A baqueta

21 recurrències en 10 variants.

2. Anar a baqueta (2010, 1 font)

Fustigar. Ve de quan feien passar els militar castigats entre una filera que els colpejava.

Lloc: Gandesa (Terra Alta).

Meix, Carme (2010): «Llistat per correu electrònic». Correu electrònic.

3. Llevar a algú a baqueta (2003, 1 font)

4. Tractar (algú) a baqueta (2004, 3 fonts)

Dominar algú brutalment.

L'amo d'aquella empresa tracta els seus treballadors a baqueta.

Exercir rigor, severitat, sobre algú / tractar amb gran severitat.

Aquest mestre tracta els nois a baqueta; és molt sever / Tracta els seus treballadors a baqueta, però després se'n penedeix.

Font: R-M / *.

5. Tractar a baqueta (1979, 9 fonts)

Amb el significat de «maltractar».

No els agradava gaire estar a l'internat perquè molt sovint els tractaven a baqueta.

Lloc: Vic (Osona).

Maltractar i humiliar. Crec que també amb el matís de sotmetre algú a una xafarderia malèvola, sense respectar-li la intimitat.

Lloc: Girona i Baix Empordà.

PCCD / Birulés Bertran, Josep Maria (2020): Paremiologia catalana comparada digital (PDDC) «Formulari». Web.

Exercir rigor, severitat, sobre algú.

Sinònim: Imposar-se, dominar, corregir, reprendre, castigar, renyar | Veg. tb. Passar per l'adreçador.

Manera de tractar: amb poca cordialitat.

6. Tractar a baqueta (algú) (1 font)

Nieves Herrero vibrava assetjant una noia d'arguments febles, que admetia haver-se equivocat i que es queixava que la premsa l'ha tractada a baqueta perquè ella s'ha mostrat distant.

Monedero, Marta: Avui «"Desendollat". "Amor a primera Visa"», p. 68. L'Avui / El Punt Avui.

8. Tractar-lo a baqueta (1 font)

Que potser se l'estima moltíssim, però el tracta a baqueta.

Grau, Anna: Avui «"Passos perduts". "Ben posats o per corbata"», p. 72. L'Avui / El Punt Avui.