Alçar la mà

21 recurrències en 9 variants. Primera citació: 1803.

Alçar la mà

11 fonts, 1979.
Levantar la mano en ademán de amenaza.
Lloc: País Valencià.
Fer senyal d'amenaça de pergar. Procurar remei eficaç. Amenaçar.
Lloc: Illes Balears.
Fer signe de pegar.
Lloc: Fraga (Franja de Ponent).
Amenaçar com qui va a pegar.
Tot i que és una persona força violenta, només li he vist alçar la mà una vegada.
Sinònim: Aixecar la mà.
Lloc: Vic (Osona).
Fer signe de pegar.
Amenaçar com qui va a pegar.
Sinònim: Amenaçar, intimidar.
Estar a punt de pegar.
Amenaçar amb la mà.
Lloc: País Valencià.
Amenaçar, votar.
Lloc: País Valencià.

Alçar la mà [a algú]

2 fonts, 2007.
Amenaçar de pegar-li amb la mà.
Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Alçar la mà (a algú)

1 font, 2004.
Amenaçar com qui va a pegar / alçar la mà amenaçant de pegar.
El dia que va alçar la mà a la seva filla, la dona el va treure de casa / Més d'una vegada m'he contingut d'alçar-li la mà, perquè es mereixia això i molt més per la seva insolència / Té un geni que Déu n'hi do: m'ha alçat la mà més d'una vegada.
Font: * / R-M / R-M.

Alçar la mà a algú

1 font, 2011.
Amenaçar.
Li va aixecar la mà però no li va pegar.

Alçar la mà [algú]

1 font, 2007.
Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Alçar sa mà

1 font, 1999.
Amenaçar.
Sinònim: Treure es cus | Fer de ca de bou | Mostrar ses dents | Alçar es cul | Mostrar ses ungles | Mostrar es garrot.
Lloc: Mallorca.

Alçarli a ú la má

1 font, 1928.
Per a pegarli.
Lloc: País Valencià.
Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «A», p. 16. Editorial Arte y Letras.

Alsar la ma á algu

1 font, 1803.
F. amenassarlo ab ella, en acció de pegarli.
Equivalent en castellà: Levantar la mano.
F. amenassarlo ab ella, en acció de pegarli.
Equivalent en llatí: Sublatá manu minari.

Alsar la ma a algú

1 font, 1805.
Sinònim: V. Alsar.