Tenir la fel amarga

15 recurrències en 7 variants. Primera citació: 1920.

No tindre la fel amarga

4 fonts, 1987.
No tindre mala intenció.
Jo no crec que Doménec ho haja fet per fotre'm; jo sé que ell no té la felamarga.
Lloc: Comarques de Castelló.
Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «La personalitat i el capteniment», p. 124. Editorial l'Esquer.
Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

No tindre fel amarga

3 fonts, 1999.
Lloc: Alzira (Ribera Alta).
Lloc: Terres de l'Ebre.
Garriga Subirats, Anna (2020): Riu riu «Annex 2 – Recerca de dites, frases fetes i locucions», p. 130. Universitat Autònoma de Barcelona.

Tindre la fel amarga

3 fonts, 1987.
Tindre un caràcter molt agre.
Lloc: Fraga (Franja de Ponent).
Ser una persona de sentiments dolents.
Jo igual la salude, perquè no tinc la fel amarga.
Sinònim: Ser dur/a de pelar | Ser roín/ïna de vena | Tindre mala llet | Ser més mal/a que un tir | Tindre la sang negra | Tindre la fel negra.
Lloc: Comarques de Castelló.
Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «La personalitat i el capteniment», p. 124. Editorial l'Esquer.

No tindre fèl amarga

2 fonts, 1922.
Lloc: País Valencià.
Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «N», p. 194. Editorial Arte y Letras.
Vol dir tindre'l cor net.
Sinònim: Ser de bon gust.
Lloc: País Valencià.

Deixar la fel amarga (a algú)

1 font, 2017.

No te fèl amarga

1 font, 1920.
Es dit del indivídu que te un grand fons de bondat.
Lloc: País Valencià.

No tindre u fel amarga

1 font, 1997.
Ser uno sencillo y de genio apacible, no tener doblez.
Lloc: País Valencià.