Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

La donzella recatada serà molt bona casada

30 recurrències en 21 variants. Primera citació: 1736.

La donzella recatada serà molt bona casada

8 fonts, 1936.
Refranys de la revista "Vacarisses. Balcó de Montserrat". Alguns no estan datats, però deuen ser recents. De: Caba, Josep.
Lloc: Sant Llorenç Savall.
Font: Revista Vacarisses. Balcó de Montserrat, núm. 549 (maig 2014). Des de Sant Llorenç Savall. Refranys d'arreu de les terres catalanes de l'amor i l'amistat.
Les donzelles són les dones joves, la virginitat de les quals és el seu valor de mercat, simbolisme de la fidelitat i puresa que han de tenir totes les dones per tal de guardar l'honor de la família d'origen i, el que és més important, el de la família del futur marit mateix, de manera que garanteixi la filiació de la progènie.
Qui mostra recat de fadrí, difícilment actuarà diferentment de casat.
Sinònim: Contrari: Ni casa cantonera ni dona balconera.
De: Alberola.
Lloc: País Valencià.

La donzella retirada serà la més ben casada

3 fonts, 1951.
Equivalent en francès: La jeune fille modeste sera la mieux mariée.
Lloc: Catalunya del Nord.

La doncella recatá será molt bòna casá

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.

La doncella recatada serà mol bona casada

1 font, 1919.
Lloc: Selva.

La Doncella recatada, ferà molt bona casada

1 font, 1736.

La donsella recatada será mòlt bona casada

1 font, 1847.
Aconsella lo recato á las donsellas.
Equivalent en castellà: La doncella y el azor, las espaldas hácir el sol.

La donsella recatada, será molt bona casada

1 font, 1900.

La donzaella retirada / serà la més bona casada

1 font, 1967.

La donzella recatada / será molt bona casada

1 font, 1759.

La donzella recatada / será mòlt bona casada

1 font, 1880.
Lloc: Rosselló.

La donzella recatada farà molt bona casada

1 font, 1987.
Refranys que es limiten a descriure fets fonamentats en l'observació, l'experiència i el raonament inductiu, i que no comporten cap judici de valor. Fan referència a fenòmens atmosfèrics o naturals, ensenyament sobre el conreu del camp, sobre el temps circular, sobre el coneixement de la natura.

La donzella recatada será mol bona casada

1 font, 1898.
Equivalent en castellà: La doncella y el azor las espaldas hacia el sol.

La donzella recatada serà molt ben casada

1 font, 1992.

La donzella recatada será molt bona casada

1 font, 1883.

La donzella recatada, / será molt bona casada

1 font, 1796.

La donzella recatada, / serà molt bona casada

1 font, 1968.

La donzella recatada, serà molt bona casada

1 font, 1926.
Lloc: Lleida.

La donzella retirada, / serà la més ben casada

1 font, 1968.

La fadrina recatada / farà molt bona casada

1 font, 1968.

La fadrina recatada farà molt bona casada

1 font, 1989.
De: Martí Gadea.
Lloc: País Valencià.

La fadrina recatada, fará mol bona casada

1 font, 1915.
De: Valors i Albors, Antoni (1917-18).
Lloc: Alcoy i contorn.