, ull a la viruta, ull a la birulè.

Font: R-M.

Ull ennegrit per un cop.

L'ull amb un morat, d'un cop rebut.

Li clavà cop de puny i li féu un ull de vellut.

Lloc: Urgell.

Ortís Escuer, Pere (2002): La parla de l'Urgell «Locucions i frases fetes. U», p. 105. Autoedició.

Ull ennegrit per efecte d'un cop violent. S'usa preferentment en frases fetes amb «Dur» o «Portar».

Sinònim: Ull a la funerala | Ull blau (o blec, o verdenc).

Equivalent en castellà: Ojo a la funerala.

Ull morat.

12. Un ull de vellut (1979, 5 fonts)

Ull amb un morat.

Lloc: Lleida (Segrià).

Ull amb un morat, d'un cop rebut.

Lloc: Lleida (Segrià).

Va sortir de la baralla amb un ull de vellut.

Lloc: Vic (Osona).

Frases fetes difícils de traduir al castellà al peu de la lletra.

Un ull morat a conseqüència d'un cop.

Sinònim: Un ull verdenc, un ull blau.

Ull de vellut
EPC Disseny (2020): Instagram «Tenir un ull de vellut»

‹‹ Torna a dalt

Un projecte de:

dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Email de contacte