Paremiologia catalana comparada digital

El parir entendreix i el criar envelleix

46 recurrències en 21 variants. Primera citació: 1847.

El criar envelleix i el parir entendreix

13 fonts, 1988.
Lloc: Illes Balears.
Es creu que el moment del part és especialment màgic i suposa una identitat absoluta entre la mare i el fill.
Quan les dones tenen fills, guanyen bellesa i encant, però quan amamanten es desgasten.
Sinònim: Similar: Els fills costen nou mesos de malaltia i tota la vida de convalescència.
Equivalent en castellà: El criar envejece, y el parir enternece.

Criar envelleix, parir entendreix

6 fonts, 1993.

El parir entendreix, el criar envelleix

4 fonts, 1951.
Lloc: Alt Pirineu.

Parir entendreix i criar envelleix

3 fonts, 1982.
Un xiquet de pit commou els qui l'envolten, però desgasta molt la mare per l'esforç d'alimentar-lo, netejar-lo, etc.
Equivalent en castellà: Similar: Siembra y cría y habrá alegría.
Lloc: Penedès.

El criar envelleix, i el parir entendreix

2 fonts, 1969.
Equivalent en francès: L'allaitement vieillit, et l'accouchement rajeunit.
Lloc: Catalunya del Nord.

El parir entendreix i el criar envelleix

2 fonts, 1992.
Sinònim: El criar panseix les dones, el parir les posa bones | Cada xucladeta, una rugueta | El parir és el lliri i el criar el martiri.

Lo parir entendreix, lo criar envelleix

2 fonts, 1900.
Infantament. De: Bulbena i Tosell, Antoni (1918).
Lloc: Barcelona (Barcelonès).
Sinònim: Lo criar panseix les dones, lo parir les posa bones.

El criar entendrix. El parir envellix

1 font, 1995.
Lloc: Xerta (Baix Ebre).

El criar envellèx, y'l parir entendrèx

1 font, 1900.

El parir entendreix el criar envelleix

1 font, 2006.

El parir entendreix, i el mamar envelleix

1 font, 1969.
Equivalent en francès: Accoucher rajeunit, et allaiter vieillit.
Lloc: Catalunya del Nord.

El parir entendrix i el criar envellix

1 font, 1987.

El parir envellix, el criar embellix

1 font, 1999.
Lloc: Alzira (Ribera Alta).

Es criar enveeix i es parir entendreix

1 font, 2003.
Lloc: Mallorca.

Lo criâ envellix, lo parí entendrix

1 font, 1934.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Lo criar entendreix y lo parir envelleix

1 font, 1847.
Equivalent en castellà: El criar arruga, y el parir alucia.

Lo criar envelleix y lo parir entendreix

1 font, 1919.
Lloc: Selva.

Lo criar envelleix, / i el parir entendreix

1 font, 1967.

Lo criar envellix i el parir rejovenix

1 font, 1989.
Lloc: Ulldecona.

Lo parir entendreix y lo criar envelleix

1 font, 1883.

Parir entendreix, i criar envelleix

1 font, 2018.
Lloc: País Valencià.