Paremiologia catalana comparada digital

Arronsat (o arropit) com un cuc

35 recurrències en 22 variants. Primera citació: 1767.

Com un cuc

5 fonts, 1995.
Tenia l'autoestima tan baixa que s'arrossegava com un cuc.
Lloc: Vic (Osona).
Arrupit.
Sinònim: Veg. Com un pollet.
Sinònim: Baix, roí, infame, dejecte, fastigós, rastrer.
Arraulit.

Arronsat com un cuc

4 fonts, 1917.
De: Amades, Joan.
Lloc: Barcelona (Barcelonès).
Aquest recull de comparances nord-catalanes parteix del que va fer Carles Grandó, que havem completat amb altres fonts (Les catalanades d'Albert Saisset-Un Tal, Justí Pepratx Espigues i flors i Pa de casa, Lleó Conill, Botanique catalane pratique), i de les vastes aportacions de Joan Bosch Santaló.
Lloc: Nord-català.
Lloc: Catalunya del Nord.
Lloc: Nord-català.

Arronsat com un cuch

4 fonts, 1857.
Lloc: Blanes (Selva).
Se diu de qui està molt arronsat.
Lloc: Rosselló.

Arrodit com un cuc

3 fonts, 2018.
Aquest recull de comparances nord-catalanes parteix del que va fer Carles Grandó, que havem completat amb altres fonts (Les catalanades d'Albert Saisset-Un Tal, Justí Pepratx Espigues i flors i Pa de casa, Lleó Conill, Botanique catalane pratique), i de les vastes aportacions de Joan Bosch Santaló.
Lloc: Nord-català.
Lloc: Catalunya del Nord.
Lloc: Nord-català.

Arropit com un cuc

2 fonts, 2003.
Molt arropit.
Lloc: Fraga (Franja de Ponent).

Acurrucar-se com un cuc

1 font, 2021.
Quan fa fred.
Lloc: Castelló de la Plana (Plana Alta).

Acurrucat com un cuc

1 font, 2017.

Arrodit (arrupit) com un cuc

1 font, 1981.
Equivalent en francès: Recroquevillé comme un ver.

Arronsar-se com un cuc

1 font, 2004.
Estar molt encongit.
En aquella casa feia tant de fred que tothom quan dormia s'arronsava com un cuc.
Sinònim: Arrufar-se com un pollet.

Arropit com un cuc de perola

1 font, 2017.

Arruar-se com un cuc de capell que no vol filar

1 font, 2017.

Arrudit com un cuc

1 font, 2011.
Lloc: Rosselló.

Arrugar-se com un cuc de perola

1 font, 2011.
Cuc de perola: El cuc de seda fa el capoll d'un fil continu. Abans que en surta la crisàlide i el trenque —cosa que el farà inservible per a teixir— els capolls s'escalden per matar la crisàlide. El capoll així tractat queda arrugat, i d'ací ve l'expr. que tractem. Arraulir-se o acovardir-se.
Lloc: País Valencià.

Arrugat com un cuc

1 font, 2003.
Molt arropit.
Lloc: Fraga (Franja de Ponent).

Arrugat com un cuc de perola

1 font, 2017.

Estar arrugat com un cuc de perola

1 font, 1767.
Encontrá á la tia Bajuana que eixia de la Esglesia, tota geperuda y arruada com un cuc de peròla.

Estar ú arruat com un cuc de peròla

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.

Jeu arronsat com un cuc

1 font, 2014.
Lloc: Salt (Gironès).

Més arrugat que un cuc

1 font, 2017.

Quedar-se com un cuc

1 font, 2017.

Sec com un cuc

1 font, 2017.

Ser arrupit o vil com un cuc

1 font, 1994.